09.05.2012 Meclis Gündemi

10 Mayıs 2012 Perşembe | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 09 MAYIS 2012 Çarşamba Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 752 İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Kullanım Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin  Nezım İmar Palanı Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 746 Sayılı; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi Dikkate Alınarak Büyükşehir İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Teklif.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 747 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Özel Rekreasyon Alanı Oluşturulmasına İlişkin 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 748 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sadece Otel Amaçlı Kullanılmak Üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Turizm Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 666 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Orman Alanında Eğitim Yerleşkesi Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 575 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında İlköğretim Ve Ortaöğretim Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 632 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Yurt Alanı Kullanımının Büyütülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 749 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınrlarında,  Yol, Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 643 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Emniyet Hizmet Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 395 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Alanı Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin İmar Planına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 750 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 751 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Mevcut Ağaçlar Dikkate Alınarak Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 629 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Ticaret Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 574 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Yol Genişletilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 584 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 421 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 329 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Otopark Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 473 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İmar Planı Ve Revizyon Yapılacak Alanlarda İmar İle İlgili İşlemlerin Durdurulmasına İlişkin Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 645 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Otopark Alanı Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 646 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Belediye Alanı Kullanımının Merkezi İş Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 648 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı İle Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımlarının Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 Tarih Ve 671 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımında Otopark Alanı Kullanımı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İtfaiye Dairesi Başkanlığının 24/04/2012 Tarih Ve 218 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği Teklifi.
 24. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25/04/2012 Tarih Ve 1640 Sayılı; Mevcut İmar Planında Ve Yeni Yapılacak Olan Yol Genişlikleri Ve Mevcut Ve Yeni Yapılacak Park Alanları İle İlgili Teklifi.
 25. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 24/04/2012 Tarih Ve 827 Sayılı; 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Teklifi.
 26. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/04/2012 Tarih Ve 3598 Sayılı; Ücret Tarifesi Teklifi.
 27. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27/04/2012 Tarih Ve 3618 Sayılı; Ücret Tarifesi Teklifi.
 28. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24/04/2012 Tarih Ve 2893 Sayılı; İlkadım İlçesi Ulugazi Mahallesi 374 Ada, 31 Nolu Parselde Yer Alan Mülkiyeti Belediyemize Ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Hizmet Binası Olarak Kullanımı Devam Eden Taşınmazın Bedelsiz Olarak Kültür Ve Turizm Bakanlığına Tahsisi Teklifi.
 29. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/04/2012 Tarih Ve 809 Sayılı; Cadde Ve Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 30. Protokol Ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının 27/04/2012 Tarih Ve 23 Sayılı; Samsun Ve Rusya Arasında Sosyo-Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Projesi Teklifi.
 31. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26/04/2012 Tarih Ve 2267 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Yurtdışı Görevlendirilmesinin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 32. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 27/04/2012 Tarih Ve 446 Sayılı; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurulması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım