09.07.2012 Meclis Gündemi

10 Temmuz 2012 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 09 TEMMUZ 2012 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1378 Sayılı;  1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine İlişkin Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1343 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin  Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1344 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1345 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kent Parkı Kullanımında Spor Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1346 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Özel Rekreasyon Alanı Belirlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1347 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Katı Atık Deposuna Ulaşımı Sağlayan Yol Güzergahının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1348 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1349 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Arazi Yapısına Göre Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1062 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Uygulama İmar Planı İle Uyumsuzlukların Giderilmesi Yanında Resmi Kurum Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1079 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Deniz Boru Hattı Ve Şamandıra Sistemi İçin Görüş Alınması Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1337 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Bölgenin Bütünlüğü Ve Ulaşım Akslarının Devamlılığının Sağlanmasına Yönelik Nazım İmar Planı Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1350 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Yol Güzergahının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1351 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Donatı Alanları Kullanımı İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1135 Sayılı; Atakum İlçe Beledeyi Sınırlarında Raylı Sistem Güzergahına Terkin Karşılığında Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1352 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Dere Yataklarını Dikkate Alarak Yol, Konut, Belediye Hizmet Alanları Ve Park Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1353 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum, Yol, Konut Ve Park Alanı Kulanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1354 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında İmar Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Çözümlenmesi İçin Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1355 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yol Ve Otopark Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1266 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yaya Yolunun Merdivenli Yol Olarak Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1267 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yol, Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Dğişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 617 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yer Altı Konteynırlarına İlişkin Plan Notu Eklenmesini İçeren Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 910 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Baz İstasyonlarının Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 461 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Pazar Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1258 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Yurt, Park, Orman Alanı Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 647 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kanal Ve Yolların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 953 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 951 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Emniyet Hizmet Alanı, Park Ve Orman Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1379-1380 Sayılı; Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Merkezi İş Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1046 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Sağlık Koruma Bandı Ve Kıyı Kenar Çizgisi Dikkate Alınarak Akaryakıt Depolama Dağıtım Tesisi Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1045 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Liman Ve Geri Sahasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine Görüş Bildirilmesi Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1203 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Trafo Alanının Yer Değiştirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1204 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının 15 Mt. Enkesitli Yolun 25 Mt. Enkesitli Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 Tarih Ve 1202 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Eğitim Tesisi Alanının Yapılaşma Mesafesinin 5 Mt.Den 1.5 Mt. Düşürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/06/2012 Tarih Ve 1300 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/06/2012 Tarih Ve 1301 Sayılı; Park İsmi Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/06/2012 Tarih Ve 1334 Sayılı; Cadde Ve Sokak İsimleri Verilmesi Teklifi.
 37. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 25/06/2012 Tarih Ve 946 Sayılı; Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Ve Ücretinin Belirlenmesi Teklifi.
 38. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 26/06/2012 Tarih Ve 988 Sayılı: Sosyal Denge Tazminatı Teklifi.
 39. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19/06/2012 Tarih Ve 1320 Sayılı; Site Cami Müştemilatı Olan Wc Ve Abdesthanesi İle Birlikte Diyanet İşleri Başkanlığına Tahsisi Teklifi.
 40. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/06/2012 Tarih Ve 1459 Sayılı; Taşınmaz Satışı Teklifi.
 41. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26/06/2012 Tarih Ve 3151 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Yurtdışı Görevlendirmesinin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 42. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26/06/2012 Tarih Ve 3152 Sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos 2012 Ayında İzin Kullanması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım