Yılanlıdere Islah Çalışmaları

31 Ocak 2013 Perşembe | Projeler / Saski Projeleri | |

( Bitti ) Yılanlıdere mansabında geçmişte yapılan tüm köprü ve hidrolik sanat yapılarının açıklıkları ve kesitleri DSİ verileri baz alınarak belirlenmiştir. Genellikle 1000 yıllık debilere göre yapılan bu hesaplamalar Yılanlıdere için daha emniyetli olması düşüncesiyle kadastrofal debi dikkate alınarak yapılmıştır.

Yılanlıdere Islah ÇalışmalarıNitekim kadastrofal debi Yılanlıdere için 299 m3/sn olarak belirlenmiş ve gerek Büyükşehir Belediyesince ve gerekse Karayolları tarafından yapılan hidrolik sanat yapıları bu debiye göre hesaplanmıştır. Ancak 04.07.2012 tarihinde meydana gelen sel felaketinde DSİ tarafından taşkın izleri üzerinden yapılan hesaplamalar sonucu Yılanlıdere’ye gelen anlık max debinin 710m3/sn olduğu hesaplanmıştır.

DSİ teknik elemanlarınca Temmuz 2012 tarihinde yapılan kesit çalışması ve debi hesabına göre ise Yılanlıdere ana kol ve yan kol debileri de dikkate alınarak anlık debi 731 m3/sn olarak hesaplanmıştır. Bu en son yeni verilere göre DSİ sel kapanı gövdesini yükselterek su toplama hacmini büyütmüştür. Ayrıca mevcut sel kapanının hemen mansabında yer alan eski çöp depolama sahasının dolgu gövdesi 2.bir bend gibi çalıştırması öngörülerek sağ yamaca yapılacak dolusavak yapısıyla suyun yıkıcı tesirinin azaltılmasına yönelik bir proje geliştirilmiştir

Diğer bir deyişle eskiden Yılanlıdere mevcut debisi 299m3/sn iken yeni hesaplamalara göre bu 2,37 kat arttırılarak 731m3/sn’ye çıkartılmıştır. Bunun anlamı gerek bundan sonra yapılacak hidrolik sanat yapılarının ve gerekse mevcut hidrolik sanat yapılarının kesitlerinin 2,37 kat arttan debiye göre yani 731m3/sn lik taşkın debisi dikkate alınarak yapılması veya uyarlanmasıdır. Başka bir deyişle  eskiden dere yatağına bırakılan toplam su miktarı 50m3/sn iken şimdi 280m3/sn’ye çıkartılmıştır. Bu bağlamda 299 m3/sn’lik kadastrofal debiye göre inşaa edilmiş ancak son taşkın debisi olan 731 m3/sn lik debiyi geçiremeyecek olan Yılanlıdere köprüsünün tabliyesi, Taşkın Koordinasyon Kurulu kararları da dikkate alınarak Büyükşehir Belediyemizce  açılmıştır.
Yılanlıdere Islah Çalışmaları
Yılanlıdere Islah Çalışmaları
Yılanlıdere Islah Çalışmaları
Yılanlıdere Islah Çalışmaları
Yılanlıdere Islah Çalışmaları
Yılanlıdere Islah Çalışmaları
Yılanlıdere Islah Çalışmaları

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım