09.05.2013 Meclis Gündemi

10 Mayıs 2013 Cuma | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 09 MAYIS 2013 Perşembe Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1062 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Sitesi Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1056 Sayılı; Atakum Ve İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yapılaşma Haklarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1168 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1169 Sayılı; Atakum Ve İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının İlçe Sınırları Dikkate Alınarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1170 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1171 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Saski Tarafından Kullanılmak Üzere Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 201 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1172 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İmar Planı Ve Kadastro Arasındaki Uyumsuzlukların Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1173 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Lojistik Köy Ve Çevresine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1174 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Alanına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 806 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Cami Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 842 Sayılı; Canik  İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararı Doğrultusunda Yapılan Yol,Park,Akaryakit Ve Lpg İstasyonu Kullanımlarının Yeniden  Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlerdirilmesi  Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 810 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Özel Sağlık Tesisi Alanına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1100 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kamuya Bedelsiz Terkin Karşılığında Park Alanı Kullanımının Yapılaşma Olmaması Koşulu İle Konut Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1189 Sayılı; İlkadım İlçe Beledeyi Sınırlarında Yola Bedelsiz Terkin Karşılığında Konut, Park Ve Otopark Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1190 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 747 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Trafo Alanlarının Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1029 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Özel Yurt Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1028  Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Yurt Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1027 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Akaryakıt Ve Lpg İstasyonunun Bulunduğu Bölgede Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 949 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazların Uygun Görülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1006 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1005 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Sayısallaştırmada Unutulan Yapılaşma Koşulunun Plana İşlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1008 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Sayısallaştırmada Unutulan Konut Alanının Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1007 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının İdari Tesis Alanı Kullanımının Yer Değiştirmesine İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1004 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Sayısallaştırma Sırasında Sehven Plana İşlenmeyen Kütlenin Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 1194 Sayılı; Büyükşehir Belediye Sınırlarında Bulvar, Cadde, Sokak Ve Meydanlara Cepheli Parsellerin Kullanım Şekillerinin Estetik Açıdan Düzenlenmelerine İlişkin Yönetmelik Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.04.2013 Tarih Ve 1183 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 29. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 24.04.2013 Tarih Ve 741 Sayılı; Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi Teklifi.
 30. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25.04.2013 Tarih Ve 880 Sayılı; 2012 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Teklifi.
 31. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 24.04.2013 Tarih Ve 897 Sayılı; Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Viyadük Ve Köprülerde Dekoratif Led Aydınlatması Yapılması Ve Bu Konuda Düzenlenecek Protokolü İmzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Yetkili Kılınması Teklifi.
 32. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.04.2013 Tarih Ve 673 Sayılı; Yabancılar Pazarı Spor Kulübü Derneğine Halı Saha Tahsisi Teklifi.
 33. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 Tarih Ve 772 Sayılı; Açıkhava Dijital Reklam Panosu İşletmeciliğinin Kiraya Verilmesi Teklifi.
 34. Özel Kalem Müdürlüğünün 29.04.2013 Tarih Ve 155 Sayılı; Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 94.Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Yer Alan Sporculara Ödül Verilmesi Teklifi.
 35. Zabıta Dairesi Başkanlığının 02/05/2013 Tarih Ve 1372 Sayılı; Parkomat Makinaları İle Otopark İşletmesi Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Teklifi.
 36. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 29.04.2013 Tarih Ve 1999 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Yurtdışı Görevlendirmesinin Belediye Meclisinin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 37. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 04.04.2013 Tarih Ve 415 Sayılı; 1 Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurulması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım