10.10.2011 Meclis Gündemi

11 Ekim 2011 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 10 EKİM 2011 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1602 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Sağlık Tesisi Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1615 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Askeri Alanı İçeren Koruma Amaçlı İmar Planı Teklifi.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1343 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı ile Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1617 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Turizm Tesis Alanı Kullanımının ve Resmi Alan Kullanımının Mevcut Yol Durumuna Göre Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1618 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Mezarlık Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1475 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararını Yerine Getirmek Amacı ile Raylı Sistem Etrafındaki Ticaret Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1524 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yol ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1619 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mülkiyet Durumlarını Dikkate Alarak Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1620 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mülkiyet Durumuna Göre Konut ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1625 Sayılı; Raylı Sistem Güzergahının Taflan ve Havaalanına Kadar Uzatılmasını İçeren Çevre D7üzeni Planı  Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1130 Sayılı; Meclis Kararında Yer Alan Ada Numarasının Düzeltilmesine İlişkin Teklif.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1539 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Sağlık Tesisi Kullanımına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazı Değerlendiren Meclis Kararı.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1540 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Trafo Alanının Yer Değiştirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1538 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yol Daraltılmasına İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1541 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Sayısallaştırmada Yapılan Hatanın Düzeltilmesi İçin Konut Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşulunun 5 Kat Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1542 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Adasındaki Yolların Açılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1543 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Mevcut Binaya Göre Plan Değişikliği Yapılmasını İçeren Teklifi Red Eden Meclis Kararı.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1544 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Saski Genel Müdürlüğünün Görüşü Doğrultusunda Yol Ve Konut Alanlarını Yeniden Düzenleyen Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1621 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol ve Yeşil Alan Kullanımlarını Yeniden Düzenleyen Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1623 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Trafo ve Yol Düzenlemesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1572 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1557 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı ile Konut Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1558 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1559 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 Tarih ve 1624 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Yol ve Kavşak Düzenlemelerine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 2353 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 27. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 23/09/2011 Tarih ve 392 Sayılı; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını Görev Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği Teklifi.
 28. Hukuk Müşavirliğinin 30/09/2011 Tarih ve 1509 Sayılı; Hukuk Müşavirliğinin Görev Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği Teklifi.
 29. Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 30/09/2011 Tarih ve 1 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği.
 30. Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün 29/09/2011 Tarih ve 295 Sayılı; Bosnahersek’in Brcko Şehri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Arasında Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması Teklifi.
 31. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 29/09/2011 Tarih ve 968 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Yunanistan’ın Kavala Şehri Belediyesi Arasında İmzalanan Protokolün Görüşülmesi Teklifi.
 32. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 30/09/2011 Tarih ve 972 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İran’ın Gülistan Eyaleti Arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması Teklifi.
 33. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30/09/2011 Tarih ve 3843 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın 25-28 Eylül 2011 Tarihleri Arasında Yunanistan’ın Kavala Şehrine Yaptığı Görevlendirmenin Meclisin Bilgisine Sunulması.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım