08 Şubat 2017 Meclis Gündemi

3 Şubat 2017 Cuma | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 08 Şubat 2017 Çarşamba Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 08 ŞUBAT 2017 Çarşamba Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.

Duyurulur.

 1. 1. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 24.01.2017 Tarih Ve 92 Sayılı; Yeni Oluşturulan Teşkilat Şeması Teklifi.
 2. 2. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.01.2017 Tarih Ve 189 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Bulvarı İle Gazi Caddesi Kesişiminde ki Alt Geçitte Bulunan 4 Ve 5 Nolu Dükkanların, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat.San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğüne Devredilen İşletme Hakkının Kaldırılması Teklifi.
 3. 3. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.01.2017 Tarih Ve 199 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait İlkadım İlçesi, Kuşculu Mahallesi, 11864 Ada, 16 Nolu Parselde Kayıtlı 5.000.00 M² Yüzölçümlü Adli Tıp Alanı Kullanımına Ayrılan Taşınmazın Belediyemizin Vergi Dairelerine Olan Borçlarına Mahsuben Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)Ne Satılması Teklifi.
 4. 4. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.01.2017 Tarih Ve 200 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait İlkadım İlçesi, Badırlı Mahallesi, 12202 Ada, 4 Nolu Parselde Kayıtlı 71.489.47 M² Yüzölçümlü Sağlık Tesisi Alanı Kullanımına Ayrılan Taşınmazın Belediyemizin Vergi Dairelerine Olan Borçlarına Mahsuben Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)Ne Satılması Teklifi.
 5. 5. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.01.2017 Tarih Ve 201 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 42 Ada, 2 Nolu Parselde Kayıtlı 1.208.50 M² Yüzölçümlü Ticaret Alanı Kullanımına Ayrılan Taşınmazın Belediyemizin Vergi Dairelerine Olan Borçlarına Mahsuben Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)Ne Satılması Teklifi.
 6. 6. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 18.01.2017 Tarih Ve 256 Sayılı: Samsun Büyükşehir Belediyesi (Saski) Genel Müdürlüğünün Vezirköprü Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İçin İller Bankası A.Ş.’Den Kullanacağı Kredi İle İlgili Her Türlü İş Ve İşlemlerin Yürütülmesi İçin Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Yetkili Kılınması Teklifi.
 7. 7. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.01.2017 Tarih Ve 354 Sayılı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Mevcut Hafif Raylı Sistem Kent İçi Toplu Taşıma Güzergahında Kullanılmak Üzere 11 Adet Hafif Raylı Sistem Aracı (Tramvay) Alımı İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.’Den 75.000.000,00.-Tl Kredi Kullanılması İçin Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a Yetki Verilmesi Teklifi.
 8. 8. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.02.2017 Tarih Ve 446 Sayılı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Gar Tekkeköy Hafif Raylı Sistem Dikey Besleme Rink Hatları İle İhtiyaç Duyulacak Diğer Hatlarda Çalıştırılacak 70 Adet Muhtelif Büyüklükteki Otobüslerin Alınması İçin İller Bankası A.Ş’ Den 35.000.000,00 Tl Kredi Kullanılması Teklifi.
 9. 9. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.02.2017 Tarih Ve 447 Sayılı: Yol Yapım Malzemesi Alımı (Asfalt Bitümü) İşinde Kullanılmak Üzere, İller Bankası A.Ş.’Den 15.000.000,00 (Onbeşmilyon) Tl Kredi Kullanılması Teklifi.
 10. 10. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19.01.2017 Tarih Ve 23 Sayılı: Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Uygulama Yönetmeliği Değişikliği Teklifi.
 11. 11. Fen İşleri Daire Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 657 Sayılı; Hafif Raylı Sistem Güzergâhı Üzerinde, Üniversite-Gar Arasındaki 5 (Beş) Adet Asansörlü Yaya Üst Geçidi İle Gar-Tekkeköy Arasındaki Yapılacak Olan 2 (İki) Adet Asansörlü Yaya Üst Geçidinin Bakım, Onarım Ve İşletme İşlerinin, Büyükşehir Belediyemiz İle Samulaş. A.Ş. Arasında Mutabık Kalınacak Protokol İle Samulaş A.Ş. Ye Devredilmesi Ve Bu Hususta Hazırlanacak Protokolü İmzalamak Üzere Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt’ Un Yetkili Kılınması Teklifi.
 12. 12. Fen İşleri Daire Başkanlığının 02.02.2017 Tarih Ve 691 Sayılı; Kızılırmak Deltası Kuş Cennetinde Yapılacak İmalatlarla İlgili Tüm Masrafların Büyükşehir Belediye Bütçesinden Karşılanması Kaydıyla Estetik Kurul Kararında Da Belirtilen Bina Ve Cephe V.B. Çalışmalarının Yaptırılması İle İlgili Teklifi.
 13. 13. Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığının 02.02.2017 Tarih Ve 33 Sayılı; Kıranköy Mezarlığındaki (B) Ve (A) İle Gösterilen Alanların Milli Savunma Bakanlığı Adına Olan Tahsisinin Kaldırılarak, Şehitlik Yönetmeliği Mevcut Şehitler Başlığını Taşıyan Geçici Birinci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Samsun Valiliği( Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı) Adına ‘’Şehitlik Olarak Kullanılmak Üzere’’ Tahsisinin Yapılmasına, İade/Teslim İşlemleri İçin Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak’ın Görevlendirilmesi Teklifi.
 14. 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 624 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesinin Yanında Konut Ve Park Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 628 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Engelli Bakım Merkezi Yapılmak Üzere Sosyal Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 656 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Zihinsel Ve Bedensel Engelliler Bakım Merkezi Yapılmak Üzere Sosyal Tesis Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 617 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Alanı (Meslek Lisesi) Kullanımının Kent Parkı Olarak Kullanılmak Üzere Park Alanı Kullanımına Çevrilmesini İlişkin Çevre Düzeni  Planı Değişikliği Teklifi.
 18. 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 613 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Alanı (Meslek Lisesi) Kullanımının Kent Parkı Olarak Kullanılmak Üzere Park Alanı Kullanımına Çevrilmesini İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 614 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Yurt Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 615 Sayılı; Havza İlçe Belediye Sınırlarında İlçe Belediye Başkanlığının Nazım İmar Planı İlave Ve Revizyonu İle İlgili Yetki İstenmesine İlişkin Teklifi.
 21. 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 616 Sayılı Yakakent İlçe Belediye Sınırlarında Jandarma, Pazar Yeri, Konut Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenerek Jandarma, Sağlık Ocağı, Konut Ve Yol Kullanımları Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 22. 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 618 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Üniversite, Ticaret Ve Yurt Alanı Kullanımlarının Konut, Park, Pazar Alanı Ve Otopark Alanı Kullanımlarına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 619 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Yol Ve Park Alanları Dikkate Alınarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 620 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Ticaret Ve Katlı Otopark Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 621 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı Sınırının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 622 Sayılı; Ladik İlçe Belediye Sınırlarında Turizm Tesis Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 623 Sayılı;  Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Hava Alanı Kavşağı Bağlantı Yolunun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 645 Sayılı;  Tekkeköy  İlçe Belediye Sınırlarında Nazım İmar Planı Kullanımı Kararlarının Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Ve Değişikliği Teklifi.
 29. 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 657 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Taşıt Yolu Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 625 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Ve Park Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 626 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımının Cami Alanı Kullanımına Dönüştürülmesi Yanında Belediye Hizmet Alanı Kullanımından Park Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 627 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Hastanebaşı Ve Kökçüoğlu Mahallelerinin Bulunduğu Alanda Yapılaşmanın Hmax=12 Kat Ve Maksimum Blok Boyu 40 Mt. Olacak Şekilde Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 629 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının İlköğretim Ve Ortaöğretim Alanı Kullanımlarının Eğitim Tesisi Alanı Olarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 630 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının 1.Derece Arkeolojik Sit Alanını Sınırlarının Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına İşlenmesine İlişkin  Teklifi.
 35. 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 Tarih Ve 631 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Revizyon Ve Uygulama İmar Planı Yapılmasına İlişkin Teklifi.
 36. 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2017 Tarih Ve 664 Sayılı; Ayvacık İlçe Belediye Başkanlığının Turizm Tesis Alanı Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 37. 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.01.2017 Tarih Ve 571 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.

38. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.01.2017 Tarih Ve 77 Sayılı Teklifi Üzerine; 30 Mart 2014 Tarihinde Yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Çarşamba İlçesi Adalet Ve Kalkınma Partisinden Çarşamba Belediyesi Meclis Üyesi Seçilen Ve Aynı Zamanda  Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Olan  İshak Köksal’ın Vefatı Nedeni İle Boşalan;
1-Belediye Meclis İhtisas Komisyonlarından Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonuna ,
2- İlk Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yalpam Üzere Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğine,
3- Gıda Organize Sanayi Bölgesi Komisyonuna Üye Seçimi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım