Uluslararası Fon Kuruluşları Kredi - Hibe / İşgem Dünya Bankası / Kosgeb / Özelleştirme İdaresi

14 Nisan 2011 Perşembe | Projeler / Uluslararası Projeler | |

( Bitti ) İŞGEM’in Kuruluş Amacı: Samsun’da yeni girişimcilerin en zayıf durumda oldukları iş kurma aşamasında destekleyerek, bu zor aşamayı sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve ayakta kalmalarını sağlamak, yeni gelir ve istihdam olanakları yaratmak ve girişimcilere destek olmak amacıyla, Samsun Büyükşehir Belediyesi önderliğinde kurulan SABEK İŞGEM Aralık 2006 tarihinde KOSGEB, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ ve SABEK A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile Dünya Bankasından 783.000 TL Hibe almaya hak kazanarak ÖSDP (Özelleştirme Sosyal Destek Projesi) kapsamında kurulan Türkiye’deki 7. İş Geliştirme Merkezidir.

Misyon: Girişimci fikirleri gözden geçirmek ve pratik girişimcilik becerilerini geliştirmek için merkezde bir girişimcilik kültürü yaratmak

Yeni şirketlerin kurulmasını hızlandırarak yüksek potansiyele sahip girişimci teşebbüslerin stratejik ve finansal başarısını iyileştirerek ekonomik büyümeyi canlandırmak

Vizyon: Samsun ve Bölgemizdeki Yeni Girişimcilerin hayata atılacakları bir numaralı temas noktası olmak, Girişimciliği destekleyerek ve ekonomik büyüme sağlayıp bu büyümeyi sürdürerek hayat kalitesini arttırmaya yardımcı olmak.

İŞGEM’de Yer Alan/Alacak İşletmelerin (hedef kitle) Nitelikleri: Samsun gelişme planında öne çıkan sektörler ve alt nüveleri olan firmalara ağırlık verilmiştir (hammaddeden bağımsız uzman işgücüne dayalı sektörler).

Öncelik Verilen/Verilecek Hedef Kitle Grubu/Grupları: Samsun’da kümelenme çalışmalarına katkı sağlayacağını düşündüğümüz “sağlık sektörüne” ait firmalar ve Samsun’da üretimi olmayan İl dışından gelen ürünlerin önünü kesebilecek nitelikte faaliyet gösteren sektörler hedef kitlemizdir

Mevcut Durum: Şu ana kadar 37 firma yaratılmış olup bunlardan 3 tanesi ile sözleşme feshine gidilmiş 9 firma mezun edilmiş olup hâlihazırda 25 firma (23 imalatçı firma 2 hizmet sektörü) İŞGEM’ de faaliyette bulunmaktadır.

Kurulduğu günden itibaren yaratılan istihdam yaklaşık 900 kişi olup imalatçı firmalar baz alındığında şu an İŞGEM’de yaklaşık 110 kişi istihdam edilmektedir.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım