11.10.2010 Meclis Gündemi

12 Ekim 2010 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 11 EKİM 2010 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1422 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında 15 Mt.Enkesitli Yolun 25 Mt. Enkesitli Olarak Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1476 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Raylı Sistem İçin Aktarma Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1511 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sağlık Ocağı Kullanımı Ve Resmi Alan Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1435 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Dini Tesis Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1472 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Resmi Kurum Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1467 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1466 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İmar Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Getirilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1498 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Eğitim, Park, Konut Ve Yol Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1500 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1499 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Okul Alanı Kullanımının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1485 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yapı Kütlesinin Yeniden Düzenlenmesi Ve Plan Notuna İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1486 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı İle Adaların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1487 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Mevcut İnşaat Hakları Aşılmadan Tek Yapı Kütlesinin Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1488 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanından Trafo Alanının Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1490 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1491 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşulu Ve Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesi Yanında Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1492 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1493 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Dini Tesis Alanı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1494 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Kullanımının Park, Piknik Ve Eğlence Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1495 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Karayolunda Servis Yolu İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1496 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İmar Yolunun Kapatılmasına İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1501 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Askeri Alan Kullanımının Sosyal Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1502 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanından Parselasyon Planına Göre Park Alanı Kullanımının Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1503 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Ada Kenarlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1504 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanına Trafo Alanının İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1505 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1506 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Blok Nizam 4 Kat Yapılaşma Hakkının Blok Nizam 6 Kat Olacak Şekilde Plan Notu İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1507 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Blok Nizam 6 Kat Yapılaşma Hakkının Blok Nizam 8 Kat Yapılaşma Hakkı Olarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1508 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Akaryakıt Depolama Ve Dolum Tesisi Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/10/2010 Tarih Ve 1531 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1509 Sayılı; Kent İçi Ulaşımın Düzenlenmesi Amacı İle Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a Protokol İçin Yetki Verilmesi Teklifi.
 32. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02/09/2010 Tarih Ve 1674 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 33. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20/09/2010 Tarih Ve 1642 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 34. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24/09/2010 Tarih Ve 1802 Sayılı; Ahulu, Kavacık, Tepecik, Uzgur Ve Kuşçulu Mahallelerine Mevcut Cadde Ve Sokak İsimlerinin Verilmesi Teklifi.
 35. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/09/2010 Tarih Ve 23 Sayılı; Teknepınar Köyünün Canik Ve Büyükşehir Belediye Sınırlarına Aynı İsim İle Mahalle Olarak Katılması Teklifi.
 36. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24/09/2010 Tarih Ve 106 Sayılı; Gazi Köyünün Canik Ve Büyükşehir Belediye Sınırlarına “Atatürk Mahallesi” Olarak Katılması Teklifi.
 37. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/09/2010 Tarih Ve 1167 Sayılı; Disiplin Amirleri Yönetmeliği Teklifi.
 38. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/09/2010 Tarih Ve 1168 Sayılı; Sicil Amirleri Yönetmeliği Teklifi.
 39. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/09/2010 Tarih Ve 1169 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması Teklifi.
 40. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/09/2010 Tarih Ve 1170 Sayılı; Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi Teklifi.
 41. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 20/09/2010 Tarih Ve 3327 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Ambleminin Kabulü Teklifi.
 42. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01/10/2010 Tarih Ve 2031 Sayılı; Ücret Tarifesi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım