07.12.2011 Meclis Gündemi

8 Aralık 2011 Perşembe | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 07 ARALIK 2011 Çarşamba Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2104 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında İmar Planının Sahil Yolu Projesine Göre Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2091 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Orman Alanlarının Plana İşlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2105 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Büyüklü Yoluna İlişkin Meclis Kararı Alınması Teklifi.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 1837 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Orman Alanı Kullanımının Resmi Kurum Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2098 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Teklifi.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 1752 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Askeri Alan Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 980 Sayılı; İlkadım Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 1814 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park, İlköğretim Alanı ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2101 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Turizm Tesis Alanı Kullanımının Trafo Kullanımı Eklenerek Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 1777 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Park ve Konut Alanı Kullanımı Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı ve Değişikliği Teklifi.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2103 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Spor Alanı Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2010/1816 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yolun Açılması Karşılığında İmar Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 1426 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Arkatın ve Katlı Otoparkın Ticaret ile Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2028 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Orman, Yol ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2027 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Sayısallaştırmada Unutulan Konut Yapılaşma Haklarının Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2026 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Cami Alanının Konut Alanına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2025 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Düzenleme Ortaklık Payı Oranının Dikkate Alınarak Arazi Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2024 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2045 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park, Yol ve Konut Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2034 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Alanı Kullanımının Yüksekliğinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2033 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Akaryakıt ve LPG İstasyonu Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2032 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2031 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Önlemli Alan İçerisinde Yapılaşma Koşulları ile Birlikte Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2042 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2050 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 Tarih ve 2100 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Baz İstasyonlarının Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 22/11/2011 Tarih ve 8  Sayılı; Samsun’un Engelsiz Yaşam İçin Rotası Projesini (Seyir Projesi) Belediyemiz Adına İmzalamaya Yetki Verilmesi Teklifi.
 28. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28/11/2011 Tarih ve 2157 Sayılı; 2011 Mali Yılı Bütçesine Ödenek Aktarımı Ve Ek Ödenek Yapılması Teklifi.
 29. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 23/11/2011 Tarih ve 8721 Sayılı; Balık Hali İşyeri Tahsis Devri Teklifi.
 30. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 10/11/2011 Tarih ve 173 Sayılı; Samsun İli Tekkeköy İlçesi 707 Ada, 3 Nolu Parseldeki Mezarlık Yerinin Tekkeköy Belediyesince İşletilmesi Teklifi.
 31. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 28/11/2011 Tarih ve 1901 Sayılı; 2 El Oto Galerileri İlke Kararları Teklifi.
 32. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/11/2011 Tarih ve 1235 Sayılı; Geçici Konut Tahsisi Teklifi.
 33. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/11/2011 Tarih ve 2851 Sayılı; Taşınmaz Satışı Teklifi.
 34. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/11/2011 Tarih ve 2876 Sayılı; 2012 Yılında Satışı Yapılacak Belediyemize Ait Bağımsız Bölümlerin Peşinat Tutarları, Taksit Süreleri ve Taksitli Satışlarda Uygulanacak Aylık Vade Farkı Oranının Belirlenmesi Teklifi.
 35. Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 21/11/2011 Tarih ve 547 Sayılı; 1 Adet Minibüs Satın alınması Teklifi.
 36. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/11/2011 Tarih ve 5087 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın İran’ın Gülistan Eyaletine Görevlendirilmesinin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım