SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

6360 Sayılı Yasa ile Yeni Büyükşehir Belediye Hizmet Alanlarındaki Çalışmalarımız

6360 sayılı yasa ile Büyükşehir belediyemiz hizmet alanı 79.000 hektardan 960.000 hektara, ilçe sayısı 4’ den 17’ ye , köy ve mahalle sayısı 200’ den 1200’ e çıkmakta olup, tüm köyler mahalleye dönüşmekte, hizmet götürülen nüfus sayısı 577.000’ den 1.262.000’a çıkmaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun belediyelere sağladığı imkan ve yükümlülükler çerçevesinde Samsun İlkadım,  Atakum Canik ve Tekkeköy ilçelerinde alt yapı, üst yapı, katı yönetimi, çevre, peyzaj, sosyal donatılar, sahil düzenlemeleri gibi alanlarda çok büyük atılımlar gerçekleştirilmiş, Samsun’umuzun denizle kucaklaşması sağlanmıştır. Bir yandan yol, sokak, cadde, bulvar ve sahil düzenlemeleri ile kentimizi daha yaşanılabilir, daha keyifli bir şehir haline dönüştürürken, diğer yandan yılların yanlış imar planı ve uygulamaları ve ihmalleri ile her aşırı yağışta meydana gelen can ve mal kayıplı sel felaketlerinin önüne geçilebilmesi için çok köklü karşı önlemler almaya devam edilmektedir.

Böylece kentimiz ülkemizdeki yaşanılabilir kentler arasında hızla yükselerek haklı yerini almıştır. Kentimizi daha yaşanılabilir dünya kentleri arasına sokmak ve yarıştırmak için yeterli, bilgi, birikim vizyon ve imkanlara sahibiz.

Bu bağlamda 6360 sayılı yasa ile sınırları il sınırlarına çıkartılan 17 ilçenin köyleri (mahalleri) ile Samsun kent merkezinde sunmuş olduğumuz hizmetlerin tamamını bütün şehirde yapmaya ve insanlarımızı yaşatmaya kararlıyız. Yasanın çıkması ile birlikte ilçe ve köyler tek tek gezilmiş, yaşanan sorunlar tespit edilmiş, vatandaşların talepleri toplanmış, alınacak ilk önlemlere ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Yapılan tespitlerde köy/mahallerimizde birinci önceliğin kaliteli ve yeterli miktarda içme suyunun temini, ikinci önceliğin yol ve asfalt sorunu olduğu, üçüncü önceliğin kanalizasyon (atıksu) ve dördüncü önceliğinde katı atıkların(çöp) bertarafı hususları olduğu görülmüştür.

Söz konusu hizmetlerin ivedi ve seri bir şekilde yerine getirilmesi için; Merkez dört metropol ilçe hizmet alanı hariç olmak üzere;

Hizmet sınırlarımızın, Merkez bölge, 1. Bölge (doğu), 2. Bölge (batı) ve 3. Bölge (güney) olarak dörde ayrılması düşünülmektedir.

Merkez bölgede: İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçeleri,

Birinci bölgede; Terme, Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri,

İkinci Bölgede; Yakakent, Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri,

Üçüncü Bölgede; Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık, Kavak ilçeleri yer alacaktır.

Hizmetlerin daha etkin ve daha seri, kaynakların daha verimli kullanılması için, taşradaki her üç bölgede yeni daire başkanlıkları ihdas edilecek, her ilçede şube müdürlükleri ile bunlara bağlı yol, yapım bakım onarım şefliği, emanet işleri şefliği, ihale ve kontrol şefliği, çevre koruma ve kontrol şefliği, itfaiye grup amirliği ve zabıta amirlikleri gibi kadrolar oluşturulacaktır.

Ayrıca SASKİ Genel Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlerin yürütülmesi için, her ilçede yine aynı şekilde SASKİ birimleri de kurulacaktır. Böylelikle halkın ihtiyaçlarını anında karşılamayı ve yerine getirmeyi hedefleyen bir yönetim şekli uygulayacağız.

Bu hizmetleri yerine getirebilmek için, her ilçe bazında ve özellikle malzeme ocaklarında refüj mahalleri oluşturularak şantiyeler kurulacak, seyyar konkasör ve eleme tesisleri vasıtasıyla yol alt ve üst yapı malzemeleri mahallinde hazırlanarak nakliye mesafesinden yani paradan ve zamandan kazanılacaktır.

Bitümlü sıcak karışım malzemesini üretmek için her üç bölgede birer adet olmak üzere asfalt plenti tesisi de kurulması planlanmıştır.

Hangi ocakların hangi imalatlarda kullanılacakları, mülkiyet durumu, ruhsat durumu ve benzeri hususlar İl Özel İdaresi yöneticileri ile de görüşülerek değerlendirilmiştir. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra sahaya indiğimizde tespit ettiğimiz öncelikler doğrultusunda, nereye hangi tesisi kuracağımızı, nerede ne yapacağımızın hazırlığını tamamladık.

Bu kapsamda;

Özellikle geometrik standartları düşük yolların standartlarının yükseltilmesi için genişletme çalışmaları yapılacak.

Yolun ömrüne olumsuz etki eden drenaj, yarma hendeği ve menfez eksiklikleri ile köprü eksiklikleri giderilecek.

Ham yol kesimlerinde veya yetersiz stabilize kaplaması dolayısıyla yağışlı havalarda geçit vermeyen yolların stabilize kaplamaları takviye edilerek öncelikle her mevsim geçit verir hale getirilecek.

Yeterli stabilize kaplaması olan grup yollarına alt temel ve temel malzemesi çekilerek  asfalt sathi kaplaması yapılacak.

Okside olmuş veya bozulmuş eski sathi kaplamalar yenilenerek daha konforlu hale getirilecektir.

Geçtiğimiz günlerde ilçe, köy ve mahalle gezilerimiz esnasında tespit ettiğimiz ve aciliyet arz eden köprü, menfez, yol ve içme suyu gibi hizmet talepleri bütçe olanaklarımız doğrultusunda karşılanmaya başlanmıştır.

Önümüzdeki günlerde yetersiz üst yapı dolayısıyla yağışlı havalarda geçit vermez haldeki köy ve mahalle yolları için seyyar konkasörleri mahalline yakın taş ve malzeme ocaklarına sevk ederek alt temel ve temel malzemesi üretimine başlanacaktır. Bunun için prensip olarak yol asfalt kaplama oranı en az olan ilçelerden başlamayı planlamaktayız.

İl Özel İdaresinden alınan verilere göre ilçelerimiz genelindeki ortalama asfalt kaplama oranı %37 dir.

Aşağıda zikredilen ilçelerdeki asfalt kaplama oranları ise genel ortalamanın altındadır.

Ayvacık  %15

Yakakent % 18

Salıpazarı % 19

Alaçam % 25

Asarcık % 27

Bafra % 29

Vezirköprü % 35

19 Mayıs % 36 dır.

Diğer yandan, 6360 sayılı yasa ile hizmet sınırlarımız il sınırı olduğunda tüm  ilçelerimizdeki katı atıklarının bertaraf görevi de büyükşehir belediyemizin sorumluluğuna geçecektir. Bu amaçla öncelikle ilçelerimizde bulunan katı atık birlikleri gezilmiş ve onların mevcut projeleri incelenmiştir. Çarşamba ilçemizde bakanlıktan izinli bir düzenli depolama sahası bulunmaktadır.

Diğer ilçelerimizde katı atık birlikleri katı atık depolama yerleri belirlemiş ve çalışmalar başlatmışlardır. Bu konu ile ilgili olarak İlbank ile görüşmeler yapılmış, bu yerlerdeki alanlarda saha yapmak mı yoksa bu atıkları taşıyarak sahamıza getirerek değerlendirmek mi daha fizibil olur konusunda fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir. Buradaki amacımız bu tür atıkları sahada gömmekten ziyade hem ekonomiye hem de çevreye zarar vermeden değerlendirmektir.

Diğer görevlerimizden biride mezarlık hizmetleridir. Bu konu ile ilgili de ilçelerimiz gezilmiş mezar alanları, kapasiteleri, cenaze yıkama  ve taşıma araçları gibi konularda incelemelerde bulunulmuştur. Elde ettiğimiz verilere göre tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızı mağdur etmeden en seri şekilde bu hizmetleri nasıl yapabileceğimiz konularında çalışma programları oluşturulmaktadır.

Diğer yandan, İl sınırlarımız içerisinde gün yüzüne çıkmamış tarihi ve coğrafi önemi olan bir çok turizm alanı mevcuttur.

Örneğin; 56,000 ha. lık Kızılırmak Deltası, Bafra Akalan Şelaleleri, Bafra Asarkale, Tekkeköy Mağaraları, Havza Kaplıcaları, Akdağ Kayak Merkezi ve Ladik Gölü, Şahinkaya Kanyonu, Kunduz Ormanları, Nebiyan Ormanları bunlardan bazılarıdır. 

Bu alanlar için gerekli olan alt yapı tesislerini yaparak uluslararası turizm kataloğunda yer alması sağlanacaktır. Bu sayede de bölgelerimizin ekonomik ve kültürel açıdan zenginleşmesine katkıda bulunulacaktır.

Netice itibariyle, amacımız, Hedef-2019 ‘dan önce hizmet alanlarımızdaki yerleşim birimlerinin ihtiyaç duydukları belediyecilik hizmetlerinin tümünü en etkin şekilde sunmaktır. Başta içme suyu,  asfalt kaplamalı yol, peyzaj, rekreasyon ve katı atıkların gelişi güzel doğaya bırakılmadan bertarafı ve değerlendirilmesi ile ilgili eksiklikleri tamamlayarak, kırsal kesimle Samsun kent merkezi arasındaki gelişmişlik farkını asgariye indirmektir.

Yatırımın Yeri (İlçesi) : SAMSUN

Başlama tarihi          :  2014

Bitim tarihi              :  2019