13.09.2010 Meclis Gündemi

14 Eylül 2010 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Eylül 2010 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1336 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Oluşturulmasına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1337 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Ve Katlı Otopark Kullanımının Oluşturulmasına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1309 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Yol, Park, Konut Alanı Düzenlemelerine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 982 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Dini Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı Ve Park Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 640 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 839 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Sosyal Donatı Alanları Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 663 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Yurt Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1325 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Olarak Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1326 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımının Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Çevrilmesi Yanında Kaldırılan Park Alanı Karşılığı Olarak Belediye Hizmet Alanından Yeni Bir Park Alanının Ayrılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1344 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Raylı Sistem Çevresinde Yeni Düzenleme Yapılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1300 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Raylı Sistem Güzergahında Yeşil Alan Oluşturulması Yanında Konut Alanının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 660 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Jeolojik Etüd Sonucuna Göre Konut Alanı Kullanımının Berilenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Tekliği.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1235 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Alanının Ticaret Alanına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1168 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararına Göre Konut, Yol Ve Yeşil Alan Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1310 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Yeşil Alan Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin İlave Ve Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1306 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararına Göre Park, Konut Alanı Ve Resmi Kurum Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1338 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planının Görüşülmesi Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1330 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Yeşil Alan Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1339 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Alan Kullanımın Turizm Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1331 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında 20 Mt. Enkesitli Yol Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1340 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Derecik Kavşağında Plan Notu Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1327 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının İlköğretim Alanı Kullanımına Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1324 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Raylı Sistem Güzergahına Terkin Karşılığında Konut Yapılaşma Hakkının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1011 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Raylı Sistem Güzergahındaki Mülkiyetlerin Bedelsiz Terkini Karşılığında Konut Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlemesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1269 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Toprak Su Kampı Alanının Ticaret Alanı Ve Konut Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1342 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Kömür Depolama Alanı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1329 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Lise Alanı, Dini Tesis Alanı Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1332 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1333 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1334 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Plan Değişikliğine Yapılan İtirazları Uygun Gören Plan Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1335 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımından Park Alanı Kullanımının Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1314 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Hakkının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1313 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Atatürk Bulvarı İle Deniz Arasında Kalan Bölgeyi İçeren Plan Notuna İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1315 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Kütlelerinin Yeniden Düzenlenmesi Yanında Ticaret Alanının Da Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1316 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 7 Mt. Enkesitli Trafik Yolunun Yeniden Düzenlenerek Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1317 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kadastral Durum İle İmar Planı Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesi Amacı İle Yolların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1318 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Büyükşehir Belediye Meclisince Değiştirilerek Onaylanan Plan Değişikliğine Yapılan İtirazı Uygun Gören Meclis Kararı.
 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1320 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımında Kadastral Duruma Göre Düzenleme Yapılmasını İçeren Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1321 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notları İle Açıklamaların Kaldırılarak Yerine Yapılaşma Koşullarının İmar Planı Üzerine İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 Tarih Ve 1323 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut+Ticaret Kullanımındaki Parsellerin Yapılaşma Koşulunun E:2.30 Olarak Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 41. Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün 27/08/2010 Tarih Ve 140 Sayılı; Fransa’nın Gironde Bölgesi ( Bordeaux – Lormont ) İle Samsun Büyükşehir Belediyesi Arasında; Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması Teklifi.
 42. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27/08/2010 Tarih Ve 1252 Sayılı; Tekne Bağışı Teklifi.
 43. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 24/08/2010 Tarih Ve 346 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Yönetmeliği Teklifi.
 44. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27/08/2010 Tarih Ve 3167 Sayılı; İhtisas Komisyonu Raporlarının Maliyet Bedelinin Belirlenmesi Teklifi.
 45. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 09/08/2010 Tarih Ve 1336 Sayılı; Satış Teklifi.
 46. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 09/08/2010 Tarih Ve 1438 Sayılı; Ruh Sağlığı Ve Hastaklıkları Hastanesi İdari Binasının Bulunduğu Alanda Belediyemiz Hissesinin Samsun İl Özel İdaresine Tahsisi Teklifi.
 47. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 23/08/2010 Ve 1060 Sayılı;  Atamaların Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 48. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23/08/2010 Tarih Ve 3072 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanlığı Genel İş Ve Yürütümü Hakkında Hazırlanan Teftiş Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 49. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 13/08/2010 Tarih Ve 399 Sayılı; Özel Halk Otobüsleri Komisyon Üyeliğine 3 Üye Seçimi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım