Yatırım Aktörlerinin Çevresel, Sosyal Ve Yönetişim Bilgi (ÇSY) Analizi Ve Kullanımı Konusunda Kapasite Artırımı Hibe Programı Proje Teklif Çağrısı

7 Nisan 2011 Perşembe | Projeler / Uluslararası Projeler | |

( Devam Ediyor ) Rekabetçilik ve Yenilik Programı (Competitiveness and Innovation Programme) kapsamında Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından "Yatırım Aktörlerinin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Bilgi (ÇSY) Analizi ve Kullanımı Konusunda Kapasite Artırımı" hibe programı proje teklif çağrısı duyurulmuştur.

5/G/ENT/CIP/11/E/N02S003
Rekabetçilik ve Yenilik Programı (Competitiveness and Innovation Programme) kapsamında Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından "Yatırım Aktörlerinin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Bilgi (ÇSY) Analizi ve Kullanımı Konusunda Kapasite Artırımı" hibe programı proje teklif çağrısı duyurulmuştur. Sosyal sorumluluk sahibi kurumsal işletmelerin pazar payını geliştirmek, böylelikle sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi sağlamak hedefine yönelik olarak; temel yatırım aktörlerinin çevresel, sosyal ve yönetişim bilgilerini şirket değerlendirmelerine entegre ederek kurumsal kapasitelerini güçlendirmeleri, bu hibe programının ana önceliğini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, şirket çalışanlarına yönelik olarak çevresel, sosyal ve yönetişim performansının değerlendirilmesiyle ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi, örnek vaka incelemeleri, şirketlerin pazar değerlendirmelerine ÇSY bilgisini daha iyi adapte etmeye yönelik ağ ve akademi kurma çalışmaları desteklenen örnek faaliyetler arasında yer almaktadır.

AB üyesi ülkeler, AB'ye aday ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri, Topluluk programlarına dâhil olan ülkeler ve diğer ülkelerin[1] başvurabildiği hibe programı kapsamında 250.000 Avroya kadar finansman desteği sağlanacaktır. Finansman desteği proje toplam maliyetinin %50'sini geçemez. Proje uygulamalarına 2011 Aralık ayından itibaren uygulamaya geçilecek olup projeler için azami uygulama süresi 24 aydır. Program kapsamında aşağıdaki kuruluşlar başvuruda bulunabilir:
  • Yatırım analizi konusunda faaliyet gösteren kişilerin kurmuş oldukları örgütlenmeler,
  • Yatırımla ilgili kuruluşlar (Yatırım ve emeklilik fon danışmanlığı ve fon yönetimi kuruluşları, Bankalar, derecelendirme ajansları, bu ve benzeri kurumların sektörle ilgili olarak oluşturdukları örgütlenmeler.)
  • Özel veya kamu şirketleri
  • İşveren örgütleri, iş ağı geliştirme ya da sektör bazlı iş örgütleri
  • İşletme okulları veya eğitimle ilgili diğer kurum ve ağlar
  • Sivil toplum örgütleri
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Uluslararası örgütler
Başvurular için son tarih 20 Mayıs 2011 'dir. Başvurular bu tarihe kadar aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır:

European Commission
Enterprise and Industry Directorate-General
Call for proposals No: 5/G/ENT/CIP/11/E/N02S003
Directorate F: Tourism, CSR, Consumer Goods and International Regulatory Agreements
Unit F2 : Small businesses, Cooperatives, Mutuals, Corporate Social Responsibility
B 100 4/28
B-1049 Brussels, Belgium

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım