08.04.2013 Meclis Gündemi

9 Nisan 2013 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 08 NİSAN 2013 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. Samsun Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
 2. Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2012 Yılı Denetim Komisyonu Raporu.
 3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden 1 Yıl müddetle Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle 5 Encümen Üyesi Seçimi
 4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği;
  • Kurulması Gerekli İmar Ve Bayındırlık, Çevre Ve Sağlık, Plan Ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Ve Ulaşım Komisyonunun Haricinde Hangi Komisyonun Kurulacağı,
  • Bu Komisyonların Kaç Kişiden Oluşacağı,
  • Kurulacak Olan Bu Komisyonların Ne Kadar Süre İle Kurulacağının Belirlenmesi Ve Komisyon Üyeleri Seçimi  Teklifi.
 5. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28.03.2013 Tarih Ve 1750 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Görevlendirmesi Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 Tarih Ve 875 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kamulaştırmada Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Getirmek Amacı İle İmar Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 Tarih Ve 876 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kamulaştırmada Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Getirmek Amacı İle Ada Kenarlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 Tarih Ve 842 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin İmar Planı Değişikliklerine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 Tarih Ve 809 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 Tarih Ve 624 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İlköğretim Alanı Kullanımının Lise Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 Tarih Ve 175 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 Tarih Ve 727 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 Tarih Ve 804 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Kadastro İle Uygulama İmar Planı Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesi İçin Ada Kenarlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 Tarih Ve 740 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Toptan Ticaret Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 Tarih Ve 699 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Plana Merdivenli Yol İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 Tarih Ve 702 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Trafo Alanının Mevcut Çeşme Dikkate Alınarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 Tarih Ve 498 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Serbest Nizam Yapılaşma Hakkının E:2.00 Yapılaşma Hakkına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.03.2013 Tarih Ve 855 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 19. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.03.2013 Tarih Ve 649 Sayılı; Bütçe İçi Doğaltaş Yapı Elemanları Üretimi İktisadi İşletmesi Kurulması Ve Ek Bütçe Yapılması Teklifi.
 20. Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 01.04.2013 Tarih Ve 27 Sayılı; Ukrayna’nın Donetsk Şehri İle Samsun Şehrinin Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım