10.11.12.01.2017 Tarihli Komisyon Raporları

12 Ocak 2017 Perşembe | Kurumsal / Komisyon Kararları | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 10.11.12.01.2017 tarihli Komisyon Raporları aşağıya çıkarılmıştır.

KOMİSYON RAPORLARI

 1. (K.NO:3) Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesi çerçevesinde 8. derece Mühendis  (İnşaat Mühendisi) kadrosunda tam zamanlı  istihdam edilecek Sibel ATILGAN’a aylık net 2.774,70 ücret ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 2. (K.NO:4)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 27.12.2016 tarih ve 1339 sayılı; Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar en son yapılan resmi nüfus sayımına göre ;
  1-Zabıta personeline    : 453,00 TL.
  2-İtfaiye personeline : 453,00 TL.’ yi geçmeyecek şekilde tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak ödeneceği ile ilgili 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
  Zabıta ve İtfaiye personeline 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt aşağıdaki şekilde fazla çalışma ücreti ödenmesi;
  Aylık fazla çalışma ücreti alanlara, her ne altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz,
  Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu aylık fazla çalışma ücretleri;
  a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi sürecinde,
  b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
  c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,
  d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,
  ödemeye devam olunur. Diğer hallerde ise fiilen çalıştığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.
  01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ;
  1)Zabıta Personeline aylık 453,00  TL.
  2)İtfaiye Personeline aylık 453,00 TL. ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 3. (K.NO:5)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 27.12.2016 tarih ve 1340 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele 01/01/2017 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarlarının tespit edilmesi gerekmektedir.
  Bu itibarla;

1-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan  Çevre Mühendisi  Elif ÖZCAN'a aylık net 2.774,70

2-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Cengiz KAPLAN'a aylık net 2.774,70

3-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Recep YAZGAN' a aylık net 2.774,70

4-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi  Savaş KAYGUSUZ' a aylık net 2.774,70

5-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Ekonomist kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan  Ekonomist Dilek ÖZGEN' e aylık net 1.791,99

6-Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Sosyal Çalışmacı kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Halük GÜNDOĞAN' a aylık net 2.642,57

7-Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Zafer Emre ALBAYRAK'a aylık net 2.774,70

8-Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Ahmet KAYA' ya aylık net 2.774,70

9-Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Ahmet Yavuz ÖDEMİŞ' e aylık net 2.774,70

10-Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Hüseyin GENÇ' e aylık net 2.774,70

11-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makina Mühendisi Birol ERDİN' e aylık net 2.774,70

12-Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi Cihangir DEMİRTAŞ' a aylık net 2.774,70

13-Belediyemizde boş bulunan 5 inci derece Teknisyen kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Teknisyeni Burhan KAPICI' ya aylık net 1.802,50 ücret ödenmesi,
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce tesbit edilen tavanı aşmamak üzere 01.01.2017 tarihinden itibaren yukarıdaki ücretlerin ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.

 1. (K.NO:6)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 27.12.2016 tarih ve 1341 sayılı;  Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı Kanununun 21 inci maddesi gereğince yeniden oluşturulan teşkilat şeması ilişikte sunulmuştur.
  Yeni oluşturulan teşkilat şemasında Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Arazi Teknik Şube Müdürlüğü (Sahil Bölgesi) ile Arazi Teknik Şube Müdürlüğü (İç Bölge)  kurulmasını uygun gören, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonları raporu.
 2. (K.NO:7)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 27.12.2016 tarih ve 1343 sayılı;  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesi gereğince hazırlanmış bulunan 2017 yılı ekli geçici işçi vize cetvelini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 3. (K.NO:8)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28.12.2016 tarih ve 1344 sayılı;  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri  Norm  Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesine göre  hazırlanmış bulunan ekli kadro ihdas ve iptal cetvellerini uygun gören, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonları raporu.
 4. (K.NO:9)Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 15.12.2016 tarih ve 451 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Uygulama Yönetmenliğinin Maddelerinde, değişiklik yapma yetkisi belediye meclisine verilmiştir. Araç Devretme ve Yenileme Başlığının 26.maddesinin son cümlesi “Özel veya tüzel kişiler sistemde 10 araçtan fazla araca sahip olamazlar” cümlesi, “Özel veya tüzel kişilerin ihalede belirtilen araç sayısı kadar araç sahibi olabilir” şeklinde değiştirilmesine.
  Cezai Hükümler Başlığının 36.maddesinin birinci fıkrasının “Özel Halk Otobüsleri yüklenicilerine aşağıda suç olarak belirtilen davranışlarda bulunmaları halinde idarenin veya komisyonun kararı doğrultusunda A’dan F’ye kadar olan ceza gruplarından A,B ve C grubu idare tarafından D,E ve F grubu komisyon kararı doğrultusunda para cezaları ile taşımacılıktan çıkartılma cezaları uygulanır.Para cezaları sırası ile uygulanır.A grubu 50, B grubu 75, C grubu 100, D grubu 125, E grubu 150, F grubu 200 tam bilet ücreti karşılığı cezasıdır” cümlesi, “A grubu 200, B grubu 250, C grubu 300, D grubu 350, E grubu 400, F grubu 450 şehiriçi tam bilet ücret karşılığı cezasıdır” şeklinde değiştirilmesini uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Ulaşım Komisyonları raporu.
 5. (K.NO:10)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 23.12.2016 tarih ve 7734 sayılı;
  İlgi      : a) Yedaş Genel Müdürlüğüne 05.09.2016 tarih ve 23689708-313.03.03/1577845-5774      sayılı yazımız.
  b) Yedaş Samsun İl Koordinatörlüğü İşletme  ve Yatırımlar Müdürlüğünün 26.10.2016          tarih ve 16542 sayılı yazısı.
  İlgi (a) yazımız ile Yedaş Genel Müdürlüğüne devri talep edilen tesislerden; Bandırma Plajı Trafo Tesisi, Sevgi Park ve Hayvanat Bahçesi Trafo Tesisi, Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı Trafo Tesisi, Aşağı Avdan Sokak Hayvanları Barınağı Trafo Tesisi, Huzur Evi Trafo Tesisi, Bafra Bengü Trafo Tesisi, Ayvacık Terici Trafo Tesisi, Ladik Ambarköy Trafo Tesisi, Çarşamba Hizmet Binası Trafo Tesislerinin;  ilgi (b) yazı doğrultusunda Belediyemiz ve YEDAŞ arasında mutabık kalınacak protokol ile 10 (on) yıl süreli YEDAŞ ‘a devredilmesi hususunda hazırlanan protokolün kabulü ve söz konusu protokolü Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT’un yetkili kılınmasını uygun gören, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu.
 6. (K.NO:11)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 28.12.2016 tarih ve 7893 sayılı;
  İlgi:15.11.2016 tarihli Atre Enerji Üretim Pazarlama Sanayii ve Ticaret LTD.ŞTİ.’nin dilekçesi.
  İlgi dilekçede; Samsun ili Asarcık İlçesi Kesealan Mahallesi 184 ada 1 nolu parselde mülkiyet alanı içerisine Rüzgâr Enerji Santrali kurulacağı, YEDAŞ’tan alınan 490 KW’lık müsaadeye 500 KW kapasite artışı ilave edileceği ve toplamda 990 KW tesis kapasitesine erişileceği belirtilmekte olup, kapasite artışından dolayı tesis kanat çapı büyüdüğünden Belediyemiz sorumluluğundaki Kesealan Mahalle yolunun 442,92 m2 lik kısmının 30 m yukarıdan kanat süpürme alanının içerisinde kaldığı ifade edilmektedir. Söz konusu süpürme alanının “ÜST KULLANIM HAKKI”nın 30 yıllığına Atre Enerji Üretim Pazarlama Sanayii ve Ticaret LTD.ŞTİ.’ne verilmesi talep edilmektedir.
  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanarak 02.10.2013 tarih ve 28783 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan “ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” çerçevesinde yürütülen projenin Belediyemiz sorumluluğunda kalan kısmının üst kullanım hakkının ilgili şirkete verilebilmesi için;
  İlgili Firma tarafından,
  -Kapasite artışı ile ilgili Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden (YEGEM)          Teknik Değerlendirme Raporunun alınması,
  -Rüzgar Enerji Santrali inşaatı esnasında Belediyemiz sorumluluk sahası içerisinde bulunan yollarda oluşabilecek her türlü hasarın gidereceğinin kabul ve taahhüt edilmesi,
  -İmar planı değişikliğinden kaynaklı bir durumda Belediyenin talep etmesi durumunda hiçbir gerekçe sunmadan tesisin kaldırılması,
  -Belediyemizce söz konusu alanda herhangi bir tesis yapılması planlandığında kullanım hakkının kendine ait olduğu gerekçesi ile herhangi bir hak iddia edilmemesi,
  -Süpürme alanı içerisinde firma tarafından yüzeysel kazı çalışması yapılarak, altyapı şebekesi geçirilmesi durumunda Aykome Yönetmeliği hususları çerçevesinde gerekli izinlerin alınarak ödemelerin gerçekleştirilmesi koşuluyla,
  Süpürme alanının “ÜST KULLANIM HAKKI”nın 30 yıllığına ve toplam 15.000 ,00 TL üst kullanım bedeli karşılığında Atre Enerji Üretim Pazarlama Sanayii ve Ticaret LTD.ŞTİ.’ne verilmesini uygun gören, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu.
  10.  (K.NO:12)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.12.2016 tarih ve 2352 sayılı; Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri belirtilen taşınmazların Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışları düşünülmektedir.
  Aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri belirtilen taşınmazların; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi uyarınca satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.

S.No.

İlçe

Mahallesi

Ada

No

Parsel No

Alanı (m²)

Niteliği

1

İlkadım

Badırlı

10320

3

7.087,47 m²

Arsa

2

İlkadım

Tepecik

10288

2

5.702,82 m²

Arsa

3

Canik

Dereler

6041

8

2.337,22 m²

Arsa

 

 

11.  (K.NO:13)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.12.2016 tarih ve 4 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Bulvarı ile Gazi Caddesi kesişimindeki alt geçitte bulunan ve tapuda, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 3 no.lu dükkanın işletme hakkının, Samulaş İrtibat ve Samkart Dolum Merkezi olarak kullanılmak üzere, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca devredilmesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2013 tarih ve 4-2-71 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.
Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne işletme hakkı devredilen, tapuda, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 3 no.lu dükkan, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlanması amacıyla, Belediye Encümeni’nin 22.12.2016 tarih, 2016-742 sayılı kararı ile 29840422674 T.C.Kimlik No.lu Adem ÇAY’a satılmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Bulvarı ile Gazi Caddesi kesişimindeki alt geçitte bulunan ve tapuda, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 3 no.lu dükkanın, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne devredilen işletme hakkının kaldırılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.

12.  (K.NO:14)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 8 sayılı; Tekkeköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 33477558-756.01-E.3-23 sayılı yazısı ve ekinde belirtilen 02.01.2017 tarih ve 5 nolu Tekkeköy Belediye Meclisi Kararında mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Tekkeköy İlçesi, Kutlukent Mahallesi, 780 ve 1237 nolu parsellerin Tekkeköy Belediye Başkanlığı’na tahsisi talep edilmektedir.
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Tekkeköy İlçesi, Kutlukent Mahallesi, 780 ve 1237 nolu parsellerde bulunan, niteliği tarla olan taşınmazların 25 yıl müddetle ve bedelsiz olarak Tekkeköy Belediye Başkanlığı’na tahsisini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.

13.  (K.NO:15)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 29 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Adatepe Mahallesi, nazım imar planı  30.31 KLM paftası, 111 ada 24, 26, 27 nolu parseller ve 179 ada 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 nolu parsellerin bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin (PİN:4911-15) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Vezirköprü Belediye Başkanlığı’nın E.46 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

14.  (K.NO:16)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 30 sayılı; 19 Mayıs İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftasının bulunduğu alanda,  konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının tekne imal ve bakım yeri olarak kullanılmak üzere kıyı tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:17433-3) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

15.  (K.NO:17)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 31 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b. bulunduğu alanda, eğitim tesisi kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına  dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-271) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:1055-168) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım  imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

16.  (K.NO:18)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 32 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36b.23c, F36c.03b ve F36c.04a paftalarının bulunduğu alanda,  sanayi depolama alanı olarak kullanılmak üzere depolama alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-272) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

17.  (K.NO:19)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 33 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Gülpınar Mahallesi, nazım imar planı F37d.19d paftası, 134  ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, turizm tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-273) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Ayvacık Belediye Başkanlığı’nın 26.12.2016 gün ve 930 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

18.  (K.NO:20)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 34 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Elmalık Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05d.2c paftası, 15 ada 18 nolu parselin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:607-29) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Terme Belediye Başkanlığı’nın 26.12.2016 gün ve 930 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

19.  (K.NO:21)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 35 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Taşkelik Mahallesi, nazım imar planı F36a.03d  paftası, 801 ve 802 nolu parsellerin bulunduğu alanda, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 20.11.2016 gün ve 34869564-754-769451 sayılı yazısı doğrultusunda, teknik altyapı alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:17433-4) 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve  (PİN:3845-5) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Ulaşım Komisyonları raporu.

20.  (K.NO:22)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 36 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Belediye Başkanlığı’nın 25.10.2016 gün ve E.1508 sayılı yazısı Belediyemize gönderilen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 gün ve 21/480 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına SASKİ, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 15.12.2016 gün ve 11454  sayılı yazısı, Defterdarlık Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü’nün 30.12.2016 gün ve 16648 sayılı yazısı, 20.12.2016 günlü,  21.12.2016 günlü, 02.01.2017 günlü  dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.
Saski tarafından yapılan itirazın teknik zorunluluk olduğundan, cami alanı ile ilgili itirazın ise aynı bölgede ve alan olarak daha büyük ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olması nedeni ile kabulü, diğer itirazların ise revizyon imar planı kapsamında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre sosyal ve teknik altyapı gereksinimleri karşılandığından söz konusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu.

21.  (K.NO:23)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 37 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, nazım imar planı  F36d.21c paftası, 8246 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-276) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 28.12.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

22.  (K.NO:24)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 38 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası,  7119 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda,  ticaret alanı kullanımının ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-274) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 21.12.2016 gün ve 36173590-4272 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Ulaşım Komisyonları raporu.

23.  (K.NO:25)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 39 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Sarıcalı Mahallesi, nazım imar planı  18K ve 19K paftaları, 853 nolu adanın bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının nikah ve düğün salonu olarak kullanılmak üzere ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4928-22) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 20.12.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

24.  (K.NO:26)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 40 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Ereli Mahallesi, nazım imar planı  G35a.05b paftası, 148  ada 23 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının ibadet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:5827-9) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 29.11.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

25.  (K.NO:27)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 41 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ile uygulama imar planı F36b.22b.1c paftası, 374 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 29.11.2016 gün ve 3296 sayılı yazısı doğrultusunda, resmi kurum alanı kullanımının kütüphane yapılmak üzere kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-275) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-169) 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

26.  (K.NO:28)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 42 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.4d paftası, 7005 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.12.2016 gün ve (PİN:1055-157) 21/91 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 16/381 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının 4 kat Emsal:1.30 TAKS:0.40 yapılaşma koşullu özel eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “+0.00 kotu altında, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, konferans salonu vb. kullanımlar projelendirilebilecektir. Bu alanlar TAKS ve emsal alanına dahil edilmeyecektir.” plan notu eklenmesine ilişkin oyçokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 12.12.2016 gün ve 94651478-301.05.03/623/16179 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu.

27.  (K.NO:29)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 43 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3d paftası, 7947 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.12.2016 gün ve (PİN:1055-161) 21/94 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 18/433 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında, Bodrum+zemin kat ticaret alanı kullanımı, üst katlar ise ticaret veya konut tercihli olacaktır, kadastral parsel üzerinden Taks belirlenecektir ve otopark gereksinimi kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin plan değişikliğini  “Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 10/218 sayılı meclis kararındaki otopark yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.” şeklinde değiştirerek oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım  Belediye Başkanlığı’nın 12.12.2016 gün ve 94651478-301.05.03/623/16179 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, kavşak noktasından trafik güvenliği de dikkate alınarak ada kenarının düzeltilmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu.

28.  (K.NO:30)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 44 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İlkadım Belediye Meclisinin 07.12.2016 gün ve (PİN:1055-163) 21/95 sayılı kararıyla; “imar uygulaması tamamlanmış ve özel mülkiyetin tasarrufundaki, park, çocuk bahçesi, spor alanı gibi kullanım alanlarında sökülüp takılabilir malzemeden olmak, E:0.03’ü, h:3.50 m’yi ve toplamda 100m2’yi aşmamak koşuluyla belediyesince mahsur görülmeyen ve o yerin karakterini muhafaza etmek şartı ile özel çay bahçesi, pazar yerlerinde ise aynı koşullarda özel satış, üniteleri yapılabilir. Ayrıca bu alanlarda özel yer altı otoparkı da düzenlenebilir.” plan notu eklenmesine ilişkin oyçokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 12.12.2016 gün ve 94651478-301.05.03/623/16179 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

29.  (K.NO:31)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 45 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftası, 7937 ada 8 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda İlkadım Belediye Meclisinin 07.12.2016 gün ve (PİN:1055-160) 21/92 sayılı kararıyla; parsellerin tevhid edilerek kütle işlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülmeyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 12.12.2016 gün ve 94651478-301.05.03/623/16179 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu reddeden meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

30.  (K.NO:32)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 46 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, plan notlarının yer aldığı uygulama imar planı F36c.05b.3b lejant paftasında, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.11.2016 gün ve 24/233 sayılı kararıyla; “konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımındaki alanlarda Yençok=12.10 metre” şeklindeki plan notu ilave edilmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.11.2016 gün ve 33477558-301.05-E.181-6863 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ilgili yönetmelik ve plan notları kapsamında değerlendirilmesi, kent bütününde farklı uygulamalara sebebiyet verilmemesi için eski plan haklarına dönüşümünü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

31.  (K.NO:33)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 47 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.4c ve F36b.23c.3d paftaları, 321 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2016 gün ve (PİN:905-57) 26/249 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 gün ve 16/375 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; akaryakıt istasyonu kullanımının düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 23.12.2016 gün ve 33477558-301.05-E.194-7573 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

32.  (K.NO:34)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 48 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05b.4d ve F36c.05d.2a  paftaları, 766 ada 1 nolu parsel ve 304 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2016 gün ve (PİN:905-56) 26/248 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 gün ve 16/376 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; spor ve park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 23.12.2016 gün ve 33477558-301.05-E.194-7573 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

33.  (K.NO:35)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 49 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.10b.1b paftası, 915 adanın bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2016 gün ve (PİN:905-59) 26/247 sayılı kararıyla; yol ve park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 23.12.2016 gün ve 33477558-301.05-E.194-7573 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Ulaşım Komisyonları raporu.

34.  (K.NO:36)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 50 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.14c.3b paftası, 8851 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.12.2016 gün ve (PİN:580-103) 22/88 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 16/392 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 06.12.2016 gün ve 84211085-517.03-E298 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

35.  (K.NO:37)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 51 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Sarıışık Mahallesi, uygulama imar planı F36a.24b.4d paftası, 569 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.12.2016 gün ve (PİN:580-101) 22/86 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 16/388 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; güneş enerjisi santral alanı oluşturulmasına ilişkin oyçokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Atakum Belediye Başkanlığının 06.12.2016 gün ve 84211085-517.03-E298 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

36.  (K.NO:38)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 52 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20b.2b paftası, 1530 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.12.2016 gün ve (PİN:580-102) 22/87 sayılı kararıyla; 3 katlı 4 adet yapı kütlesinin mevcut inşaat haklarını geçmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 06.12.2016 gün ve 84211085-517.03-E298 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

37.  (K.NO:39)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 53 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, 21K-I paftasının bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 06.12.2016 gün ve 1/89 sayılı kararıyla; “imar planında ayrık ikiz nizam olarak fonksiyonlandırılmış yapı adalarında her bir parseldeki yapılaşma şartlarında; imar planında ayrık ikiz yapı nizamında belirlenmiş bahçe çekme mesafeleri uygulanır. Çekme mesafeleri sonucu oluşan alan TAKS olarak kabul edilir. Ancak: her bir parselde çekme mesafeleri uygulanırken taban alan katsayısı hiçbir şekilde TAKS:%55’i geçemez.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 14.12.2016 gün ve 87527914-301.05/1148  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Yönetmelik Hükümlerine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görüşüne aykırı olduğundan eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

38.  (K.NO:40)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 54 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Asmaçam Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 06.12.2016 gün ve 1/86 sayılı kararıyla; Asmaçam Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 14.12.2016 gün ve 87527914-301.05/1148  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

39.  (K.NO:41)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 55 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Çataltepe Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 06.12.2016 gün ve 1/87 sayılı kararıyla; Çataltepe Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 14.12.2016 gün ve 87527914-301.05/1148  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

40.  (K.NO:42)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 56 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Komşupınar Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 06.12.2016 gün ve 1/88 sayılı kararıyla; Komşupınar Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 14.12.2016 gün ve 87527914-301.05/1148 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

41.  (K.NO:43)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2017 tarih ve 57 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kargılı Mahallesinin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 14.07.2016 gün ve 14/157 sayılı kararıyla kabul edilen ve  Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 gün ve 16/406 sayılı kararıyla onaylanan Kargılı Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine yapılan itirazı oy birliğiyle uygun gören meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 23.12.2016 gün ve 33477558-301.05-E.194-7573 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

(K.NO:44)Çevre ve Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 03.01.2017 tarih ve 54 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen ekli mevcut yönetmelik değişikliğini uygun gören, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım