08.07.2013 Meclis Gündemi

9 Temmuz 2013 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 08 TEMMUZ 2013 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1746 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Tesisi Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1630 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Turizm Tesis Alanı Kullanımının Resmi Kurum Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1747 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Eğimin Dikkate Alınarak Arazi Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1748 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Arazi Yapısı Dikkate Alınarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Otopark Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1749 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park, Konut Ve Otopark Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1750 Sayılı; Atakum Ve İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Arazi Kulanım Kararlarının Belirlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1751 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Planlar Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1629 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Resmi Kurum Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1655 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Alanında Yapılan Plan Değişikliğinin Değerlendirilmesi Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1648 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1752 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında 25 Mt.lik Yola Bedelsiz Terkin Karşılığında Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1687 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1664-1686-1666 Sayılı;  Atakum Ve İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Plan Değişikliklerine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1499 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Enerji İletim Hattının Plana İşlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1640 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Lise Alanının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1641 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yol, Park, Konut Ve Trafo Alanı Kullanımlarının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1642 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Parsel Sınırına Göre Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1638 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1660 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Ada Mihferi Kaldırılarak  Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uyguma İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1661 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Boru Hattı Ve Şamandıra Sistemine İlişkin Uygulama İmar Planı Hakkında Görüşü İçeren Meclis Kararı.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1342 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının  Sanayi Depolama Alanı Kullanımına Çevrilmesi Yanında Otopark Alanı Düzenlemesini De İçeren Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1681 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Kuran Kursu Olarak Kullanılmak Üzere Sosyal, Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1675 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Emniyet Hizmet Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Arttırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1677 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Adaların Birleştirilerek Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1757 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yolun Sürekliliğinin Sağlanması Amacı İle Konut, Park, Yol Ve Yeşil Alan Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1776 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 Tarih Ve 1790 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Okul Alanı Kullanımının Dini Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.06. 2013 Tarih Ve 1744 Sayılı Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 29. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18.06.2013 Tarih Ve 989 Sayılı; Kadro Değişiklik Cetveli Teklifi.
 30. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18.06.2013 Tarih Ve 990 Sayılı; Teşkilat Şeması Teklifi.
 31. Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 17.06.2013 Tarih Ve 48 Sayılı; Kırgızistan’ın Bişkek Şehri İle Samsun Şehrinin Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması Teklifi.
 32. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 18.06.2013 Tarih Ve 239 Sayılı; Yerüstü Paletli Hidrolik Delice Makina Satın Alınması İçin İller Bankasından 700.000,00.-Tl Kredi Kullanılması Teklifi.
 33. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 26.06.2013 Tarih Ve 242 Sayılı; Ağaç Sökme Dikme Makinası İçin 700.000,00.-Tl İller Bankası A.Ş.’Den Kredi Kullanılması Teklifi.
 34. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 26.06.2013 Tarih Ve 243 Sayılı; Ağaç Sökme Dikme Makinası Satın Alınması İçin İzin Verilmesi Teklifi.
 35. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.06.2013 Tarih Ve 1123 Sayılı; Şartlı Bağış Teklifi.
 36. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 24.06.2013 Tarih Ve 2406 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma Esas Ve Usulüne İlişkin Yönetmelik Gereğince Reklam, İlan Ve Tanıtım Yönetmeliğinden Değişiklik Yapılması Teklifi.
 37. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.06.2013 Tarih Ve 1387 Sayılı; İller Bankasından 3.000.000,00.-TL 36 Ay Vadeli Kredi Kullanılması Talebi.
 38. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 20.06.2013 Tarih Ve 811 Sayılı; Ödül Verilmesi Teklifi.
 39. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.06.2013 Tarih Ve 3230 Sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos 2013 Ayında İzin Kullanması Teklifi.
 40. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.06.2013 Tarih Ve 3231 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın 03-07 Haziran 2013 Tarihleri Arasında Tunus Şehrine Görevlendirmesinin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 41. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 17.06.2013 Tarih Ve 980 Sayılı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kadrosuna Yapılan Atamanın Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 42. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25.06.2013 Tarih Ve 1731 Sayılı; Samsun Büyükşehir Estetik Kurulu Çalışma Esas Ve Usullerine İlişkin Estetik Kurulda Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere 1 Meclis Üyesinin Seçimi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım