10.01.2011 Meclis Gündemi

11 Ocak 2011 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Ocak 2011 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1969 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanlığının Plan Notlarının Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1861/6388 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Ve Yol Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1966 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanının Konut Ve Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1572/7324 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İlköğretim Kullanımının Yapılaşmaya Açılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1952/9408 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1946/9377 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve  1984/6831 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Üniversite Alanı İçerisinde Yol Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1982 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Kültürel Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişiklği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1838 Sayılı; İlkadım, Atakum, Canik Belediye Sınırlarında Baz İstasyonu Yerlerinin Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1968  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Otopark Alanının Resmi Kurum Alanına Dahil Edilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1967 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kamulaştırmada Karşılaşılan Sorunların Çözümlenmesi Amacıyla Adaların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1210 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mezbaha Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1955 Sayılı; Atakum İlçe Belediye  Başkanlığının Orman Kadastrosuna Göre Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1956 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımına Trafo İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1962 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Kapalı Çıkma Yapılabilmesine İlişkin Plan Notu Eklenmesini İçeren Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1963 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanında Plan Notunun Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1965 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1964 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Adasının Kadastral Duruma Göre Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1961 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Yol, Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1970 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Ada Mihferlerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1972 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Resmi Kurum Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1971 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1974 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 1975 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Park, Konut, Yol, Resmi Kurum Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. Teftiş Kurulu Başkanlığının 20/12/2010 Tarih Ve 96 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği Teklifi.
 26. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27/12/2010 Tarih Ve 4803 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Görev Yetki Ve Sorumlulukları Yönetmeliği Teklifi.
 27. Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün 01/12/2010 Tarih Ve 228 Sayılı; Amasya’nın Hamamözü İlçe Belediyesi İle Büyükşehir Belediyemizin Kardeş Belediye İlişkisi Kurulması Teklifi.
 28. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 20/12/2010 Tarih Ve 1551 Sayılı; Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi Teklifi.
 29. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 21/12/2010 Tarih Ve 1550 Sayılı; Geçici İşçi Vizesinin Onaylanması Teklifi.
 30. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 Tarih Ve 11 Sayılı; Zabıta Ve İtfaiye Personelinin Fazla Çalışma Ücretlerinin Belirlenmesi Teklifi.
 31. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/12/2010 Tarih Ve 2571 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 32. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 21/12/2010 Tarih Ve 4719 Sayılı; Denetim Komisyonu Üyelerinin Belirlenmesi Ve Gizli Oy İle Seçimi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım