10.09.2012 Meclis Gündemi

11 Eylül 2012 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 10 EYLÜL 2012 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2075 Sayılı;  Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2070 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımının Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2076 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mera Alanlarının Park Alanlarına Dönüştürülmesi İle İlgili Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2077 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kuru Zeytin Deresi Sel Kapanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2078 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2079 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1778 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İlave Rıhtım Yapılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Hakkında Görüş Bildirilmesi Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2072 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Özel Rekreasyon Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2080 Sayılı; İlkadım Ve Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kürtün Irmağı Dere Yatağı Güzergahının Plana İşlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2071 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Diğer Kullanım Kararlarının Kaldırılarak Plansız Alan Olarak Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2081 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Donatı Alanları İle Birlikte Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Ve Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2073 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı  Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2067 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yol Güzergahının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1910 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Dere Yatakları Dikkate Alınarak Konut, Park, Bha Ve Yol Kullanımına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2069 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında İmar Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Getirilmesi Amacı İle Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2082 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında 30 Mt. Yol Güzergahının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2068 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Yol Güzergahının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2083 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1965 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Ticaret Kullanımının Sağlık Tesisi Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2036 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Servis Yolunun Karayoluna Bağlanmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1992 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Özel Sağlık Tesisi Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2365 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Özel Eğitim Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1896 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Emniyet Hizmet Alanı, Park Ve Kültürel Tesis Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1897 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Tesisi İçerisinde Spor Alanı, Yurt Alanı, Kültürel Tesis Alanı Ve Ana Okulu Kullanımlarının Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2018 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Yol, Eğitim Alanı Ve Konut Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 2020 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Akaryakıt İstasyonunun Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1952 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Yolun Kapatılması Ve Adaların Birleştirilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1956 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Sanayi Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1320 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Deniz Boru Hattı Şamandıra Sistemine İlişkin Görüş Bildirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1500 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Sanayi Alanı Kullanımının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1499 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Turizm Tesis Alanı Kullanımına Dönüştürülmesi Ve Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1579 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Yurt Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1578 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Ada Mihverinin Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1577 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Trafo Alanı Ayrılması Ve Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1576 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Eğitim Yerleşkesi Oluşturulması Ve Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1575 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İlköğretim Ve Ortaöğretim Alanlarınının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1574 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1265 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Sağlık Tesisi Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesi Ve Plan Notlarının Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1532 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1535 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Askeri Alan Kullanımının Konut Ve Park Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 41. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1536 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol Ve Park Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 42. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1534 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Sağlık Tesisi Kullanımının Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 43. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 Tarih Ve 1533 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Park Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 44. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/08/2012 Tarih Ve 2088 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 45. Zabıta Dairesi Başkanlığının 16/07/2012 Tarih Ve 1832 Sayılı; Yönetmelik Değişikliği Teklifi.
 46. Zabıta Dairesi Başkanlığının 02/08/2012 Tarih Ve 1990 Sayılı;  4 Adet Motosiklet Alımı Teklifi.
 47. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 25/07/2012 Tarih Ve 401 Sayılı; İller Bankası A.Ş.’Den Kredi Kullanılması Teklifi.
 48. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 28/08/2012 Tarih Ve 444 Sayılı; İller Bankası A.Ş.’Den Kredi Kullanılması Teklifi.
 49. Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 14/08/2012 Tarih Ve 13 Sayılı; Bsbeep-Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan Projesi Teklifi.
 50. Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 22/08/2012 Tarih Ve 16 Sayılı; Bsbeep-Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan Projesi Teklifi.
 51. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 24/07/2012 Tarih Ve 836 Sayılı; Teşkilat Şeması Teklifi.
 52. Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 24/08/2012 Tarih Ve 1052 Sayılı; Otobüs Hatlarının İşletilmesi Teklifi.
 53. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22/08/2012 Tarih Ve 1804 Sayılı; Atatürk Parkı İçerisinde Yer Alan Kafeterya Ve Bay Ve Bayan Wc’nin 10 Yıl Süre İle Kiralanması Teklifi.
 54. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27/08/2012 Tarih Ve 1824 Sayılı; Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Yönetmeliği Teklifi.
 55. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/08/2012 Tarih Ve 5953 Sayılı; Samsun Valiliğine Lojman Tahsisi Teklifi.
 56. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28/08/2012 Tarih Ve 5560 Sayılı; Ücret Tarifesi Teklifi.
 57. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 14/08/2012 Tarih Ve 609 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Komisyon Üyeliğine Bir Yıl Müddetle Görev Yapmak Üzere 3 Üye Seçimi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım