Uluslararası Fon Kuruluşları Kredi - Hibe / Katı Atık Yönetimi

14 Nisan 2011 Perşembe | Projeler / Uluslararası Projeler | |

( Bitti ) Samsun Büyükşehir Belediyemize bağlı 4 ilçe belediyeden sahamıza çöp kabul edilmektedir. Yeni depolama sahamıza 9:00-00:00 saatleri arasında araç kabul edilmektedir.

Uluslararası Fon Kuruluşları Kredi - Hibe / Katı Atık YönetimiSahaya gelen çöp toplama araçları;
Araç içindeki personel indirilerek tartılır, veri girişi, tartı kontrol binasındaki bilgisayara bağlı kantar programında çalışan personel tarafından yapılır, bir adet veri kayıt fişi ilgili belediyeye veya kuruluşa iletilmek üzere araçtaki personele verilir, çöpler Belediyemize bağlı personelin kontrolünde dökülmek üzere sahaya gönderilir, araç dökümden sonra alandan çıkarken tekerlek yıkama ünitesinden geçirilir ve alandan çıkar. İlgili yönetmelikler uyarınca düzenli depolama sahalarına dökülmemesi gereken atıklar (Tehlikeli atıklar, İşlem görmemiş tıbbi atıklar, Evsel nitelikli olmayan sanayi atıkları…) Belediyemiz personelinin kontrolünde sahaya alınmamaktadır.

DİĞER ATIKLAR:Belediyemize bağlı bulunmayan çevre belediyelerden ve anlaşmalı diğer kurum ve kuruluşlardan gelen; EVSEL NİTELİKLİ SANAYİ ATIKLARI, İMHASI İSTENEN GIDA ATIKLARI, HAFRİYAT ve İNŞAAT ATIKLARI vb… Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilerek Katı Atık Depolama Sahasında bertaraf edilmektedir.

Samsun Katı Atık Yönetimi Projesi

Alınan Kredi Türü: KfW Kredisi
Sözleşme tarihi :4.07.2002
Sözleşme Bedeli:9.203.253,86 Avro

İşletme çalışır durumda.

Proje kapsamında kullanılan hibeler:Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından verilen hibeler genellikle yapım işinin yanı sıra yürütülmesi öngörülen eğitim hizmetleri için verilmekte olup projenin içerisinde görev alacak personelin yapım işi tamamlanmadan önce bazı eğitimlerden geçmesine yönelik olmaktadır. Ya da projenin ilerlemesi için kurum içinde başka birimlerde yapılması gerekli çalışmaların organize edilmesi gerekli eğitimlerin verilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Samsun Katı Atık Yönetim Projesi – Eğitim Hizmetleri kapsamında 600 597,50 Avro + 500 000 Avro hibe kullanılmıştır.

Atık üretimi 2008-102.112,64 ton/7ay (Hizmete giriştarihi olan 15 Mayıs 2008 itibariyle) 2009- 182.458,73 ton/yıl 2010- 153.308,10 ton/11,5 ay
Toplam Depolama Sahası Kapasitesi 2,775,000 m³
Depo. Sahasının toplam Yüzeyi 20.7 ha (sınırların iç kısmında)
İşletme Aşamalarının sayısı 3
1. Aşamanın kapasitesi 646.650m³ - yüzey : 30.000 m² (5 yıl)
2. Aşamanın kapasitesi 843.730m³ - yüzey : 40.000 m² (5 yıl)
3. Aşamanın kapasitesi 1.284.620 m³ - yüzey : 69.000 m² (10 yıl)
Oturmalar öncesi depolama sahasında max atık yüksekliği 49 m
Bugüne kadar depolanan genel atık miktarı (15.05.2008 itibariyle) 437.879,47 ton Tıbbi:2.530,35 ton Ücretli:2.101,70 ton Evsel :433.247,42
Atığın ilçelerde dağılımı İlkadım İlçesi% 66,06 Tekkeköy İlçesi%7,32 Canik İlçesi%8,57 Atakum İlçesi% 18,05
Günlük yaklaşık çöp miktarı (evsel atık, evsel nitelikli atık, Sterilize edilmiş tıbbi atık…) 600 ton/gün
Ortalama evsel atık miktarı 480 ton/gün
Uluslararası Fon Kuruluşları Kredi - Hibe / Katı Atık Yönetimi

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım