Avrupa'da, Dünya Çapında Küme Teşviki Ve Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı

7 Nisan 2011 Perşembe | Projeler / Uluslararası Projeler | |

( Devam Ediyor ) Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı kapsamında Avrupa'da Dünya-çapındaki Küme Teşviki ve Geliştirilmesi proje teklif çağrısı 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla duyurulmuştur.

Avrupa'da, Dünya-çapında Küme Teşviki ve Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı
3/G/ENT/CIP/11/C/N04C011 4/G/ENT/CIP/11/C/N04C021

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı kapsamında Avrupa'da Dünya-çapındaki Küme Teşviki ve Geliştirilmesi proje teklif çağrısı 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla duyurulmuştur.
Programın amacı, Avrupa sanayilerinin küresel rekabetçiliğini geliştirmek için kümelenmenin teşvik edilmesidir. Mevcut teklif çağrısının öncelik alanları iki farklı eylem altında gruplandırılmıştır:
 • Eylem 1: CIP katılım ülkelerinde uluslararası küme faaliyetlerinin teşvik edilmesi
 • Eylem 2: CIP katılım ülkelerinde küme yönetim mükemmelliğinin teşvik edilmesi
Her iki faaliyet de Avrupa Küme Birliği ve Avrupa Küme Mükemmelliği girişimi ile yakın işbirliği içinde uygulanacaktır.
 • Eylem 1
Uluslararası küme işbirliği stratejilerinin ana hedefleri aşağıdaki gibidir:
 1. Bölgenin bilim ve yenilik sistemi ve araştırma ve teknoloji geliştirme ve eğitim kaynaklarının uluslar arası potansiyelinden eksiksiz olarak istifade etmek
 2. Girişimcilerin uluslararası rekabetçiliğini artırmak
 3. Uluslar arası güçlükler üzerine daha sistematik ve stratejik biçimde çalışmak amacıyla güçlü araştırma ve yenilik ortamları için bir çerçevenin geliştirilmesi
 4. Akdeniz bölgesinde uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi
 5. İş dünyasında uluslararası işbirliği yoğunlaşmasının desteklenmesi
 • Eylem 2
Daha fazla dünya-çapında küme geliştirilmesi ve küme organizasyonların profesyonelliğini artırılmasına katkı sağlamak amacıyla, Komisyon, 2009'da CIP altında Avrupa Küme Mükemmelliği (AKM) girişimini başlatmıştır. Bu kapsamda üç ana hedef aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir;
 1. Küme organizasyonların iyi yönetimi için kalite kriterlerinin belirlenmesi
 2. Küme yönetim mükemmelliğinin AB ülkeleriyle karşılaştırılması
 3. AB içindeki küme organizasyonları arasında işbirliğinin geliştirilmesi
Bu bölüme ilişkin daha detaylı bilgi aşağıdaki web adresinde bulunmaktadır:
www.cluster-excellence.eu
Bu program için tahsis edilen maksimum bütçe 4.000.000 Avro olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, eylemler için öngörülen bütçeler aşağıdaki şekilde bölünmüştür;
 1. Eylem 1 için maksimum 2.400.000 Avro'ya kadar
 2. Eylem 2 için maksimum 2.000.000 Avro'ya kadar
Tahmini proje sayısı aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir;
 1. Eylem 1 için maksimum 4 proje
 2. Eylem 2 için maksimum 5 proje
Ayrıca, Eylem 1 kapsamında, eş-finansmanlı pilot eylemlerin her biri için maksimum AB finansal katkısı 600.000 Avro ve toplam uygun maliyetlerin yüzde 80 oranında olması öngörülmektedir. Eylem 2 içinse bu miktarın 400.000 Avro ve yüzde 95 oranında olması öngörülmektedir. Bununla birlikte, proje yönetim faaliyetleri toplam uygun maliyetlerin yüzde 10 oranıyla ve dolaylı maliyetler maksimum yüzde 7 oranıyla sınırlandırılmıştır.
Komisyon, AB üye ülkeleri, EFTA/EEA ülkeleri ve aday ülkelerden yapılacak müracaatları uygun kabul edecektir.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım