CIP Programı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Politika Destek ( ICT PSP ) Teklif Çağrısı

7 Nisan 2011 Perşembe | Projeler / Uluslararası Projeler | |

( Devam Ediyor ) Avrupa Birliği, Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın alt bileşenlerinden bir olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) teklif çağrısı 1 Mart 2011 tarihi itibarıyla duyurulmuştur.

Avrupa Dijital Ajandasında belirtilen öncelikler doğrultusunda toplam 115,5 milyon Avro bütçe ayrılan program kapsamında AB üyesi ülkeler ve Türkiye’den kamu, üniversite, KOBİ ve sivil toplum kuruluşların dâhil olabileceği destek projeleri için 300 bin Avro ile 10 milyon Avro arasında destek sağlanacaktır. Program kapsamında 18 ile 36 ay arasında tamamlanması gereken projelerde en az 4 farklı AB üyesi ülkeden ortak bulunması gerekmektedir. Program için son başvuru tarihi 1 Haziran 2011’dir. 2011 yılı uygulama takvimi ayrıca aşağıda verilmektedir.

Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) kapsamında destek verilen proje alanları:
  • Sağlık,
  • Yaşlanma ve sosyal içerme
  • Sayısal kütüphaneler,
  • e-Devlet ve yönetişim,
  • Enerji verimliliği,
  • Çevre ve akıllı mobilite,
  • Kamu kesimi bilgisi,
  • Makine çevirisi,
  • İnternet gelişimi ve güvenliği,
  • Akıllı şehirler.
2011 yılı iş programında temaları:

Tema ve Öncelikler Destek Mekanizması Ayrılan Kaynak / Desteklenecek Proje Sayısı
Tema 1. Düşük Karbon Ekonomisi ve Akıllı Mobilite için BİT 24 Milyon Avro
1.1 Yenilikçi Aydınlatma Sistemleri (SSL Tabanlı) Pilot B 10 milyon € / 2-3 Pilot Proje
1.2 Kamu Binalarında Enerji Verimliliği İçin BİT Pilot B 7 milyon € / Birden Fazla Pilot Proje
1.3 Akıllı Bağlı Elektro Mobilite Pilot B 10 milyon € / 3 Pilot Projeye Kadar
Tema 2. Sayısal İçerik 38 Milyon Avro
2.1 Europeana için İçeriğin Toplulaştırılması En İyi Uygulama Ağı Birden Fazla En İyi Uygulama Projesi
2.2 Europeana için İçeriğin Sayısallaştırılması Pilot B Birden Fazla Pilot Proje
2.3 Europeana için Farkındalığın Artırılması ve Kullanımının Teşvik Edilmesi En İyi Uygulama Ağı Birden Fazla En İyi Uygulama Projesi
2.4 E-Öğrenme Pilot B 8 milyon € / Bir veya Birden Fazla Pilot Proje
Tema 3. Sağlık, Yaşlanma ve İçerme İçin BİT 18 Milyon Avro
3.1 Düşmeyi Engellemek ve Tespit Etmek İçin BİT ve BİT&Yaşlanma Ağı Pilot B ve Tematik Ağ 9 Milyon € / Birden Fazla Pilot ve Bir Tematik Network Projesi
3.2 Sayısal Beceriler ve Sosyal İçerme Pilot B 2 Milyon € / Bir Pilot Proje
3.3 E-Erişebilirlik Pilot B 3 Milyon € / Bir Pilot Proje
3.4 Avrupa Birliği Vatandaşlarının Güvenli Bir Şekilde Sağlık Kayıtlarına Erişerek Hastaların Yetkilendirilmesi Pilot B ve Tematik Ağ 4 Milyon € / Bir Pilot ve Bir Tematik Network Projesi
Tema 4. Yenilikçi Devlet ve Kamu Hizmetleri 21,5 Milyon Avro
4.1 Kamu Hizmetlerinde Bulut Bilişim Pilot B 10 Milyon € / Birden Fazla Pilot Proje
4.2 Tekil Avrupalı Elektronik Kimlik ve Doğrulama Alanı Pilot A 8,5 Milyon € / Bir Pilot Proje
4.3 Avrupa’daki e-Devlet Hizmetleri İçin IPv6 Protokolüne Uyum Çalışmaları Pilot B 3 Milyon € / Bir Pilot Proje
Tema 5. İnternet Tabanlı Hizmetler İçin Açık Yenilik 14 Milyon Avro
5.1 Akıllı Kentlerde İnternet Tabanlı Hizmetler İçin Açık Yenilik Pilot B Birden Fazla Pilot Proje

2011 Yılı Uygulama Takvimi
Teklif Çağrısının Açılışı 1 Mart 2011
Teklif Çağrısının Kapanışı 1Haziran 2011
Tekliflerin Değerlendirilmesi Haziran 2011
Proje Müzakereleri Eylül 2011
Müzakerelerin Sona Ermesi, Sözleşme İmzalama ve Sözleşmelerin Duyurulması Aralık 2011 – 2012 Başı

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım