10.06.2013 Meclis Gündemi

11 Haziran 2013 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 10 HAZİRAN 2013 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1483 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Pazar Yeri Kullanımının Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 2255 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Dini Tesis Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Mevzi İmar Planı Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1536 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1537 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1538 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Alanı Kampüsü Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1539 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Lojistik Köy Ve Çevresine İlişkin İlave Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 686/2152 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Liman Ve Geri Sahası İmar Planında Emsal Değerinin Arttırılmasına İlişkin Plan Değişikliği Hakkında Görüş Bildirilmesi Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1501 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Sosyal, Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 224 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 2801 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1533 Sayılı; Afet Lojistik Depoları Oluşturulmasına İlişkin Plan Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1395 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Uygulama İmar Planındaki Emsal Yapılaşma Değerinin Arttırılması Amacı İle Konut Alanı Kullanımının Park Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1210 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İlköğretim, Lise Ve Park Alanı Kullanımlarının Yollar İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1390 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Özel Öğrenci Yurdu, Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1508 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Uygulama İmar Planında Konut Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesi Amacıyla Konut Alanı Kullanımlarının Park Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1540 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Bir Kısmının Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından Kullanılmak Üzere Resmi Kurum Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama Ve Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1484 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1486 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 592 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kültürel Tesis Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1488 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Park, Sanayi Kullanımı Ve Doğalgaz Çevrim Santrali Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 3205 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kamuya Bedelsiz Terkin Karşılığında Konut Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1470 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Alanı Kullanımının İşlevinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1341 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Plan Değişikliği Teklifini Red Eden Meclis Kararı.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1339 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Dini Ve Kültürel Tesis Alanı Kullanımının Konut Alanına, Otoparkın İse Yeşil Alana Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1340 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Red Eden Meclis Kararı.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1338 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kamu Alanlarına İlişkin Plan Notunun Nazım İmar Planına Uygun Olarak Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1374 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Ticaret Alanı Kullanımlarının Özel Sağlık Tesisi Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1375 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Demir Yolu Kenarından Geçen 10 m Enkesitli Yolun Sürekliliğinin Sağlanması Amacıyla Konut Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 739 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Ticaret Alanı Kullanımlarının Belediye Hizmet Alanı Kullanımı İle Birlikte Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1351 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının İlköğretim Alanı Kullanımının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 1394 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Yol Ve Dini Tesis Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 Tarih Ve 742 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Revizyon Ve İlave Uygulama İmar Planı Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.05.2013 Tarih Ve 1502 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 34. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 09.05.2013 Tarih Ve 795 Sayılı; Belediyemize Ait Taşınmazların Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ve Sanayi Limited Şirketine İşletme Hakkının Verilmesi Teklifi.
 35. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.05.2013 Tarih Ve 868 Sayılı; Merkez Site Caminde Bulunan Dükkan Ve İşyerlerini Satışı Teklifi.
 36. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.05.2013 Tarih Ve 988 Sayılı; Taşınmaz Satış Teklifi.
 37. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.05.2013 Tarih Ve 987 Sayılı; Sel Felaketi Ve Kamulaştırma Çalışmaları Nedeni İle Tahsis Edilen Ve Tahsis Süreleri Dolan Konutların Tahsis Sürelerinin Bir Yıl Daha Uzatılması Teklifi.
 38. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 23.05.2013 Tarih Ve 91 Sayılı; Şartlı Bağış Talebi Teklifi.
 39. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.05.2013 Tarih Ve 1165 Sayılı; Oto Galerileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Teklifi.
 40. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31.05.2013 Tarih Ve 920 Sayılı; Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi Teklifi.
 41. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 22.05.2013 Tarih Ve 881 Sayılı; Şube Müdürlüklerine Yapılan Atamaların Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım