11.02.2013 Meclis Gündemi

12 Şubat 2013 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 11 ŞUBAT 2013 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 227 Sayılı; Kamu Alanları İle İlgili Sorunlara Çözüm Getirmek Amacıyla Samsun Büyükşehir İmar Yönetmeliği ve Nazım İmar Planına Plan Notu Eklenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 2762 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Orman, Yol, Park, Emniyet Hizmet Alanı ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 92/99 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarındaki Nazım İmar Planı Revizyonuna Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 93 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımlarının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 242 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Enerji İletim Hattı Belirlenmesine İlişkin İlişkin İmar Planı Değişikliklerine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 228 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Arazi Yapısı Dikkate Alınarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 144 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Dolgu Planına İlişkin Görüşün Değerlendirilmesi Teklifi.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 3229 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 176 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 177 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 3072 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Dini ve Kültürel Tesis Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 1328 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 216 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Topografik Yapıya Uygun Olarak Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 2780 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Sanayi Depolama Alanına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 243 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 152 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Lise Alanının Yapı Yaklaşma Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 153 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının İlköğretim, Lise Konut ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 154 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park, Sağlık Ocağı ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 155 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımından Trafo Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 3131 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Park, Yol ve Orman Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 136 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Alanı ve Otopark Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 140 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Akaryakıt ve LPG Kullanımında Düzenleme Yapılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 141 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 226 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 73 Sayılı;   Canik İlçe Belediye Başkanlığının Trafo Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 Tarih ve 2972 Sayılı;   Canik İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 17/01/2013 Tarih ve 28 Sayılı; 3 Adet Yol Süpürge Aracı Satın Alınması Talebi.
 28. Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 17/01/2013 Tarih ve 29 Sayılı; 1 Adet Elektrikle Çalışan Otomobil Satın Alınması Talebi.
 29. Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 17/01/2013 Tarih ve 31 Sayılı; 3 Adet Yol Süpürge Aracı Satın Alınması İçin İller Bankasından Kredi Kullanılması Teklifi.
 30. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 15/01/2013 Tarih ve 19 Sayılı; 2 Adet Soğutma Tertibatlı Kapalı Cenaze Nakil Aracı Satın Alınması Teklifi.
 31. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17/01/2013 Tarih ve 8067 Sayılı; 19 Mayıs Bulvarı Alt Geçit Dükkânlarından 3 Nolu Dükkânın Samulaş A.Ş.ye İşletilmesi Teklifi.
 32. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17/01/2013 Tarih ve 414 Sayılı; Baruthane Mahallesi, Batıpark Spor Alanı İçerisinde Yer Alan Halı Sahanın Baruthane Spor Kulübü Derneğine 5 Yıl Süre İle Tahsisi Teklifi.
 33. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/01/2013 Tarih ve 103 Sayılı; Canik İlçesi Kefeli Parkı İçerisinde Yer Alan Halı Sahanın Pınar Spor Kulübü Derneğine 5 Yıl Süre İle Tahsisi Teklifi.
 34. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/01/2013 Tarih ve 8583 Sayılı; İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 168 Ada, 27 Nolu Parselde Kayıtlı Taşınmazın Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Devri İle İlgili Teklifi.
 35. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30/01/2013 Tarih ve 147 Sayılı; Samsun Ahşap ve Orman Ürünleri Sitesi Oluşturulan Alanda Belediyemize Ait Parsel ve Hisselerimizin Satışı Teklifi,
 36. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31/01/2013 Tarih ve 151 Sayılı; Batıpark Dolgu Alanı İçerisindeki Büfe ve Çay Ocağının 5 Yıl Müddetle İşletilmesinin Anakent İmar İnşaat Limited Şirketine verilmesi Teklifi.
 37. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01/02/2013 Tarih ve 911 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait Kılıçdede Mahallesi, 1221 Ada, 27 Nolu Parselde Kayıtlı Eski Huzurevi Binasının Yer Aldığı Taşınmazın Hazineye Ait Taşınmazlarla Takasının Yapılması İçin Encümene Yetki verilmesi Teklifi.
 38. Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 25/01/2013 Tarih ve 1 Sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Yürütülmekte Olan Program Kapsamında Belediyemizce Yürütülen Engelsiz Kent İçin Mekan Tasarımları Projesi İçin İmza Yetkisi verilmesi Teklifi.
 39. Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 25/01/2013 Tarih ve 2 Sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Yürütülmekte Olan Program Kapsamında Belediyemiz Adına Samsun’un Yaşayan Eğitim Kampüsü Projesi İçin İmza Yetkisi verilmesi Teklifi.
 40. Zabıta Dairesi Başkanlığının 23/01/2013 Tarih ve 213 Sayılı Dört Adet Motosiklet Satın Alınmasına Müsaade Edilmesi İle İlgili Teklifi.
 41. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 31/01/2013 Tarih ve 244 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketinden Kredi Kullanılması Talebi.
 42. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 31/01/2013 Tarih ve 165 Sayılı Tekkeköy İlçe Belediyesi İle Park Alanlarına İlişkin Protokolün İmzalanması İle İlgili Teklif.
 43. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 31/01/2013 Tarih ve 169 Sayılı; Samsun Lojistik Köyü Projesi İle İlgili Doğabilecek Giderlerin Ödenmesine ve Bu Proje İle İlgili Protokolleri İmzalamaya Yetki verilmesi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım