Uluslararası Fon Kuruluşları Kredi - Hibe / Samsun Atıksu Projesi

14 Nisan 2011 Perşembe | Projeler / Uluslararası Projeler | |

( Devam Ediyor ) Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet alanı içerisindeki atıksuların arıtılması amacıyla, derin deniz deşarjı ile beraber atıksu arıtma tesisi yapacaktır.

Bu bağlamda Atıksu Arıtma Tesisi projesinin finansmanı için, SASKİ 2005 yılında AYB (Avrupa Yatırım Bankası) ile kredi sözleşmeleri imzalanmıştır.

Yapılan bu kredi sözleşmeleri gereği SASKİ, doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı bir Proje Yönetim Birimi (PYB) oluşturmuştur. Proje Yönetim Birimi; Doğu Biyolojik Atıksu Arıtma Su Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesinin genel yönetimine destek sağlamak, projenin zamanında ve finansal açıdan sorunsuz şekilde tamamlanması için gerekli denetim ve örgütsel sistemler için rehberlik etmek, projenin planlanması ve proje faaliyetlerinin genel koordinasyonu ve izlenmesiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak ve proje döneminin önemli dönüm noktalarında ilgili karar alma süreçleri için öneriler hazırlamak ile görevlidir. Sağlanan bu sürekli destek içinde Genel Müdürlüğümüze ve AYB’ ye\KfW’ye rapor verilmesi, karar alma süreçleriyle ilgili arka plan bilgilerinin temini, taleplerin yerine getirilmesi, ilerleme raporlarının hazırlanması ve proje sonuçlarının izlenmesi de yer almaktadır. 

Bu nedenlerden dolayı yine bahse konu kredi sözleşmeleri gereği SASKİ Genel Müdürlüğü Samsun Doğu Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Yapım ve İşletme Hizmetleri İşleri kapsamında proje yönetimi  için bütün teknik, mali, kurumsal yapılanma ve çevresel sorunlar hakkında Proje Yönetim Birimine destek verecek bir Müşavirlik ihalesi yaparak 6 Mayıs 2008 tarihinde İLF Beratende İngenieure ZT GmbH, ILF  Mühendislik  Teknik Danışmanlık Taahhüt ve Ticaret Ltd., UBM Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş ve Lahmeyer International GmbH tarafından kurulan “İLU İş Ortaklığı” ile Proje Yönetim Birimi Müşavirlik sözleşmesi imzalanmıştır.

Samsun Doğu Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deşarjı İnşası için gerekli denetim ve kontrollük sağlanması amacıyla Yüksel Proje-IGIP-Temelsu-Tempo şirketlerinin oluşturduğu ortak girişim ile uygulama müşavirliği sözleşmesi imzalamıştır ve bu Müşavirlik Hizmetinin aktif olarak inşaat sözleşmesinin akabinde görevine başlayacaktır.

Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı İşinin Tasarımı, Yapım İşi 3 Yıl Süre İle İşletilmesine ilişkin ihalenin ilanı 3 Kasım 2010 Çarşamba günü Resmi Gazete ilan edilmiştir. 2 Aralık 2010 tarihinde ihale öncesi bilgilendirme toplantısı yapılmış olup son teklif verme tarihi 2 Mart 2011’dir.

Proje kapsamında kullanılan hibeler: Avrupa Yatırım Bankası (AYB) yapım işi öncesi vermiş olduğu hibeleri Fizibilite Raporu hazırlanması için vermektedir. Yapım ihalelerinin uluslararası ihale edilebilmeleri için hazırlanmış fizibilite raporlarının da uluslararası niteliği taşıması gerekmektedir (Yani uluslar arası deneyime sahip firmalarca hazırlanması istenmektedir.). Kurumumuz ‘Samsun Atıksu Projesi – Master Plan ve Fizibilite Raporu’ hazırlanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması için 395 000 Avro hibe kullanmıştır.

Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından verilen hibeler genellikle yapım işinin yanı sıra yürütülmesi öngörülen eğitim hizmetleri için verilmekte olup projenin içerisinde görev alacak personelin yapım işi tamamlanmadan önce bazı eğitimlerden geçmesine yönelik olmaktadır. Ya da projenin ilerlemesi için kurum içinde başka birimlerde yapılması gerekli çalışmaların organize edilmesi gerekli eğitimlerin verilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Samsun Atıksu Projesi – Eğitim Müşavirliği İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim çalışması kapsamında yaklaşık 250 000 Avro hibe kullanılmıştır.

Samsun Atıksu Projesi

Alınan Kredi Türü : KfW Kredisi
Sözleşme tarihi  : 6 Haziran 2005 
Sözleşme Bedeli : 18 000 000  Avro
Alınan Kredi Türü : AYB Kredisi
Sözleşme tarihi  : 21 Mart 2005
Sözleşme Bedeli : 30 000 000  Avro

İhale aşamasındadır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım