09.09.2013 Meclis Gündemi

10 Eylül 2013 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 09 EYLÜL 2013 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2393 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kültürel Tesis Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2394 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Adnan Menderes Bulvarının Bulunduğu Kısımda Arazi Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2395 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kanal ve Yolların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2370 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Bulmak Amacı ile Ada Kenarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2371 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Birinci Dereceden Arkeolojik Sit Alanının Plana İşlenmesine İlişkin 1/5000 ve 1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Teklifi.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2372 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurul Çalışma ve Usullerine İlişkin Yönetmelik ile İlgili Meclis Kararında Düzeltme Yapılması Teklifi.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2373 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Park ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2088 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Arazinin Yapısı Dikkate Alınarak Park, Okul ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2374 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park ve Dini Tesis Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2375 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı, Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2376 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Tesisi Kullanımının Oluşturulmasına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2377 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kamu Yararı Kararının Alınmasına İlişkin Plan Değişikliği Teklifi.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2378 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Kent Parkı Kullanımının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2379 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında İmar Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Getirmek Amacı ile Yol ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.;
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2380 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Park ve Rekreasyon Alanı ile Ticaret Alanı Kullanımlarının Belirlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı, Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2381 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Bandının Belirlenmesine İlişkin 1/5000 ve 1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Teklifi.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2382 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Arazi Kullanım Kararlarının Belirlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2383 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Okul Alanı Kullanımının Dini Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2076 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mülkiyetin Dikkate Alınarak Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2124-2099 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Park ve Otopark Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2041 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı ile Adnan Menderes Bulvarında Düzenleme Yapılmasına İlişkin Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1449 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi için Arazi Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2384 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı ile Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1487 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sağlık Tesisi Kullanımının Özel Eğitim Tesisi Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1669 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Danıştay Kararının Yerine Getirilmesi Amacı ile Yolların Plana İşlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1994 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1993 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanında Trafo Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2145 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımındaki Ada Mihverinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1678 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesi ve Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1676 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İmar Planı ile Kadastro Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi..
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1939 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Trafo Alanının Çocuk Bahçesinde Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliği Reddeden Ancak İlkokul ve Çocuk Parkı Arasındaki Ada Mihverini Yeniden Düzenleyen Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1940 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanında Trafo Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1941 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1942 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1943 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Enerji Nakil Hattının Kaldırılarak Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1945 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının İlköğretim Alanı Kullanımının Yapı Yaklaşma Mesafeleri Yeniden Düzenlenerek Lise Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 1161 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park ve Konut Alanı Kullanımının Yol ile Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2285 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesine İlişkin Meclis Kararı.
 39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2287 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Park ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 40. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2286 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının, Yol, Park ve Sanayi Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 41. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2399 Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Camii Alanının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 42. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2400 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 43. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 Tarih ve 2401 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 44. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.08.2013 Tarih ve 2365 Sayılı; TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) ile ilgili Protokolün Onaylanması ve Yetki Verilmesi Teklifi.
 45. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.08.2013 Tarih ve 2364 Sayılı; Sokak ve Park İsmi Değişikliği Teklifi.
 46. Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 14.08.2013 Tarih ve 30 Sayılı; Şiddete Karşı Birlikte Güçleniyoruz Projesi İçin Yetki Verilmesi Teklifi.
 47. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 13.08.2013 Tarih ve 1374 Sayılı; Canik İlçesi Yeni Mahalle 1216 Ada, 7 Nolu Parselde Kayıtlı Taşınmazın Satışı İçin Yetki Verilmesi Teklifi.
 48. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 13.08.2013 Tarih ve 1386 Sayılı; Atakum İlçesi Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü Olarak Kullanılmak Üzere 2 Yıl Süre ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne Tahsis Edilen Binanın Süresinin 2 Yıl Daha Uzatılması Teklifi.
 49. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 15.08.2013 Tarih ve 1479 Sayılı; Gazi Caddesi Alt Geçitte Bulunan Dükkan Nitelikli Taşınmazların Satışı İçin Yetki Verilmesi Teklifi.
 50. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.08.2013 Tarih ve 1497 Sayılı; Batıpark ile Amisos Tepeleri Arasında Bulunan Teleferik İşletme Hakkının Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yatırım San. ve Tic. A.Ş.’ye Verilmesi Teklifi.
 51. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 22.08.2013 Tarih ve 145 Sayılı; Recep Öz’ün Şartlı Bağış Teklifi.
 52. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 22.07.2013 Tarih ve 1667 Sayılı; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği Teklifi.
 53. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.08.2013 Tarih ve 1861 Sayılı; Ödenek Aktarılması Teklifi.
 54. Teftiş Kurulu Başkanlığının 16.08.2013 Tarih ve 18 Sayılı; Teftiş Kurulu Başkanlığı Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Yönetmeliği Teklifi.
 55. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27.08.2013 Tarih ve 2167 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Ukrayna’nın Donetsk Kentinde Kardeş Şehir Sözleşmesi İmza Törenine Görevlendirilmesinin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 56. Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 16.08.2013 Tarih ve 642 Sayılı; Özel Halk Otobüsleri Komisyon Üyeliğine Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere 3 Üye Seçimi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım