12.09.2011 Meclis Gündemi

13 Eylül 2011 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 12 EYLÜL 2011 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1455 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1456 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1457 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yol, Ticaret, Turizm Tesis Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişiklii Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1458 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Sayısallaştırmada Karşılaşılan Sorunların Çözümlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1459 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Yol Genişletilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1326 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 603 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Hayvan Pazarı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1460 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Mevcut Yapılaşma Haklarını Dikkate Alacak Şekilde Kullanım Kararlarının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1296 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Dere Yataklarına Uygun Olarak Plan Kararlarının Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1383 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Dolgu Alanına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 916 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Teklif.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1381 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Cami Alanının Önceki Plan Haklarına Uygun Olarak Konut Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1444 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Düzenleme Ortaklık Payı Oranlarını Dikkate Alacak Şekilde Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1443 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Dolgu Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1440 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1437 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kamu Alanlarının Terkini Karşılığında Konut Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1474 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kamu Alanlarında Terkin Karşılığında Konut Yapılaşma Hakkının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 951 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 678 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1354 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Mezbaha Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1393 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Yol, Park, Ticaret Ve Küçük Sanayi Sitesi Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1380 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında İlave Nazım İmar Planı Ve Değişliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1461 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Belediye Hizmet Alanı Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 849 Sayılı; Atakum Lçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Resmi Hizmet Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1462 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Yol Ve Kullanım Kararlarının Belirlenmesine İlişkin İlave Uygulama İmar Planı Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1235 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımının Yapılaşmaya Uygun Olacak Şekilde Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1452 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1130 Sayılı;   İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Hakkının Sayısallaştıradan Önceki Yapılaşma Hakkına Uygun Olacak Şekilde Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1463 Sayılı;   Canik İlçe Belediye Başkanlığının Kütle Boyutlarını Değiştirerek Yüksekliğin Düşürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1464 Sayılı;   Canik İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Ve Özel Eğitim Tesisi Alanına Trafo Alanı İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1465 Sayılı;   Canik İlçe Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Endüstri Meslek Lisesi Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1466 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Cami Kullanımının Eski Yapılaşma Haklarına Uygun Olacak Şekilde Konut Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1467 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Ada Mihveri Çizgisinin Kadastro Sınırına Uyumlu Olacak Şekilde Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1468 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Özel Sağlık Tesisi, Ticaret Ve Otopark Alanı Kullanımlarının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1469 Sayılı;   Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Okul, Dini Tesis Alanı, Kapalı Spor Alanı Ve Yol Kullanımlarının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1470 Sayılı;   Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Park, Yol, Dini Tesis Alanı, Sanayi Depolama, Ticaret Alanı, Küçük Sanayi Sitesi Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 1471 Sayılı;   Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Akaryakıt İçin Boru Hattı Güzergahının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 38. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 10/08/2011 Tarih ve 390 Sayılı; 3 Adet Paletli Ekskavatör Ve 3 Adet Hidrolik Kırıcı Alımı İçin İller Bankasından Kredi Kullanılması Teklifi.
 39. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 10/08/2011 Tarih ve 391 Sayılı,  1 Adet Kamyon Alımı Teklifi.
 40. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25/08/2011 Tarih ve 6921 Sayılı; Ücret Tarifesi Teklifi.
 41. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 29/07/2011 Tarih ve 621 Sayılı; Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Adına Yarışan Fatih Atlı’ya 10.000 Tl Ödül Verilmesi Teklifi.
 42. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 861 Sayılı; Samsun Savcılığı Denetimi  Serbestlik Kurulu Kararına İstinaden Bedelsiz Ev Tahsisi Yapılması Teklifi.
 43. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 2353 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 44. Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 618 Sayılı; Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki Ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Teklifi.
 45. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 16/08/2011 Tarih ve 641 Sayılı; Özel Halk Otobüsleri Komisyon Üyeliğine 1 Yıl Müddetle Görev Yapmak Üzere 3 Üye Seçimi Teklifi.
 46. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 Tarih ve 3371 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Yurtdışı Görevlendirilmesinin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım