12.07.2010 Meclis Gündemi

13 Temmuz 2010 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Temmuz 2010 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

Gündem:
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1061 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Alan Kullanımının Turizm Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1069 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Oluşturulmasına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 943 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 999 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Orman Kadastrosuna Göre Konut Alanının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1068 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında 20 Mt. Enkesitli Yol Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 520 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanının Kaldırılarak Otel Alanına Eklenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1067 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yola Terkin Karşılığı Park Ve Konut Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1039 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Özel Sağlık Tesisi Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1035 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı, Yol, Park, Otopark Ve Konut Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 874 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Ve Konut Alanının Yer Değiştirmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1060 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanının Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1074 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Sağlık Tesisi Alanının Okul Alanına Dahil Edilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1007 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Raylı Sistem Güzergahındaki Mülkiyetin Terkini Karşılığında Yeşilalan Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1072 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında  Toki İle İmzalanan Ön Protokol Dikkate Alınarak  Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Alanı Sınırlarının 1/5000 Ve 1/1000 İmar Planlarına İşlenmesine İlişkin Plan Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1073 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Fuar Alanının Kent Parkı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1052 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Hakkının Arttırımasına Yönelik Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1053 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının  Ticaret, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Konut Alanı Kullanımlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kulanımına Dönüştürülmesi Ve Park Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1054 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Atatürk Bulvarına Cepheli Parsellerde Ticaret Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1055 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Arka Bahçeye Yangın Merdiveni Yapabileceğine İlişkin Plan Notunu İçeren Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1057 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Ve Konut Yapılaşma Hakkının Düzenlenmesi Yanında Plan Notuna İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1059 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Emsal Hakkının Arttırılmasına Yönelik Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1065 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol, Cami, Yeşil Alan Düzenlemelerine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1064 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Adalarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1063 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Hakkını Yeniden Düzenleyen Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1062 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Trafo Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1066 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının İmar Uygulamasına Göre Adanın Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1071 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Cami Alanının Mülkiyet Yapısına Göre Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1070 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının İlköğretim Alanının Orta Öğretim Alanına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 Tarih Ve 1075 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Kamulaştırma Sınırına Uygun Olarak Ada Kenarlarının Düzeltilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. Zabıta Dairesi Başkanlığının 28/05/2010 Tarih Ve 900 Sayılı; 1 Adet Çift Kabin Kamyonet Satınalınması Teklifi.
 31. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 Tarih Ve 89 Sayılı; 1 Adet Çift Kabin Cenaze Hizmet Aracı Satınalınması Teklifi.
 32. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/06/2010 Tarih Ve 1211 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında 2 Adet Sokağa Numara Verilmesi Teklifi.
 33. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/06/2010 Tarih Ve 1212 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediyesi Mücavir Alanda Yer Alan Başköy Köyünün Yerleşik Alan Tespiti Teklifi.
 34. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/062010 Tarih Ve 1083 Sayılı; Kılıçdede Mahallesi, 902 Ada, 13 Nolu Parselde Kayıtlı Taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına Tahsisi Teklifi.
 35. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02/07/2010 Tarih Ve  857 Sayılı;  Maden Mühendisi Kamil Karanlık’ın Aylık Ücretinin Tespiti Teklifi.
 36. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/06/2010 Tarih Ve 2343 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın 31 Mayıs 2010-1 Haziran 2010 Tarihleri Arası Ukrayna’nın Odesa Şehrinde Yapılan Uluslar Arası Yük Taşımacılığı Gününe Katılımının Meclisin Bilgisine Sunulması.
 37. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/06/2010 Tarih Ve 2342 Sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos 2010 Ayında İzin Kullanması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım