07.11.2012 Meclis Gündemi

8 Kasım 2012 Perşembe | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 07 KASIM 2012 Çarşamba Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08/10/2012 Tarih Ve 1792 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Performans Proğramı.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08/10/2012 Tarih Ve 1793 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçesi.
 3. İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 2013 Mali Yılı Bütçesi
 4. Canik İlçe Belediye Başkanlığının 2013 Mali Yılı Bütçesi.
 5. Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 2013 Mali Yılı Bütçesi.
 6. Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 2013 Mali Yılı Bütçesi
 7. Protokol Ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün 22/10/2012 Tarih Ve 72 Sayılı; Tunus’un Bizerte Şehri İle Samsun Büyükşehir Belediyesinin Kardeş Kent İlişkisi Kurulması Teklifi.
 8. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 11/10/2012 Tarih Ve 541 Sayılı; Samsan Sebze Ve Meyve Halinde Alınacak Teminat Miktarlarının Belirlenmesi Teklifi.
 9. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19/10/2012 Tarih Ve 6154 Sayılı; Mezarlık Ücret Tarifesi Teklifi.
 10. Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 30/10/2012 Tarih Ve 1212 Sayılı; Borçlanma Yetkisi Verilmesi Teklifi.
 11. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 10/10/2012 Tarih Ve 6352 Sayılı; İlkadım İlçesi Kökçüoğlu Mahallesi, 7209 Ada, 16 Nolu Parsel Üzerinde Yer Alan Cami Kullanımındaki 4 Nolu Bağımsız Bölümün İlkadım Müftülüğüne Devri Teklifi.
 12. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31/10/2012 Tarih Ve 1067 Sayılı; İlkadım Belediye Başkanlığına Kamulaştırma Yetkisi Verilmesi Teklifi.
 13. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve  2201 Sayılı; Gençlik Merkezi Yapılmak Üzere Muvafakat Verilmesi Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2598 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mera Alanlarının Plana İşlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2580 Sayılı; İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı İle Yapılan Plan Değişikliğine İlişkin Meclis Kararında Düzeltme Yapılması Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2531 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Yönetim Merkezi Belirlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Canik Belediyesi Tarafından Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2537 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Arazi Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Canik Belediyesi Tarafından Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2581 Sayılı; İlkadıma İlçe Belediye Sınırlarında Riksli Alanların Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2582 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Ve Değişikliğine İlişkin Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2579 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yola Bedelsiz Terkin Karşılığında Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2250 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2583 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Özel Rekreasyon Alanı Belirlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 1993 Sayılı; Arazi Yapısına Uygun Olarak İmar Planının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2436-2452 Sayılı; İlkadım Ve Atakum İlçe Belediyeleri Sınırlarında Kürtün Irmağı Dere Yatağı Güzergahı Belirlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2447 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Donatı Alanları İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 653 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Hazırlanan İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2433 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında  Belediye Hizmet Alanı  Belirlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Canik Belediyesi Tarafından Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2434 Sayılı;  Canik İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının İptal Edilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2039 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park, Sağlık Ocağı Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2513 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2514 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımından Trafo Alanının Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2516 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İmar Planı İle Kadastro Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2285 Sayılı; Park Alanına Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2492 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının İmar Planı İle Kadastral Durum Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2493 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Tekel Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2508 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Kültürel Tesis Alanı, Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2400 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Kapalı Spor Alanı, Kültürel Tesis Alanı Ve Ana Okulu Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2401 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Ada Mihveri İle Kadastro Parseli Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2402 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Trafo Alanı İle İlgili Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesine İlişkin Meclis Kararı.
 40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 Tarih Ve 2606 Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım