11.06.2012 Meclis Gündemi

12 Haziran 2012 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 11 HAZİRAN 2012 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

MECLİS GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 1100 Sayılı;  Samgaz A.Ş.’Nin Yetki Alanının Yeniden Belirlenmesi Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 727 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırların Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 1101 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 1102 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yönetim Merkezi Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 1103 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum, Yol, Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 1104 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park, Yol, Dere Yatağı Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 1059 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı İle Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 948 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Milli Emlak Müdürlüğü Görüşü Doğrultusunda Yol Ve Otopark Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 857 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Donatı Alanları İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 1105 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 1049 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Özel Otobüs Terminali Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 488 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Raylı Sistem Güzergahına Terkin Karşılığında Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 1106 Sayılı; Atakum, İlkadım Ve Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Dar Gelirliler İçin Konut Alanı Belirlenmesi Yanında Yol Ve Kavşak Düzenlemesi Yapılması İçin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 611-673 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında, Park Ve Spor Alanı Kullanımının, Park Alanı Kullanımına  Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 402 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kamu Yararı Kararı Alınmasına İlişkin Teklif.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 172 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Dini Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 649 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Orman Sınırlarının Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 325 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Botanik Bahçesi İle Birlikte Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 952 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kadastro İle Uygulama İmar Planı Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 955 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notu Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 954 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Ve Hayvancılık Tesislerinin Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 837 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 583 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Yolun Daraltılarak Konut Adasının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 618 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımına Yer Altı Otoparkı Kullanımı İlave Edilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 616 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Özel Sağlık Tesisi Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 313 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Merkezi Ve Kültürel Tesis Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 913 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımında Trafo Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 912 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Kızılay Hizmet Binası Olarak Kullanılmak Üzere 3 Katlı Kütlenin İşlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 911 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Hakkının H:84.50 Mt. Olacak Şekilde Yeniden Düzenlenmesine İlişkin İmar Planı Değişikliğini  Uygun Görmeyen Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 Tarih Ve 909 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 04/05/2012 Tarih Ve 233 Sayılı; Balık Hali İşyeri Tahsis Devri Teklifi.
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31/05/2012 Tarih Ve 836 Sayılı; Teşkilat Şeması Teklifi.
Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17/05/2012 Tarih Ve 1009 Sayılı; Amazon Büfenin Anakent İmar İnşaat Limited Şirketince İşletilmesi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım