09.01.2013 Meclis Gündemi

10 Ocak 2013 Perşembe | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 09 OCAK 2013 Çarşamba Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

MECLİS GÜNDEMİ
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3236 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararı Doğrultusunda Yapılan Plan Değişikliğinin Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3232 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Lojistik Alan Ve Çevresinin Düzenlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3228 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında İlave Uygulama İmar Planı Ve Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3011 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Cephe Düzenlemeleri İçin Yetki Verilmesine İlişkin Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3219 Sayılı İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Gereğince Sınırın Genişletilmesine İlişkin       İmar Planı  Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 2891 Sayılı İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Askeri Alan Kullanımına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3083-3074-3075-3078 Sayılı İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 2846 Sayılı Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında  Yol Ve Kavşak Düzenlemesi Yapılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 2924 Sayılı Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Boru Hattı Ve Şamandıra Sistemi İçin Görüş Bildirilmesi Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3220 Sayılı Canik İlçe Belediye Sınırlarında Karayollarının Projesi Dikkate Alınarak Spor Alanı Ve Yönetim Merkezi Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 2996 Sayılı Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Fiili Duruma Uygun Olarak Camii Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3221 Sayılı Tekkeköy  İlçe Belediye Sınırlarında Toptan Ticaret Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3222 Sayılı Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Enerji Nakil Hatlarının Plana İşlenmesine İlişkin İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 2735 Sayılı Atakum Belediye Başkanlığının Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin  Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3137 Sayılı Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Kabul Edilmesi Doğrultusunda Hazırlanan Plan Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3134 Sayılı Atakum Belediye Başkanlığının Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğini Red Eden Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3136 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Özel Eğitim Tesisi Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3135 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Orman Sınırlarının Düzeltilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3132 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Ada Mihferinin Düzeltilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3133 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Ayrık Nizam Yapılaşma Hakkının Emsal Yapılaşma Hakkı Olarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3114 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Red Edilmesine İlişkin Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3111 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Sayısallaştırmadaki Hatanın Düzeltilmesi Amacı İle 4 Kat Yapılaşma Hakkının 6 Kat Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3110 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanına Trafo Alanı İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3112 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Ticaret Alanı Kullanımının Özel Sağlık Tesisi Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 3128 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Turizm Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25/12/2012 Tarih Ve 6970 Sayılı;  Ücret Tarifesi Teklifi.
 27. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 25/12/2012 Tarih Ve 612 Sayılı; 1 Adet Dozer İle 2 Adet Riperli Grayder Alımı İçin Kredi Kullanılması Teklifi.
 28. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 19/12/2012 Tarih Ve 1700 Sayılı; Geçici İşçi Vizesi Teklifi.
 29. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 19/12/2012 Tarih Ve 1702 Sayılı; Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi Teklifi.
 30. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve  01 Sayılı; Zabıta Ve İtfaiye Personelinin Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Teklifi.
 31. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/12/2012 Tarih Ve 2633 Sayılı; Büyükcami Önü Yer Altı Otoparkı Ve Anneler Parkı Otoparkının Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sayali Limited Şirketine Kiraya Verilmesi Teklifi.
 32. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/12/2012 Tarih Ve 2653 Sayılı; Tcdd İle Taşınmaz Trampası Yapılması Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/12/2012 Tarih Ve 3201 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/12/2012 Tarih Ve 3204 Sayılı; Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü İle Protokol İmzalamak Üzere Yetki Verilmesi Teklifi.
 35. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 01 Sayılı; Denetim Komisyonu Üye Sayısının Belirlenmesi Ve Gizli Oy İle Seçimi Teklifi.
 36. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 Tarih Ve 02 Sayılı; Samsun Ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliğine  Gizli Oy İle 4 Üye Seçimi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım