AB Fonları / TUSENET

14 Nisan 2011 Perşembe | Projeler / Uluslararası Projeler | |

( Devam Ediyor ) 5 İsveç ve 22 Türk belediyesini kapsayan 6 İsveç-Türk belediyesi ağı arasında işbirliğine dayalı bir projedir ve İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği (SALAR) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında bir ağdır.

Karadeniz Grubu- Kalmar Ortaklığı:Samsun, Ordu, Amasya ve Giresun illerinden oluşan Karadeniz Grubu ile Kalmar Belediyesi arasında 3-5 Mart 2008 tarihlerinde ortaklık metni imzalayarak karşılıklı ortak işbirliği süreci resmen başladı.

İsveç’in güneyinde bulunan Kalmar Kenti geliştirdikleri yerel tecrübelerle bir turizm kenti olmayı başardığı için projemiz için önemli bir ortak oldu. Komşu belediyelerle oluşturdukları turizm birliktelikleri ve ortak çalışma tecrübelerinin bölgemize aktarılması açısından Karadeniz Grubu ve Kalmar ortaklığı güçlü ve etkin bir sinerji yaratmış oldu.

Deniz turizmi mevsimi kısa olan, iklim şartlarından dolayı deniz turizmi dışında turizm alternatifleri geliştirmek isteyen Karadeniz Kentleri için İsveç’in güneyinde yine deniz turizmi süresi kısa olan ve alternatif turizm ürünleri geliştirebilmiş bir kent olan Kalmar ile ortaklık kurulması, projenin sonuçları açısından son derece faydalı olmuştur.

Karadeniz Turizm Ağı(KTA):İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği-SALAR ve Türkiye Belediyeler Birliği-TBB ortaklığında yürütülen TUSENET projesi kapsamında Karadeniz Grubunda çalışan, sürdürülebilir kalkınma ve turizmin gelişmesini amaçlayan bir turizm ağıdır. 16.10.2009 tarihinde Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği’nde kurucu 4 belediye tarafından iyi niyet mektubu imzalanmıştır.

Neden KTA?

Türkiye turizm sektörü açısından önemli gelire sahip bir turizm ülkesidir. Karadeniz bölgesinde de turizm giderek gelişmektedir. Ancak, ülkemize gelen turist sayısı yüksek olmasına rağmen Karadeniz Turizm Ağı’nı içeren Samsun, Ordu, Amasya ve Giresun gerek ulusal gerek bölgesel turizm gelirinden yeteri kadar pay alamamaktadır.

Karadeniz’de turizm hareketi Trabzon ve doğusuna yoğunlaşmış durumdadır. Bu turizm hareketini Samsun ve Amasya’ya kadar batıya uzatmak böylece Ordu ve Giresun’un da içinde olduğu bir turizm alanı yaratmak gerekmektedir.

Karadeniz Turizm Ağı, Karadeniz’e araçla gelen turistler için de çekici bir güzergâh yaratarak, Karadeniz’i baştan başa bir turizm cenneti haline getirebilecektir.

Bölgemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ulusal ve bölgesel turizm planları bulunmasına rağmen turizmde henüz bölgesel bir uygulama bulunmamaktadır.

Tur grupları genel olarak her il için ayrı planlar yapmakta, iller kendilerini ve turizm alanlarını tanıtırken hemen yanı başında bulunan komşu ilin turizm potansiyelinden yararlanmayı düşünmemektedir.

Kendisine çok yakın bulunan bir turizm değerini tehdit olarak gören anlayışın önüne geçip, yakınındaki bir turizm değerini fırsata çevirmek için “Karadeniz Turizm Ağı” kurulmuştur.

Sonuç-Değerlendirme:
  • TUSENET projesi bizlere komşularımızın rakip olmadığını aslında birbirimizden güç aldığımızı öğretti.
  • Planlamada ve üst ölçekte beraber olmak, rekabeti ise ticari işletmelere bırakmak gerektiğini gördük.
  • Özellikle Karadeniz’de illerin kendi içinde bile ilçe veya köy belediyeleri ile zor çalıştığını düşünürsek dört il belediyesinin ortak bir çalışma yapması için çok da hazır olmadığımızı düşünmek zor olmasa gerek. Ancak süreç içerisinde, beraber zaman geçirip ortak hedefler belirledikçe il belediyelerinin de ortaklık ruhu içinde davranabileceğini gördük.
  • Dört belediye TUSENET projesinde çok fazla ortak zaman kullandı. Bunun sonucunda belediyelerin kendi içinde bile her birim arasında oluşturamadığı ekip ruhu TUSENET içinde dört ayrı belediye için oluşmuş bulundu.
  • Ortak zaman geçirmenin avantajlarını Karadeniz Turizm Ağı örneğine olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.
  • Bu proje aynı zamanda Türkiye’de Belediyelerin kurulmasını sağladığı Kent Konseylerine de önemli tavsiyeler taşımıştır. Karadeniz modülündeki Belediyeler bazı uygulama tecrübelerini de birbiri ile paylaşmış ve çalışmalarında kolaylıklar sağlamıştır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım