SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Büyük Camii Çevre Düzenlemesi Projesi

( Bitti ) Hazırlanan Revize Projede yer alan otopark üstünün izolasyon, koruma betonu, kaplama, havuz ve peyzaj yapım çalışmaları 5 Temmuz 2007 tarihinde tamamlanmış ve 6 Temmuz 2007 tarihinde hizmete açılmıştır.

Büyük Camii Yer Altı Otoparkı ve Çevre Düzenlemesi işi kapsamında toplam; 126 araç kapasiteli otopark bulunmaktadır. Söz konusu inşaatın temel kazısı –5.00 m  de (deniz su seviyesinin altında) kesişen fore kazık sistemi ve tünel kazısı şeklinde yürütülmüştür. Büyük Caminin çevreden daha iyi algılanması, gerek yaya sirkülasyonun daha güvenli sağlanabilmesi ve gerekse cami etrafında kümelenmiş çok sayıdaki baraka türü küçük dükkanların kaldırılarak bu bölgenin ıslah edilmesi amacıyla Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da onaylanan adı geçen proje geliştirilmiştir. Yer altı geçidinde ise projelendirilen 33 adet dükkan yapımı tamamlanmış olup, yapılan ihale ile yeni hak sahipleri belirlendi ve Ağustos ayı içerisinde hizmete açıldı. Hak sahipleri yerleşmeye başladı.

Bugüne kadar toplam;

  • 15.000 m3 kazı,
  • Q(65) lik (1084 ad.) 14.556 m,
  • Q(100) lik (24 ad.) 648 m fore kazık,
  • 2500 m3 demirli beton,
  • 1500 ton betonarme demiri,
  • 97 adet L=16 m. lik öngermeli prefabrik kiriş kullanılmıştır.