09.05.2011 Meclis Gündemi

10 Mayıs 2011 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 09 MAYIS 2011 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 554 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kamulaştırmada Karşılaşılan Sorunların Çözümlenmesine Yönelik Plan Değişikliğine İlişkin  İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 694 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı, Yol Ve Meydan Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 695 Sayılı;   Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Uygulamada Karşılaşılan Sorunlarının Giderilmesi Yanında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 2002 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Yol, Kavşak Ve Ticaret Alanı Kullanımlarının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 700 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Askeri Alan Kullanımının Park Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Çevrilmesi Yanında Sözkonusu Alanın Kentsel Dönüşüm Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 680 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Park, Konut, Okul, Dini Tesis Alanı, Kapalı Spor Tesisi Alanı Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 679 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 624 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Akaryakıt Ve Lpg Kullanımının Eklenmesi Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 286 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Park Alanı Kullanımına Çevrilmesi Ve Park Alanından Kültürel Tesis Alanı Kullanımının Büyütülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 529 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Mezbaha Alanının Yol Kullanımları İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 684 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Kavşak Ve Spor Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 685 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kavşak Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 670 Sayılı; Canik  İlçe  Belediye  Sınırlarında  Kadastro  Durumuna  Uygun Olarak Ada Kenarının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 671 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Yol Ve Park Alanı Kullanımlarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 663 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Yol, Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 629 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımına Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 602 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 674 Sayılı;  Canik İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Park Ve Yol Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazı Red Eden Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 683 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Mezarlık Kullanımından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 664 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Haklarının Kat Artışı Olarak Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 681 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 665 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanmasına İlişkin Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 666 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Hakkına Ait Plan Notunun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 667 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Kadastro Sınırına Uygun Olarak Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 668 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park Ve Konut Alanlarının Yer Değiştirmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 669 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Alanı Kullanımının Çekme Mesafeleride Yeniden Düzenlenerek Otel Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 654 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Teknoloji Geliştirme Bölgesine Yol Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 656 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımına Trafo Alanı Kullanımının İşlenmesine İlişkin Plan Değişikliğini Değiştirerek Onaylayan Büyükşehir Belediye Meclisininin Kararına Yapılan İtirazı Değerlendiren Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 657 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 658 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İlköğretim Alanı Kullanımının Ortaöğretim Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 659 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Hakkının Arttırılmasına İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 660 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Adalarının Kadastro Sınırına Göre Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 661 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 662 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Hakkının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 Tarih Ve 704 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol, Park Ve Otopark Alanlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/04/2011  Ve 831 Sayılı; 2010 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı.
 37. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/04/2011 Tarih Ve 3161 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan Ve Tanıtım Yönetmeliği Teklifi.
 38. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18/04/2011 Tarih Ve 553 Sayılı; Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştırılacak Olan Maden Mühendisi Ücretinin Belirlenmesi Teklifi.
 39. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21/04/2011 Tarih Ve 1226 Sayılı; İlkadım İlçesi Pazar Mahallesinde Yer Alan Çarşı Karakolu Ve Lojman Olarak Kullanılan Binada Belediyemiz Adına Kayıtlı 57/2400 Hissenin İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğüne) Tahsisi Teklifi.
 40. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21/04/2011 Tarih Ve 1225 Sayılı; İlkadım İlçesi Saitbey Mahallesinde Yer Alan Polis Karakolu Olarak Kullanılan Alandaki Belediyemiz Adına Kayıtlı 493/2400 Hissenin İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğüne) Tahsisi Teklifi.
 41. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21/04/2011 Tarih Ve 1282 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait Kadıköy Koruluğu İçerisinde Yer Alan Ve 10 Yıl Süre İle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına 10 Yıllığına Tahsis Süresinin 10 Yıl Daha Uzatılması Teklifi.
 42. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/04/2011 Tarih Ve 1386 Sayılı; Batıpark İçerisinde Belediyemizce İnşaa Edilen Wc Kullanım Amaçlı Taşınmazın 5 Yıl Müddetle Anakent İmar İnşaat Limited Şirketine Kiraya Verilmesi Teklifi.
 43. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 26/04/2011 Tarih Ve 1387 Sayılı; Zemin Tahrip Bedelleri Ücret Tarifesi Teklifi.
 44. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 26/04/2011 Tarih Ve 1405 Sayılı Yılanlıdere Çöp İstasyonunda Rehabilitasyon  Çalışmalarının Bedelleri Teklifi
 45. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26/04/2011 Tarih Ve 1550 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın 19/04/2011-22/04/2011 Tarihleri Arası Rusya Federasyonu Novorossisk Kardeş Şehir Belediyesinde Görüşmelerde Bulunmak Ve İşadamları İle Ticari İş Görüşmelerine Katılması Teklifi.
 46. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 06/04/2011 Tarih Ve 2862 Sayılı; Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine 3 Asıl 3 Yedek Üye Seçilmesi Teklifi.
 47. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 633 sayılı; Atakum İlçe Belediye sınırlarında konut alanı kullanımının Ticaret Alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği teklifi

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım