08.03.2012 Meclis Gündemi

9 Mart 2012 Cuma | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 08 MART 2012 Perşembe Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 382 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kültürel Tesis Alanı Kullanımı İle İlgili Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 383 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Sağlık Tesisi Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 384 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Yol Düzeltilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 236 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kamyon Ve Tır Parkı Oluşturulmasına Yönelik Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 46 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Emniyet Hizmet Alanına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 279 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Spor Alanı Oluşturulmasına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 1928 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Cami Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 350 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Otopark, Park Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 359 Sayılı; Canik- Atakum- Tekkeköy- İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Raylı Sistem Güzergahının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 360 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Plan Değişikliğinde Plan Notunun Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 361 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 353 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projelerinin Yetkilerinin İlkadım İlçe Belediyesine Verilmesi Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 362 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Mülkiyet Durumuna Göre Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 345 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanının Yapılaşma Haklarına Yönelik Plan Notunun Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 363 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Alanı Ve Yol Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 364 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Teknik Altyapı Alanı Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 365 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kamyon Ve Tır Parkı Kullanımının Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 366 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kültürel Kullanım Alanının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 367 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Ve Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğine İlişkin 1/1000 Ölçekli  Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 368 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında 25 Mt.Lik Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 51 Sayılı;  Canik İlçe Belediye Başkanlığının Park, Konut Ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 312 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Resmi Kurum Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 310 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yol Enkesitinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 311 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Trafo Kullanımı Ayrılmasına İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Kararı.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 309 Sayılı;  İlkdadım İlçe Belediye Bakanlığının Sağlık Tesisi Kullanımının İlköğretim Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 306 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Yol, Ticaret, Park Ve Küçük Sanayi Sitesi Alanı Kullanımını Yeniden Düzenleyen Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 304 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Park Alanı Kullanımına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 2208 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Uygulama Ve İmar Planları Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 332 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımından Trafo Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 331 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kütlelerin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 327 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İlköğretim Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 326 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Orman Alanlarının Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 Tarih Ve 324 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Emniyet Hizmet Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27/02/2012 Tarih Ve 291 Sayılı; Tıbbi Atıkların Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Sterilize Edildikten Sonra Bertaraf Edilmesi Hizmet Alım İhalesi Teklifi.
 35. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 24/02/2012 Tarih  Ve 711 Sayılı;  Aykome’nin Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına Bağlanması Teklifi.
 36. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 24/02/2012 Tarih Ve 118 Sayılı;  1 Adet Paletli Ekskavatör  Ve 1 Adet Lastik Tekerlekli Yüklenici Satınalınması İçin İller Bankasından Kredi Kullanılması Teklifi.
 37. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 384 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım