08.10.2012 Meclis Gündemi

9 Ekim 2012 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 08 EKİM 2012 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2319 Sayılı; İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki Ve Sorumluluklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2320 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı İle Kentsel Dönüşüm Alanı Sınırının Kaldırılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2321 Sayılı; Canik,Tekkeköy,İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Afet Riski Olan Alanların Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2116 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Ve Yeşil Alan Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2322 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Konut Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2323 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Yönetim Merkezi Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 543 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2333 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Cezaevi Alanının Çevresi İle Birlikte Çevre Düzeni Planına İşlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2334 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Yolun Çevresi İle Birlikte Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2109 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yol, Konut, Park Ve Otopark Alanı Kullanımlarının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2314 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 1509 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Yeşil Alan Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2040 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 1883 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Turizm Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2053 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Özel Eğitim Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2283 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yurt Kullanımına Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2284 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Dini Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2287 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yol, Park, Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenerek Park Ve Botanik Bahçesi Kullanımlarının Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2288 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yol, Park Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenerek Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2276 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2277 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2278 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Sağlık Alanı Kullanımına Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2279 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kültürel Tesis Alanı Kullanımının Yurt Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2281 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Merkezi İş Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2282 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımında Ada Mihverinin Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2221 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımına Mevcut Trafonun İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2224 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının İmar Planı İle Kadastro Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2222 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımından Trafo Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2223 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımına Yer Altı Otoparkının Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2132 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Plan Onamasındaki Eksikliklerin Giderilmesi Amacı İle Yol Kullanımının Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2237 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Ptt Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 Tarih Ve 2347 Sayılı; Volga Türkleri Sokağı İsminin Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun Olarak İsimlendirilmesi Teklifi.
 33. Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 25/09/2012 Tarih Ve 20 Sayılı; Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı Ve Projesi İle İlgili Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Teklifi.
 34. Zabıta Dairesi Başkanlığının 19/09/2012 Tarih Ve 2481 Sayılı; Durak Taksi Yerlerinin İhale Süresinin 10 Yıl Olarak Belirlenmesi Teklifi.
 35. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20/09/2012 Tarih Ve 4703 Sayılı; Belediyemize Ait Anakent İş Merkezinde 41 Nolu Bağımsız Bölümün 2 Yıl Süre İle Ücretsiz Olarak Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Samsan Şubesi Başkanlığına Tahsis Edilmesi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım