SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Bilim Ve Teknoloji Merkezi Projesi

( Hazırlık Aşamasında ) Bu Proje kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tübitak kanalıyla Bilim Merkezi projesinin uygulanması için gerekli makine, teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, kongre katılım ücreti dahil danışmanlık ve hizmet alımı için yaklaşık 1 Milyar Dolar bütçe ayırmış olup 16 büyükşehir Belediyesine Destek programı proje çağrısı yapmıştır.

Bu bağlamda Büyükşehir Belediyemiz harekete geçmiş olup Ulaşım İmkanları, fonksiyonelliği ve algılanabilirliği için Raylı sistem son durakta Üniversitemize ait bir alanda Bilim Merkezi binasını yapmak için Üniversitemize müracaat etmiştir. Ancak Üniversitemiz Üniversite yerleşkesi içerisinde vadi niteliğindeki başka bir yeri önermiştir. Bu yerin ulaşılabilirliği ve algılanabilirliği yeterli olmadığı için Büyükşehir belediyemizce uygun görülmemiştir. Sayın Rektörümüz Hüseyin AKAN beyin tübitak üyesi olması ve bilime verdiği önem nedeniyle ulaşılabilirliği ve algılanabilirlik yönü ile çok müstesna bir bölge olan raylı sistem son duraktaki yeri tapusu yine Üniversitemizde kalmak ve 12 milyon TL yi bulacak inşaatı Belediyemizce yapılmak kaydıyla yeniden değerlendirileceği kanaatindeyiz ve Üniversitemizin katkısı ile bu projeyi de anılan bölgede çok kısa sürede hayata geçirileceği  inancındayız.

BİLİM MERKEZİNİN AMACI 

Bilim Merkezleri, her yaştan, farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturarak, bilim ve teknoloji toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren, etkileşimli öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan, deneysel ve uygulamalı etkinlik içeren, kamu yararı gözeten merkezlerdir.