10 Ağustos 2015 Meclis Gündemi

5 Ağustos 2015 Çarşamba | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 10 Ağustos 2015 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.

  1. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20.07.2015 Tarih Ve 1434 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait Atakum İlçesi Balaç Mahallesi Akaryakıt Ve Lpg İstasyonu  Kullanımında Olan Taşınmazın Satışı Teklifi.
  2. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.07.2015 Tarih Ve 1482 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait Anakent İş Merkezindeki İşyeri Nitelikli Taşınmaz İle  Mülkiyeti T.C.Ziraat Bankasına Ait İlkadım İlçesi Pazar Mahallesi 169 Ada, 16 Nolu Parselde Bulunan 2, 3 Ve 4 Nolu Bağımsız Bölümler Olarak Kayıtlı İşyeri  Depolu Nitelikli Taşınmazın Karşılıklı Olarak Takas Edilmesi Teklifi.
  3. Protokol Ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 21 Sayılı; Samsun-Rusya Arasında Uçak Seferleri İçin Yetki Ve Ödenek Aktarılması Teklifi.
  4. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 1798 Sayılı; Ücret Tarifesi Teklifi.
  5. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 3248 Sayılı; Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Derelerin Islah Çalışmalarının Saski Genel  Müdürlüğünce Yürütülmesi İçin Yetki Verilmesi Teklifi.
  6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3283 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Park Ve Yol Kullanımlarının Yeniden  Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
  7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3353 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İmar Planı İle Kadastro Arasındaki Uyumsuzluğun  Giderilmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
  8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3279 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı Kullanımının İbadet  Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
  9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3280 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Özel Eğitim Tesis Alanı  Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3282 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Turizm Tesis Alanı Kullanımı Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3354 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kamu Yararı Kararı Alınmasına İlişkin Teklif.

12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3319 Sayılı; Koruma Kurulu Kararı Doğrultusunda I.Derce Arkeolojik Sit Alanı İçerisinde Bulunan Ağaçlandırılacak Alan Ve Park Alanı Kullanımlarının Kaldırılmasına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3284 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Akaryakıt Ve Lpg Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3285 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Nazım İmar Planı İle Uygulama İmar Planı Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesi Amacıyla Park Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3286 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3287 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3288 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Cami Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3289 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Yönetim Merkezi Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.

19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3290 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Akaryakıt Ve Lpg Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği  Teklifi.

20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3291 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3293 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Bir Kısmının Yurt Alanı Kullanımına İlave Edilmesi İle Yurt Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3294 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında Cephe Düzenlenmesine İlişkin Teklif.

23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3295 Sayılı; Alaçam İlçe Belediye Sınırlarında Park, Rekreasyon Alanı Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3298 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Cami Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3299 Sayılı; Alaçam İlçe Belediye Sınırlarında Akaryakıt İstasyonu Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.

26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3301 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3302 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.

28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3303 Sayılı; Alaçam İlçe Belediye Başkanlığının 5 Mt.Lik Yolun 7 Mt.Çıkartılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.07.2015 Tarih Ve 3236 Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.

30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 Tarih Ve 3312 Sayılı; 5 Yıllık İmar Programı Hazırlanması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım