08.06.2011 Meclis Gündemi

9 Haziran 2011 Perşembe | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 08 HAZİRAN 2011 Çarşamba Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 847 Sayılı İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Etki Alanı Olarak Tanımlanmış Olan Kısmın Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 839 Sayılı Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Park,Yol,Dini Tesis, Küçük Sanayi Sitesi,Sanayi Depolama ve Ticaret Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 797/5084 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kamu Alanlarına Terkin Karşılığında Konut Yapılaşma Haklarının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 802/3633 Sayılı;  Canik İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Endüstri Meslek Lisesi Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 828 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Mezarlık Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 796/3580 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Alanı Belirlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 823 Sayılı;   İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 686/4009 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Jeolojik Etüd Sonuçlarına Göre Yapılaşma Haklarının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 811 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Özel Öğrenci Yurdu Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 812 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kadastro Sınırı da Dikkate Alınarak Kültürel Tesis Alanı Kullanımının Özel Yurt Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 813 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Resmi Kurum Alanı, İlköğretim Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı Kullanımlarının Kadastro Sınırlarına Göre Yeniden Düzenlenerek Resmi Kurum Alanına Yapılaşma Koşullarının Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 814 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Kütlesinin Yapı Yaklaşma Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 815 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 816 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Lise, İlköğretim ve Okul Öncesi Öğretim  Alanı Kullanımlarının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 817 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı İle Plan Kararlarının İptal Edilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 818 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İdare Mahkemesi Kararı ile İptal Edilen Plan Kararlarının Planların Sayısallaştırılmasından Önce Var Oldukları Gerekçesi ile Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Plan Değişikliği Teklifi.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 819 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Sayısallaştırma Planlarında Yapılan Hatanın Düzeltilmesi Amacı ile Yolun Kapatılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 821 Sayılı;   İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Merkezi ve Kültürel Tesis Alanı Kullanımına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 822 Sayılı;   İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Sağlık Tesisi, Turizm Tesis Alanı ve Ticaret Alanı Kullanımlarının Yapılaşma Koşulları ile Birlikte Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 824 Sayılı;   Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Akaryakıt Boru Hattı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 825 Sayılı;   Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Özel Sağlık Tesisi Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 827 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Akaryakıt ve LPG İstasyonu Kullanımının Turizm Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 826 Sayılı;   Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Ada Kenarlarının ve Ada Miğferlerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 820 Sayılı;   Canik İlçe Belediye Başkanlığının Dini Tesis Alanı Kullanımının Bir Kısmının Konut Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 372 Sayılı;   Canik İlçe Belediye Başkanlığının Köy Yerleşik Alan Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Meclis Kararının Değerlendirilmesi Teklifi.
 26. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 17/05/2011 Tarih ve 1694 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Telekomünikasyon Alt Yapı Tesislerinin Kurulması Ve Tesislerin Ortak Kullandırılması İçin Katılım Ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti Ve Geçiş Hakkı Yönetmeliği Ve Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Teklifi.
 27. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 30/05/2011 Tarih ve 1890 Sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İşbirliği ile Yapılacak Olan Fuar ve Kongre Merkezi için İmza Yetkisi Verilmesi Teklifi.
 28. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 23/05/2011 Tarih ve 805 Sayılı; Sabit, Parekende Su Ürünleri Satış Yerleri Teklifi.
 29. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 30/05/2011 Tarih ve 854 Sayılı; İçkili Yer Bölgesi Tespiti Teklifi.
 30. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 23/05/2011 Tarih ve 736 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Teklifi.
 31. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 30/05/2011 Tarih ve 783 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şemasında Değişiklik Yapılması Teklifi.
 32. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 10/05/2011 Tarih ve 1456 Sayılı; Fuar Alanı Tahsisi Teklifi.
 33. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/05/2011 Tarih ve 1522 Sayılı; Belediyemiz Balık Satış Merkezi İçerisinde Yer Alan Büfenin İşletme Hakkının Anakent İmar İnşaat Limited Şirketine 5 Yıl Müddetle Verilmesi Teklifi.
 34. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/05/2011 Tarih ve 1618 Sayılı; Belediyemiz Ali Baba Parkı İçerisinde Yer Alan Kafeteryanın İşletme Hakkının Anakent İmar İnşaat Limited Şirketine 5 Yıl Müddetle Verilmesi Teklifi.
 35. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27/05/2011 Tarih ve 138 Sayılı; Şartlı Bağış Teklifi.
 36. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 Tarih ve 755 Sayılı; Samulaş Şirketine İade Edilen Raylı Sistem İşletmeciliğinin Sözleşmesinde Belirtilen Süreye 10 Yıl Daha İlave Edilmesi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım