Uluslararası Projeler

19 Haziran 2015 Cuma | Projeler | |

( Devam Ediyor )Adnan Menderes Bulvarı Atakent Sahil yolu Düzenleme Projesi:Belediyemiz sahil düzenleme programı kapsamında düzenlenen Sahil Yoluna 2 km daha ilave edilmek üzere hazırlanan projemiz OKA tarafından desteklenmektedir.
( Devam Ediyor )Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen 2011 Leonardo da Vinci Hareketlilik teklif çağrısına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan “Hayata Yeniden Başlamak” Yerel Yönetimler, STK ve Mesleki Eğitim Kurumları ile AB Standartlarında Hayat Boyu Öğrenme İşbirliğinin Geliştirilmesi isimli projede ortak olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi yer almaktadır.
( Devam Ediyor ) OKA’nın 2010 ‘doğrudan faaliyet desteği’ kapsamında destek alan proje ile İlimiz için öne çıkan sektörlerin rekabet analizleri yapılmıştır.
( Bitti ) OKA’nın 2010 ‘doğrudan faaliyet desteği’ kapsamında destek alan proje ile TR 83 illerini kapsayan Lojistik Master Plan çalışması yapılmıştır.
( Devam Ediyor ) N. Serap Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Samsun’da denizcilik eğitiminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
( Devam Ediyor ) AB’nin ‘Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı’ kapsamında Samsun İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje kapsamında 40 gencimiz Üniversite ile işbirliği ile teorik ve pratik eğitimlerin ve stajın yer aldığı bir eğitim sürecinden sonra lojistik sektöründe istihdamlarını öngörmektedir.
Diğer Kuruluşlarla Proje Ortaklıkları / Temiz Bir Gelecek Ve Sağlıklı Yaşam İçin Sambis Projesi
( Devam Ediyor ) İlkadım Belediyesi tarafından OKA’ya sunulan proje Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.
Uluslararası Fon Kuruluşları Kredi - Hibe / Katı Atık Yönetimi
( Bitti ) Samsun Büyükşehir Belediyemize bağlı 4 ilçe belediyeden sahamıza çöp kabul edilmektedir. Yeni depolama sahamıza 9:00-00:00 saatleri arasında araç kabul edilmektedir.
Uluslararası Fon Kuruluşları Kredi - Hibe / Raylı Sistem için Kullanılan Fon
( Bitti ) 106 milyon Euro'ya mal olan projenin 65 Milyon Euro’luk ilk kredi anlaşması Avrupa Yatırım Bankası ile; 30 Milyon Euro’luk 2. kredi anlaşması ise OPEC-OFİD ile yapılmıştır.
( Bitti ) İŞGEM’in Kuruluş Amacı: Samsun’da yeni girişimcilerin en zayıf durumda oldukları iş kurma aşamasında destekleyerek, bu zor aşamayı sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve ayakta kalmalarını sağlamak, yeni gelir ve istihdam olanakları yaratmak ve girişimcilere destek olmak amacıyla, Samsun Büyükşehir Belediyesi önderliğinde kurulan SABEK İŞGEM Aralık 2006 tarihinde KOSGEB, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ ve SABEK A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile Dünya Bankasından 783.000 TL Hibe almaya hak kazanarak ÖSDP (Özelleştirme Sosyal Destek Projesi) kapsamında kurulan Türkiye’deki 7. İş Geliştirme Merkezidir.
( Devam Ediyor ) Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet alanı içerisindeki atıksuların arıtılması amacıyla, derin deniz deşarjı ile beraber atıksu arıtma tesisi yapacaktır.
( Devam Ediyor ) Projenin Amacı: Kadın Sığınma Evleri Projesi, ülkemizde kadınların insan haklarının korunmasına katkıda bulunmak ve şiddete uğrayan kadınlara yeterli düzeyde koruma sağlamak üzere, belediyelere kadın sığınma evi kurup işletme konusunda destek vermeyi amaçlamaktadır. Proje, özellikle Belediyeler Kanunu’nun 50 binden fazla nüfusu olan belediyelere verdiği kadın sığınma evi açma ve işletme görevinin yerine getirilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.
AB Fonları / Kadınlara Meslek Edindirme Ve İş Yaşamına Katılımı Destekleme Projesi
( Bitti )Samsun ilinin sosyal ve ekonomik açıdan görece geri kalmış bölgelerinde kadınların iş yaşamına katılmalarını ve bu yolla toplumda üretken ve güçlü bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için bilgi ve becerilerinin yeterli düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.
( Devam Ediyor ) 5 İsveç ve 22 Türk belediyesini kapsayan 6 İsveç-Türk belediyesi ağı arasında işbirliğine dayalı bir projedir ve İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği (SALAR) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında bir ağdır.
AB Fonları / Samsun İçmesuyu (Çakmak Barajı) Havzasını Evsel Atıklardan Koruma Projesi
( Devam Ediyor ) Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim bölgelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı havzasının etrafında bulunan Ağcagüney Beldesi Merkez Düzdağ, Keleşoğlu, Kırbıyıklar, Koldere ve Elmalı Mahallelerinin atıksularını kanalizasyon şebekesiyle toplanarak çevreye zararsız hale getirilerek kanalizasyon sularının içmesuyu havzasına karışması önlenmiş, insan sağlığını tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılmıştır.
 1   2 

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım