07.03.2011 Meclis Gündemi

8 Mart 2011 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 07 MART 2011 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 282/1496 Sayılı;  Atakum Ve İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Bölgesi Olarak Belirlenen Alandaki Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 225/1105 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Jeolojik Etüd Raporlarına Göre Hazırlanan Nazım İmar Planına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 314 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Yüksek Katlı Yapılar Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 227/1098 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Askeri Alan Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 132/631 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Yol Ve Donatı Alanlarının Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 307 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Yol ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 284/1228 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Dini Tesis Alanı Kullanımının Resmi Kurum Alanına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 69/485 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 157/784 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı, Dini Tesis Alanı, Turizm Tesis Alanı Ve Sağlık Tesisi Alanının Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 275/1459 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Park Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 285/1514 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Akaryakıt Ve Lpg İstasyonu Kullanımının Turizm Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 261/1421 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sağlık Tesisi Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 262/1419 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 315 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Ptt Kullanımının Yanında Ticaret Alanı Kullanımının Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 316 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı, Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 237/1243 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Adaların Yol Genişletilmesi Sonucunda Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 309 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mezbaha Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 310 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kamulaştırmada Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Getirilmesi Amacı İle Kullanım Kararlarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 308 Sayılı; Atakum Ve İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 192/11 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yol, Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazı Kabul Eden Meclis Kararı.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 193/10 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Eğitim Alanı İle Konut Alanı Sınırının Kadastroya Göre Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 313 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının 30 Mt. Enkesitli Yolun  Düzenlenerek Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 312 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Park, Ticaret Alanı, Yol Ve Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 311 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Ayrık Nizam 4 Kat Yapılaşma Hakkının E:1.80 Olarak Yapı Yaklaşma Sınırları İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 305 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Ticaret Alanı Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 304 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Oyun Alanı, Konut Alanı, Ve Yolların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 301 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 302 Sayılı;Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımının Altında Otopark Ve Pazar Yeri Kullanımları Gibi Kamu Kullanımlarına Olanak Sağlayacak Düzenlemelerin Yapılmasına İlişkin Plan Notunu İçeren Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 303 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında 20 Mt. Enkesitli Yolun Genişletilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 Tarih Ve 306 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 21/02/2011 Tarih Ve 222 Sayılı; 1 Adet Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Ve Ücretinin Belirlenmesi Teklifi.
 32. Zabıta Dairesi Başkanlığının 22/02/2011 Tarih Ve 251 Sayılı;  4 Adet Motosiklet Alınması Teklifi.
 33. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/02/2011 Tarih Ve 650 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 34. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 23/02/2011 Tarih Ve 103 Sayılı; 1 Adet Kamyon Alınması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım