10.11.2011 Meclis Gündemi

11 Kasım 2011 Cuma | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 10 KASIM 2011 Perşembe Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 18/10/2011 Tarih Ve 51 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Performans Proğramı.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 17/10/2011 Tarih Ve 1866 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Bütçesi.
 3. İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 2012 Mali Yılı Bütçesi
 4. Canik İlçe Belediye Başkanlığının 2012 Mali Yılı Bütçesi.
 5. Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 2012 Mali Yılı Bütçesi.
 6. Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 2012 Mali Yılı Bütçesi.
 7. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 12/10/2011 Tarih Ve 1036 Sayılı; Azerbaycan’ın Sumgayıt  Şehri İle Samsun Büyükşehir Belediyesi Arasında Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması Teklifi.
 8. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06/10/2011 Tarih Ve 1387 Sayılı; Ücret Tarifesi Teklifi.
 9. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 20/10/2011 Tarih Ve 3744 Sayılı; Temiz Bir Gelecek, Sağlıklı Yaşam Projesi Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1801 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Hastanesi Ve Toki’ye Ait Parsellerin Bulunduğu Alandaki İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1692  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Yol Ve Yeşil Alan Düzenlenmesine İlişkin İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1689 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Teknik Altyapı Hizmeti Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1573 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1765 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Özel Sağlık Tesisi Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1793 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1794 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Mülkiyet Sorununa Çözüm Bulmak Amacı İle Ada Kenarlarında Düzeltme Yapılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1795 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1796 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında 15 Mt. Enkesitli Yol Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1797 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Sayısallaştırmadaki Hatanın Düzeltilmesi İçin Kullanım Kararlarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1798 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Eski Plan Haklarına Uygun Olarak Hayvancılığa Yönelik Sanayi Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1546 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1744 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1743 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Hakkını Yeniden Düzenleyen Plan Değişikliğini Red Eden Kararı.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1742 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımından Trafo Alanı Kullanımı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1751 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1556 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kaymakam Evi Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1728 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Plan Değişikliğine Yapılan İtirazı Kabul Eden Kararı.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1729 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kadastral Duruma Göre Yapı Adalarını Düzenleyen Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1730 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kavşak Ve Yol Düzenlemesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1731 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1661 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Müftülük Hizmet Binası Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 Tarih Ve 1799 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Dini Tesis Alanı, Park Ve Kültürel Tesis Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23/10/2011 Tarih Ve 4344 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Yurtdışı Görevlendirilmesinin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım