09.04.2012 Meclis Gündemi

10 Nisan 2012 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 09 NİSAN 2012 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. Samsun Büyükşehir Belediyesi 2011 Yılı Başkanlık Faliyet Raporunun Görüşülmesi.
 2. Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2011 Yılı Denetim Komisyonu Raporu.
 3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden 1 Yıl müddetle  Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle 5 Encümen Üyesi Seçimi
 4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği;
  • Kurulması Gerekli İmar Ve Bayındırlık, Çevre Ve Sağlık, Plan Ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Ve Ulaşım Komisyonunun Haricinde Hangi Komisyonun Kurulacağı,
  • Bu Komisyonların Kaç Kişiden Oluşacağı,
  • Kurulacak Olan Bu Komisyonların Ne Kadar Süre İle Kurulacağının Belirlenmesi Teklifi.
 5. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26/03/2012 Tarih Ve 1740 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Yurtdışı Görevlendirmelerinin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 522 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Botanik Bahçesi Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 523 Sayılı; İlkadım, Atakum Ve Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Dar Gelirliler İçin Konut Alanı Oluşturulması Yanında Yol Düzenlemesi Yapılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 524 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 440/436/388 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Ve Yol Kullanımlarının Askeri Alan Kullanımı İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 444/443/442/441/428 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında 25 Mt.Lik Yolun İtirazlar Doğrultusunda Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve  525 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Adnan Menderes Bulvar Yolu Ve Sahil Kullanımının Projeye Uygun Olarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 526 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yol Ve Sağlık Tesisi Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 527 Sayılı; İlkadım Ve Canik İlçe Belediye Sınırlarında Mert Irmağı Kenarındaki Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 528 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Gençlik Merkezi Olarak Kullanılmak Üzere Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 501 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Sağlık Tesisi Kullanımının Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 2225 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Yurt Olarak Kullanılmak Üzere Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 438 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 104 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 529 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Keresteciler Sitesi Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 462 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının İmar Adaları İle İmar Uygulaması Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 463 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Park Ve Cami Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 464 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğini Uygun Görmeyen Komisyon Raporunu Kabul Eden Meclis Kararı.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 333 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kavşak Düzenlemesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazı Kabul Eden Meclis Kararı.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 323 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yapı Yaklaşma Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 330 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımın Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 328 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi İçin Yolun Kaldırılmasına İlişkin Düzenlenen Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 470 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımından Yandaki Parsele De Bitişik Olacak Şekilde Trafo Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 471 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımından Trafo Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 472 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Ortaöğretim Kullanımının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 474 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Dop Oranı Dikkate Alınacak Şekilde Konut Alanından Park Alanının Genişletilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 475 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kadastral Durum Dikkate Alınacak Şekilde Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Kararı.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 2168 Sayılı;  Canik İlçe Belediye Başkanlığının Yol Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 422 Sayılı;  Canik İlçe Belediye Başkanlığının Kent Parkı Kullanımının Bir Kısmından Spor Alanı Kullanımının Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 424 Sayılı;  Canik İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımlarının Orman Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 423 Sayılı;  Canik İlçe Belediye Başkanlığının Sosyal Konut Alanı Kullanımının Bir Kısmının Park Ve Spor Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 510 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Sağlık Tesisi Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 Tarih Ve 509 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Kaymakam Evi Ve Otopark Alanı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 38. Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 22/03/2012 Tarih Ve 14 Sayılı; Gana’nın Akra Şehri İle Samsun Şehrinin Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması Teklifi.
 39. Arge Şube Müdürlüğünün 23/03/2012 Tarih Ve 3 Sayılı; Samsun Ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı   Hizmet Birliğine Üye Olunması Teklifi.
 40. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22/03/2012 Tarih Ve 545 Sayılı; Sokak İsmi Verilmesi Teklifi.
 41. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 14/03/2012 Tarih Ve 709 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 42. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 14/03/2012 Tarih Ve 397 Sayılı; Belediyemize Ait 5 Adet Dairenin Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına Tahsisi Teklifi.
 43. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/03/2012 Tarih Ve 593 Sayılı; Keresteciler Sitesinin Yatırım Programına Alınması Teklifi.
 44. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 20/03/2012 Tarih Ve 1059 Sayılı; Aykome Üst Kurul Kararları Teklifi.
 45. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 26/03/2012 Tarih Ve  506 Sayılı; Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Teklifi.
 46. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 28/03/2012 Tarih Ve 141 Sayılı; Parkomat Uygulamasında Yeni Güzergah Fiyat Tarifesinin Belirlenmesi Teklifi.
 47. Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 28/03/2012 Tarih Ve 397 Sayılı; Samulaş Aş.Tarafından İşletilen Samsun Raylı Sistem İşletmeciliğinin Kira Bedeli İle İlgili Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım