11.03.2013 Meclis Gündemi

12 Mart 2013 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 11 MART 2013 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 516 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Dini Tesis Alanı Kullanımına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 573 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Lojistik Köy Merkezi ve Çevresi İle İlgili 1/50000’lik  Çevre Düzeni Planına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 281-432-447-2993 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Ulaşım Bağlantılarının Dikkate Alınarak Arazi Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 333 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 618 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Spor Alanı ve Yönetim Merkezi Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/03/2013 Tarih ve 619 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 574 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Dere Yatağı Güzergahının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 214 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımlarının Orman Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 575 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Yapılmasına İlişkin Plan Değişikliği Teklifi.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 316 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi ve Sanayi Depolama Alanı Kullanımlarının Bir Kısmının Sanayi Sitesi Kullanımına  Çevrilmesine İlişkin Çevre Düzen Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 576 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kadastro İle İmar Planı Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 331 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında SASKİ Tarafından Kullanılmak Üzere Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Düzenlenmesine İlişkin  Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 482 Sayılı; Atakum  İlçe Belediye Başkanlığının Orman Sınırına Uygun Olarak Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 138 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yapı Kütlelerinin Yeniden Düzenlenerek Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 492 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park Kullanımının Kaldırılarak, Yol Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesi Yanında Park Alanına Trafo İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 493 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yaya Yolunun Merdivenli Yol Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 494 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yaya Yolunun Merdivenli Yol Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 495 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Çocuk Bahçesi ve Trafik Yolunun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 496 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımına Yer Altı Otoparkı Kullanımının İlave Edilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 497 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Alanı Kullanımından Trafo Alanı Ayrılmasına ve Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 499 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımından Trafo Alanı Ayrılmasına ve Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 Tarih ve 500 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının İmar Planı İle Kadastro Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2013 Tarih ve 568 Sayılı; Sokak İsmi Değişiklikleri Teklifi.
 24. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18/02/2013 Tarih ve 245 Sayılı; Mezbaha Kullanımında Bulunan 20.129,94 M² Yüzölçümlü Taşınmazın Satışı Teklifi.
 25. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/02/2013 Tarih ve 105 Sayılı; İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi 898 Ada, 43 Nolu Parselde Bulunan 139.37 M²’Lik Taşınmazın Satışı Teklifi.
 26. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/02/2013 Tarih ve 566 Sayılı; Doğu Park Dolgu Sahası İçerisinde Samsun Spor Tesisleri Yanında Yer Alan Halı Sahanın Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneğine Tahsisi Teklifi.
 27. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/02/2013 Tarih ve 1571 Sayılı; Doğu Park Dolgu Sahası İçerisinde Amfi Tiyatro Binasında Bulunan Taşınmazın Samsun Spor Kulübü Derneğine Tahsisi Teklifi.
 28. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/02/2013 Tarih ve 2653 Sayılı; Lokomotif Bakım Ve Depo Binasının Tcdd’ye Bırakılması Teklifi.
 29. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 01/03/2013 Tarih ve 468 Sayılı; Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Teklifi.
 30. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 28/02/2013 Tarih ve 40 Sayılı; Recep Öz’ün Şartlı Bağış Talebi.
 31. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 28/02/2013 Tarih ve 41 Sayılı; Fehmi Hüsnü Özler’in Şartlı Bağış Talebi.
 32. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 28/02/2013 Tarih ve 42 Sayılı; İbrahim Memiş’in Şartlı Bağış Talebi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım