10.12.2012 Meclis Gündemi

11 Aralık 2012 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 10 ARALIK 2012 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2883 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Nazım İmar Planı Ve Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2884 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Su Deposu Alanının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2885 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2835 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Orman Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2862 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2863 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Kaldırılması Şeklinde Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2864 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Arazi Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2848 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Afet Riskli Alan Sınırının İmar Planlarına İşlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2560-2669-2628 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacına Yönelik Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2699-2627 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2849 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mera Alanlarının Park Alanı Olarak İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2850 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 1024 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Pazar Alanı Kullanımının Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 1051 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yapı Adalarının Birleştirilerek Konut Alanı Ve Park Alanlarının Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2586 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2550 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Trafo Merkezi Ve Park Alanı Kullanımlarınının Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2823 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Belediye Hizmet Alanı  Kullanımlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine  İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2708 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Akaryakıt Alanı Kullanımlarının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2746 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 7 Mt. Yolun Kapatılmasına İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2710 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 4 Katlı Yapılaşma Hakkının Plana İşlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2734 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol, Yeşil Alan Kullanımlarını İçeren İlave Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2515 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Yol Ve Yeşil Alan Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2280 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol, Park Ve Oyun Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2286 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı İçerisinde Sosyal Ve Kültürel Ortam Oluşturma Amacına Yönelik Mekanların Oluşturulabileceği Doğrultusunda Plan Notunun Eklenmesine İlişkin İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2738 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Yapılaşma Hakkının 1 Kattan 3 Kata Çıkarılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2736 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Özel Eğitim Alanı, Park Ve Yol Kullanımlarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 2737 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Ticaret Alanı Kullanımının Özel Sağlık Tesisi Alanına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 31/10/2012 Tarih Ve 1255 Sayılı; 1 Adet Kamyon Alımı Teklifi.
 29. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/11/2012 Tarih Ve 2199 Sayılı; 2012 Mali Yılı Bütçesinde Ödenek Aktarma Ve Ek Bütçe Teklifi.
 30. Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 26/11/2012 Tarih Ve 1334 Sayılı; R-12 -R-4 Kodlu Aktarma Hattının İşletilmesi Ve Kira Bedelinin Belirlenmesi Teklifi.
 31. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27/11/2012 Tarih Ve 2303 Sayılı; Belediyemize Ait Hissenin Samsun İl Özel İdaresine Bedelsiz Devri Teklifi.
 32. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/11/2012 Tarih Ve 2323 Sayılı; Tekkeköy İlçesindeki Belediyemize Ait Halı Sahanın Tekkeköy Belediye Spor Kulübü Derneğine Tahsisi Teklifi.
 33. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/11/2012 Tarih Ve 2100 Sayılı; Belediyemize Ait Halı Sahanın Kurupelit Belediye Spor Derneğine Tahsisi Teklifi.
 34. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/11/2012 Tarih Ve 2343 Sayılı; Satış Teklifi.
 35. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 Tarih Ve 1186 Sayılı; İlkadım İlçesi Kıran Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Düzenlenecek Protokolü İmzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Teklifi.
 36. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 30/11/2012 Tarih Ve 1611 Sayılı; Sözleşmeli Avukat Çalıştırılması Ve Ücretinin Belirlenmesi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım