Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri

20 Şubat 2014 Perşembe | Projeler / Saski Projeleri | |

( Devam Ediyor ) Samsun yerleşkesi; doğu-batı istikametinde, topoğrafik şartlar nedeniyle şeritvari bir alan içerisinde denize paralel bir şekilde yapılaşmıştır.

Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
 • Bilindiği gibi 2011,2012 ve 2013 yıllarında meydan gelen aşırı yağışlar sonrasında Canik ve Atakum İlçelerinde mal ve can kayıplı sel felaketleri yaşanmıştır.
 • 2012 yılında Canik İlçesindeki sel felaketi, öngörülen yağış miktarı ve  taşkın debisinin kat ve kat üstünde gerçekleşmesiyle, Yılanlıdere üzerinde DSİ tarafından yapılmış olan sel kapanı gövdesinin bir bölümünün yıkılması ve taşan suların dere yatağını aşması sonucunda meydana gelmiştir. DSİ yeni taşkın debisine göre anılan sel kapanını yeniden yapılandırarak daha emniyetli hale getirmiştir.
 • Atakum yerleşkesi;  sahilden kuzey-güney istikametinde, 2 km. içerisinde hızla yükselik kazanarak denize paralel dağ silsileleri ile güney sınırlarına uzanmaktadır.
 • Söz konusu dağ silsilesi içerisinde 10’larca hattı içtima (su toplama hatları) yer almakta olup bunların ondört (14) tanesi aşırı yağış olduğu durumlarda çok yüksek debilere ulaşmaktadırlar.(DSİ raporu).
 • Bilindiği gibi Atakum İlçesi nazım imar planı 19.12.1980 tarihinde onaylanmış, uygulama imar planı ise, 05.10.1987 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Gerek uygulama imar planları ve gerekse hali hazırda oluşan kent dokusu ( yol, sokak, cadde, bulvar, park, konut vb.) incelendiğinde, Atakum İlçesindeki topografik koşulları ile her yıl taşkınlara neden olan dereler dikkate alınmamış, dere yatakları imara açılarak yol, konut vb. imar parselleri haline getirilmiştir. Bu durumda, yağış havzalarında toplanarak membadan akışa geçen taşkın suları önüne gelen konut, yol ve vb. engellemeler nedeniyle denize kadar ulaşamamakta mahalle ve yerleşim birimleri içerisinde dağılarak su baskınlarına neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Atakum İlçesinde belli başlı 14 adet derenin mansab şartı, anılan imar uygulama planları nedeniyle sağlanamamakta, doğrudan denize ulaştırılamamaktadır.
 • Belediye yönetimine geldiğimiz ilk günden bu güne kadar çalışmalarımızın ağırlık merkezini alt yapı çalışmaları oluşturmuştur. Bu bağlamda; yağmur suları kanalizasyon sisteminden ayrılmış, ana kollektör şebekeleri vasıtası ile toplanarak; denize deşarjı sağlanmıştır. Yağmursuyu kuşaklama kanalları yapılarak suların uzun tülde akışa geçmeden kanal içine geçişi sağlanmıştır.
 • Bilindiği gibi Atakum İlçesi nazım imar planı 19.12.1980 tarihinde onaylanmış, uygulama imar planı ise, 05.10.1987 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Gerek uygulama imar planları ve gerekse hali hazırda oluşan kent dokusu ( yol, sokak, cadde, bulvar, park, konut vb.) incelendiğinde, Atakum İlçesindeki topografik koşulları ile her yıl taşkınlara neden olan dereler dikkate alınmamış, dere yatakları imara açılarak yol, konut vb. imar parselleri haline getirilmiştir. Bu durumda, yağış havzalarında toplanarak membadan akışa geçen taşkın suları önüne gelen konut, yol ve vb. engellemeler nedeniyle denize kadar ulaşamamakta mahalle ve yerleşim birimleri içerisinde dağılarak su baskınlarına neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Atakum İlçesinde belli başlı 14 adet derenin mansab şartı, anılan imar uygulama planları nedeniyle sağlanamamakta, doğrudan denize ulaştırılamamaktadır.
 • Belediye yönetimine geldiğimiz ilk günden bu güne kadar çalışmalarımızın ağırlık merkezini alt yapı çalışmaları oluşturmuştur. Bu bağlamda; yağmur suları kanalizasyon sisteminden ayrılmış, ana kollektör şebekeleri vasıtası ile toplanarak; denize deşarjı sağlanmıştır. Yağmursuyu kuşaklama kanalları yapılarak suların uzun tülde akışa geçmeden kanal içine geçişi sağlanmıştır.
 • Ancak Büyükşehir Belediyesince bugüne kadar yapılanlara ilave olarak Devlet Karayolları geçişleri dahil olmak üzere, Atakum İlçesinin yamaçlarında bulunan birçok hattı ictimada birikecek suların denize doğrudan ulaşması için Büyükşehir Belediyemiz, SASKİ ve  Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüz ile ortak çalışmalarımız sürdürülmektedir.
 • Diğer taraftan; imar planlarının elverdiği ölçüde büyük su taşıyan dere yatakları SASKİ tarafından temizlenerek U kesitli beton kanal içerisine alınmaktadır.
 • Ayrıca, hali hazırda tamamlanmak üzere olan sel kapanı projelerimiz, selin etkilerini minimize etmiştir. 08.08.2013 tarihinde meydana gelen selde en büyük olumsuzluğu yaşatan Yanbey Deresinde ise DSİ görüşleri doğrultusunda proje hazırlanmış ve yapım aşamasına gelinmiştir. Önümüzdeki günlerde projede öngörülen imalatların yapımına başlanacaktır.
1-DERECİK SEL KAPANI PROJESİ
Yatırımın Yeri (İlçesi)  : İLKADIM
Projenin Adı              : DERECİK SEL KAPANI PROJESİ
Başlama tarihi           :  2010
Bitim tarihi               :  2014

Derecik mezarlığının alt kotlarında yer alan dere, yağış havzasına düşen yağmurun sele dönüşmesiyle alt mansaptaki yol, arazi ve binalar ile Samsun-Ankara devlet karayolunun sular altında kalmasına neden olmakta idi. Bu durum mal ve can güvenliği için büyük tehlike oluşturduğu gibi Samsun-Ankara devlet karayolunun trafiğe kapanmasına da yol açmakta idi.

Tüm bu olumsuzlukların bertarafı için anılan dere üzerinde mezarlık civarında 15m. yüksekliğinde kil dolgu esaslı sel kapanı yapılmasına başlanmış olup, hali hazırda dip savak yapısı ve su alma ağzı tamamlanmış,  kil esaslı gövde dolgusu %95 oranında tamamlanmıştır.

Gövde kil dolgusu, filtre yapısı ve kaya tahkimatı ile dolu savak yapısı tamamlandığında anılan dere herhangi bir sel anında çevre için tehlike oluşturmayacaktır.

2-KURUZEYTİN (ÇOBANLI)  SEL KAPANI PROJESİ
Yatırımın Yeri (İlçesi)  : ATAKUM
Projenin Adı              : KURUZEYTİN (ÇOBANLI)  SEL KAPANI PROJESİ
Başlama tarihi           :  2013
Bitim tarihi               :  2014

Kuruzeytin  deresi aşırı yağış sonucunda Atakum ilçesi alt kotlarında taşkınlara neden olmakta idi.
Bunu önlemek için derenin Çobanlı köyü hudutları dahilindeki bölümüne 15 m. yüksekliğinde kil dolgu esaslı sel kapanı yapılmaktadır. Hali hazırda dipsavak yapısı ve su alma ağzı bitirilmiş olan sel kapanında kil gövde dolgusu  % 90 seviyesine ulaşmıştır.

Mansap şartını sağlamak için devlet karayolu geçişindeki çok gözlü kutu menfezler TCK 7.Bölge Müdürlüğü tarafından kaldırılarak 8 m. açıklığında tek gözlü kutu menfeze dönüştürülmüştür.
Gövde kil dolgusu, filtre yapısı ve kaya tahkimatı ile dolu savak yapısı ve menba kısmındaki tersip bendi tamamlandığında anılan dere herhangi bir sel anında çevre için tehlike oluşturmayacaktır.

3-AFANLI SEL KAPANI PROJESİ
Yatırımın Yeri (İlçesi)  : ATAKUM
Projenin Adı              : AFANLI SEL KAPANI PROJESİ
Başlama tarihi           :  2010
Bitim tarihi               :  2013

Uzunluğu 7000 m. olan Afanlı deresinin yağış alanı  25,5 km² dir. Atakum yan derelerinin en büyüğü olan Afanlı deresi aşırı yağış sonucunda Atakum ilçesi alt kotlarında taşkınlara neden olmakta idi.
Bunu önlemek için derenin Alanlı köyü hudutları dahilindeki bölümüne 25 m. yüksekliğinde kil dolgu esaslı sel kapanı yapılmaktadır. Hali hazırda dip savak yapısı ve su alma ağzı tamamlanmış olan sel kapanında kil gövde dolgusu  %90 mertebesine gelmiştir.

Mansap şartını sağlamak için devlet karayolu geçişindeki çok gözlü kutu menfezler TCK 7.Bölge Müdürlüğü tarafından kaldırılarak 10 m. açıklığında tek açıklı köprüye dönüştürülmüştür. Gövde kil dolgusu, filtre yapısı ve kaya tahkimatı ile dolu savak yapısı tamamlandığında anılan dere herhangi bir sel anında çevre için tehlike oluşturmayacaktır.

4- DEĞİRMENDERE SEL KAPANI
Yatırımın Yeri (İlçesi)  : ATAKUM
Başlama tarihi           :  2010
Bitim tarihi               :  2014

Dip savak yapısı tamamlanmış projede, ‘‘Kil’’ dolgulu gövde imalat çalışmaları ile şev yüzeyi taş kaplamaları %95 oranında tamamlanmıştır. Mansap şartını sağlamak için devlet karayolu geçişindeki çok gözlü kutu menfezler TCK 7.Bölge Müdürlüğü tarafından kaldırılarak 11 m. açıklığında tek açıklı köprüye dönüştürülmüştür.

Gövde kil dolgusu, su alma yapısı, filtre yapısı ve kaya tahkimatı ile dolu savak yapısı tamamlandığında anılan dere herhangi bir sel anında çevre için tehlike oluşturmayacaktır.
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri
Dere Islahı Ve Sel Kapanı Projeleri

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım