10-11-12.09.2013 Komisyon Kararları

13 Eylül 2013 Cuma | Kurumsal / Meclis Komisyon Kararları | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 10-11-12.09.2013 tarihli Komisyon Raporları aşağıya çıkarılmıştır.

KOMİSYON RAPORLARI
 1. (K.NO:280) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2393 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a paftası, 8425 adanıhn bulunduğu alanda, kültürel tesis alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 gün ve 12/209 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 10.07.2013 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur. Belediyemizce Kültürel Tesis Alanının kamulaştırılması mümkün olmadığından, gerek kamu yararı gerekse vatandaş mağduriyetinin giderilmesi dikkate alınarak plan değişikliği yapıldığından sözkonusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonların raporu.
 2. (K.NO:281) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2394 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16b paftası ve uygulama imar planı F36b.16b.3b ve F36b.16b13c paftalarının bulunduğu alanda Adnan Menderes Bulvarının bulunduğu kısımda  sahil yolu projesi ve imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 3. (K.NO:282) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2395 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16b ve F36b.16a paftaları ve uygulama imar planı F36b.16b.4a, F36b.16b.4d ve F36b.16a.3c paftalarının bulunduğu alanda otopark, cami alanı, kanal ve yolların yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 4. (K.NO:283) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2370 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.16d.3d paftasında  uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla ada kenarının yeniden düzenlenmesine   ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 5. (K.NO:284) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2371 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.15c paftası ve uygulama imar planı F36a.15c.4a paftasında, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.08.2013 gün ve 1389 sayılı kararı doğrultusunda birinci dereceden Arkeolojik Sit alanının plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişiklikleri ile  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 6. (K.NO:285) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2372 sayılı; 6306 sayılı Kanun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/13 no’lu genelgesine göre 01.06.2013 tarihinden itibaren Samsun Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle Büyükşehir İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması şeklinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Estetik kurulu çalışma esas ve usullerine ilişkin yönetmeliğin 14.06.2013 gün ve 12/231 sayılı kararının Büyükşehir Belediye Meclisinde “Samsun Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” şeklinde düzeltilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 7. (K.NO:286) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2373 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36c.05c ve F36c.05d paftaları ve uygulama imar planı F36c.05d.2c, F36c.05c.2c, F36c.05c.4a ve F36c.05d.3b paftalarının bulunduğu alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 21.08.2013 gün ve 2643 sayılı yazısı doğrultusunda konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 8. (K.NO:287) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2088 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Baruthane Mahallesi, nazım imar planı F36b.17c paftasınında, arazi yapısı dikkate alınarak park, okul ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 9. (K.NO:288) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2374 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kalkanca Mahallesi, nazım imar planı F36b.17c ve F36b.17d paftalarının bulunduğu alanda, park ve dini tesisi alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 10. (K.NO:289) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2375 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  F36b4 paftası, nazım imar planı F36b.17d paftası ve uygulama imar planı F36b.17d.1d paftası 633 nolu parselin bulunduğu alanda önceki yapılaşma haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde konut alanı kullanımının Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 11. (K.NO:290) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2376 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21c.4a, F36b.21c.4b F36b.21c.4c, F36b.21c.4d, F36b.21c.3a, F36b.21c.3d, F36b.21d.2c, F36b.21c.1d paftalarının bulunduğu alanda, eğitim tesisi (ilköğretim ortaöğretim alanları) oluşturulmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 gün ve 14/237 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine 06.08.2013 günlü, 07.08.2013 günlü, 14.08.2013 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur Binaların bulunduğu alana ilişkin itirazlar kabul edilerek, binaların ekte yer alan plan değişikliğinde olduğu gibi konut alanına çevrilmesi, diğer itirazların ise imar uygulaması ile çözümlenebileceğinden reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 12. (K.NO:291) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2377 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,
 13. Sarıışık Köyü : 543, 546, 547, 548, 551, 552, 554, 556, 557 nolu parseller ile Kulacadağ Köyü:122 ada 25 parsel, 123 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 nolu parseller, 124 ada 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nolu parseller, 125 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 nolu parseller, 126 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu parseller, 129 ada 1, 2, 3, 4, ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller, 130 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 nolu parselleri içeren Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen  28,65ha’lık alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için kamu yararı kararı olduğuna ilişkin meclis kararı alınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 14. (K.NO:292) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2378 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36b3 ve F36b4 paftalarında, kent parkı kullanımının yeniden değerlendirilmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 15. (K.NO:293) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2379 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.23d paftasının bulunduğu alanda,  imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla yol ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.  Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 16. (K.NO:294) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2380 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, F36c2 paftasında, onaylı imar planı kullanımındaki alanda ticaret park ve rekreasyon alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Sözkonusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği, 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 17. (K.NO:295) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2381 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1b paftasında, Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.07.2013 gün ve 9136 sayılı kararı doğrultusunda koruma bandının belirlenmesine ilişkin 1/5000 koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.   Sözkonusu 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişiklikleri ile  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 18. (K.NO:296) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2382 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, F36b4 paftasında, jeolojik etüd sonuçlarına göre konut gelişme alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.      Sözkonusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 19. (K.NO:297) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2383 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17a. ve F36b.17d  paftalarının bulunduğu alanda, okul alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 gün ve 14/264 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 15.07.2013 günlü, 20.07.2013 günlü, 22.07.2013 günlü, 23.07.2013 günlü, 24.07.2013 günlü, 02.08.2013 günlü, dilekçeler  ve Mimarlar Odası Samsun Şubesi nin 30.07.2013 gün ve 221 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Kaldırılan okul alanı karşılığında okul alanı ayrıldığına ilişkin Samsun Valiliği yazısı doğrultusunda plan değişikliği hazırlandığından sözkonusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 20. (K.NO:298) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2076 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kıran Mahallesi, nazım imar planı F36b.21b paftası ve uygulama imar planı F36b.21b.2c paftasında  mülkiyetin dikkate alınarak yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 21. (K.NO:299) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2124-2099 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36B.22a.3d paftası, 746, 747, 748 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut, park ve otopark kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 gün ve 14/241 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 23.07.2013 gün ve 1607 sayılı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sahra Sıhhıye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın 19.07.2013 gün ve 44205410-4220-235-13 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur Askeri alana girişi sağlayacak şekilde yolun açılması, park alanının yine aynı yerden ayrılarak ekteki plan değişikliğinde olduğu şekli ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 22. (K.NO:300) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2041 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi,  nazım imar planı F36b.16b paftası ve uygulama imar planı F36b.16b.4b paftası 2068, 2069 ve 2479 nolu parsellerin bulunduğa alanda İdare Mahkeme Kararının yerine getirilmesi amacıyla Adnan Menderes Bulvarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 23. (K.NO:301) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1449 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, 621 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğa alanda İdare Mahkeme Kararının yerine getirilmesi amacıyla arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 24. (K.NO:302) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2384 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında F36b4 paftasında belediye hizmet alanı kullanımının İdare Mahkemesi Kararının yerine getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 25. (K.NO:303) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1487 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi, nazım imar planı F36c.04a paftasında, 431 ada 15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu alanda Sağlık Tesisi kullanımındaki alanın  Özel Eğitim Tesisleri Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 27.05.2013 gün ve 30673830/20/2171 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 26. (K.NO:304) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1669 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Tepecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c paftasının bulunduğu alanda Danıştay 6. Dairesi 2012/3440 sayılı kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 14.06.2013 gün ve 36173590-310.01.02-1697 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 27. (K.NO:305) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1994 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.1a, F36a.20b.2b, F36a.15c.3c, F36a.15c.3d, F36a.15c.3a, F36a.15c.4b, F36a.15c.1c, F36a.15c.1d ve F36a.15c.1a  paftalarının bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  05.07.2013 gün ve 14/61 sayılı kararıyla; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin  13.05.2011 gün ve 10/132 sayılı kararına uygun olarak; ticaret taraması ve “1-Atatürk Bulvarı’na cepheli ticaret alanında mevcut yapılaşma hakları aynen korunarak teşhir amaçlı pazarlama, büro, otel, motel, pansiyon yapılabilir. İmalat amaçlı kullanılamaz. 2-Ticaret alanında kendi parseli içinde otopark ihtiyacı sağlanmadan ruhsat alınamaz.” Plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.07.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-96 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 28. (K.NO:306) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1993 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.4c  pafta,7031 adanın bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  05.07.2013 gün ve 14/63 sayılı kararıyla; bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla trafo alanı ayrılmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.07.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-96 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 29. (K.NO:307) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2145 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar, uygulama imar planı F36b.16c.2a ve F36b.16c.2b  paftaları, 113 ada 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  05.07.2013 gün ve 14/60 sayılı kararıyla; ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının ada mihveri çizgisinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.07.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-96 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 30. (K.NO:308) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1678 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı, uygulama imar planı F36a.15c.3d pafta,  1507 ada 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2013 gün ve 12/57 sayılı kararıyla; “1-Atatürk Bulvarı’na cepheli ticaret alanında mevcut yapılaşma hakları aynen korunarak teşhir amaçlı pazarlama, büro, otel, motel, pansiyon, lokanta yapılabilir. İmalat amaçlı kullanılamaz. 2-Kendi parseli içinde otopark ihtiyacı sağlanmadan ruhsat alınamaz.” Plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.06.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-80 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, gündemimizin 27.maddesinde bu konu ile ilgili karar alındığından evrakın Belediyesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 31. (K.NO:309) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1676 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.15d.2c ve F36a.15c.1d paftaları, 1630 adanın bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2013 gün ve 12/55 sayılı kararıyla; imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi yanında trafo alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.06.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-80 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 32. (K.NO:310) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1939 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Yenidoğan Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.4b paftası, 7645 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, trafo alanının kaldırılarak çocuk bahçesi kullanımından  ayrılmasına ilişkin plan değişikliğinin reddi, ada miğferinin yeniden düzenlenmesine  ilişkin plan değişikliğini ise oy birliğiyle uygun gören İlkadım Belediye Meclisinin 04.07.2013 gün ve 16/73 sayılı kararı; İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2013 gün ve 94651478/301.05.03/227  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.   32. (K.NO:311) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1940 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.4a paftası, 9949 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.07.2013 gün ve 16/74 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımından trafo alanı ayrılması ve “imar planı değişikliğinden önce alınan ruhsattaki inşaat alanı aynen korunacaktır.” plan notu eklenmesi yanında yoldan 5m çekme mesafesi belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2013 gün ve 94651478/301.05.03/227  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 33. (K.NO:312) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1941 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2d paftası, 4565 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.07.2013 gün ve 16/75 sayılı kararıyla; ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının TAKS:0.30 E:1.30  yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2013 gün ve 94651478/301.05.03/227  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 01.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği” 08.09.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yeniden değiştiğinden, “Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği”ndeki uygulama ile ilgili belirsizlikler giderildikten sonra değerlendirilmek üzere eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 34. (K.NO:313) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1942 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.1b pafta, 4924 ve 4926 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.07.2013 gün ve 16/76 sayılı kararıyla; ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının TAKS:0.20 E:1.30 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2013 gün ve 94651478/301.05.03/227  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 01.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği” 08.09.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yeniden değiştiğinden, “Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği”ndeki uygulama ile ilgili belirsizlikler giderildikten sonra değerlendirilmek üzere eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 35. (K.NO:314) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1943 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36a.22d.2c pafta, 3311 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.07.2013 gün ve 16/77 sayılı kararıyla; YEDAŞ’ın 10.06.2013 gün ve 9161 sayılı yazısı doğrultusunda emsal nizam yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının üzerinde bulunan enerji nakil hattının kaldırılmasının bildirilmesi doğrultusunda yapı yaklaşma mesafelerinin 5m olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2013 gün ve 94651478/301.05.03/227  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 36. (K.NO:315) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1945 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ataköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21c.2c ve F36b.21c.2c paftaları, 10178 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.07.2013 gün ve 16/79 sayılı kararıyla; ilköğretim alanı kullanımının lise alanı kullanımına çevrilmesi yanında yapı yaklaşma mesafelerinin  yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2013 gün ve 94651478/301.05.03/227  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 37. (K.NO:316) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 1161 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.4b paftası, 7570 ada 1 nolu parsel ve 7612 ada 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.07.2013 gün ve 16/72 sayılı kararıyla; konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2013 gün ve 94651478/301.05.03/227  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, kadastro sınırları ve parsel alanları dikkate alınarak yolun kaydırılarak yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 38. (K.NO:317) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2285 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Çırakman, Cumhuriyet, Kurtuluş, ve Şabanoğlu Mahallelerinin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 12/222 sayılı kararıyla ve Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.03.2013 tarih ve 6/44 sayılı kararıyla kabul edilen plan değişikliğine yapılan itirazları oybirliği ile reddeden   Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.08.2013 tarih ve 16/100 sayılı kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 15.08.2013 gün ve  33477558/3195 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 39. (K.NO:318) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2287 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Selyeri Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.05d.2a ve F36c.05d.2b paftalarının bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.08.2013 tarih ve 16/99 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 12/208 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut ve  park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 15.08.2013 gün ve  33477558/3195 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 40. (K.NO:319) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2286 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Sanayi Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.05b.1d, F36c.05b.1c ve F36c.05a.3a paftalarının bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.08.2013 tarih ve 16/101 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 12/210 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; 15m en kesitli yolun güzergahının kaydırılması yanında park ve sanayi alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 15.08.2013 gün ve  33477558/3195 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 41. (K.NO:320) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2399 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.16a.4b paftasının  dini tesis alanı kullanımının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 42. (K.NO:321) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2400 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, F36c2 paftasında, nazım imar planı F36c.05a paftası, uygulama imar planı F36c.05a.4a, F36c.05a.4b, F36c.05a.4c ve  F36c.05a.4d paftalarında, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesi ve kadastroya uygun olarak düzeltme yapılamasına ilişkin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Sözkonusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 43. (K.NO:322) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.09.2013 tarih ve 2401 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, F36c2 paftasında, nazım imar planı F36c.05c ve F36c.10c paftalarında, uygulama imar planı F36c.05c.4a, F36c.05c.4b, F36c.05c.4c, F36c.05c.3a, F36c.05c.3b, F36c.05c.3c, F36c.05c.3d, F36b.10b.1b, F36b.10b.2a ve F36b.10b.2b kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 44. (K.NO:323) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.08.2013 tarih ve 2365 sayılı; Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan imar uygulama çalışmaları, emlak ve kamulaştırma işlemleri ve yine 3 Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki değişikliğe istinaden; Samsun Büyükşehir Belediyesi görev alanı içinde bulunan Tapu Müdürlüklerinde kurulmuş olan, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden elektronik ortamda Belediyemize veri erişim hakkı sağlanması Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden 29.11.2012 tarih 6117 sayılı yazımızla talep edilmiştir.   Talebimizle ilgili protokol Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih 1920 sayılı yazısıyla dairemize iletilmiş olup; protokol Belediye Meclisinin 15.01.2013 tarih ve 2/37 sayılı kararı ile onanmış ve Genel Sekreter Kenan ŞARA’ya yetki verilmişti. Ancak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 10.01.2013 tarih ve 107 sayılı yazılarıyla protokolün imzalanması işlemleri durdurulmuştur.  22.02.2013 tarih ve 370 sayılı yazılarıyla tekrar protokol yapılacağı anlaşılmıştır. Ekte sunulan yeni protokolün onaylanması ile protokolü belediyemiz adına imzalamak üzere Genel Sekreter Kenan ŞARA’ya yetki verilmesini uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 45. (K.NO:324) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.08.2013 tarih ve 2364 sayılı; İlgi : (a) Samsun Serbest Bölge Müdürlüğü’nün 29.07.2013 tarih 1345 sayılı yazısı (b) Kılıçdede Mahallesi Muhtarlığı’nın 25.07.2013 tarih 6441 sayılı yazısı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen“Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce; İlgi (a) yazısında belirtilen;  İlkadım İlçesi Liman Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yola mevcut imar planına göre 1795.Sokak (T.N:31.06) olarak isimlendirilmesi Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2013 tarih 6/113 sayılı kararı ve Valilik Makamının 27.03.2013 tarih 92 nolu oluru ile kabul edilmiştir. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 5. Maddesi, değişik 2. Fıkrasında “Serbest Bölgelerde arazinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, kurulması ve kullanılmasıyla ilgili diğer bütün izin ve ruhsatlar bölge müdürlüğünce verilir ve denetlenir” hükmü doğrultusunda 1795. Sokak isminin U.A.V.T  den silinmesi; İlgi (b) yazısında belirtilen; İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesinde ekli krokide gösterilen parkın “Cevat BİLGİCİ Parkı” olarak isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 46. (K.NO:325) Arge Şube Müdürlüğünün 14.08.2013 tarih ve 30 sayılı; Başta STK’lar olmak üzere kadına yönelik şiddet konusunda faaliyet gösteren yerel kuruluşların kapasitelerinin güçlenmesine katkı sağlamak ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar arasında işbirliklerinin ve mekanizmaların güçlenmesine destek olmak amacıyla, Kadın Girişimcileri Destekleme ve Kültür Derneği (KAGİD) tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı” kapsamında sunulan “Şiddete Karşı Birlikte Güçleniyoruz” başlıklı projeye, Kurumumuzun proje ortağı olarak katılması konusunun görüşülmesi ve projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanmasına ve bahsi geçen proje kapsamında Arge Şube Müdür V. Ramazan AYDIN’ın, proje belgelerini imzalamaya, kurumumuzu temsil ve ilzama yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 47. (K.NO:326) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 13.08.2013 tarih ve 1374 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz, Canik İlçesi, Yeni Mahallesinde İlkadım Bulvarı ve 100. Yıl Bulvarı kesişimindeki Spor Alanı Kompleksi içerisinde yer alan, 1/1000 ölçekli Samsun Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planında Yönetim Merkezi ( h max. 30.50 ) olarak tanımlanmış; Tapuya Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1216 ada, 7 no’lu parselde kayıtlı2000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlanması amacı ile 2886 Sayılı D.İ.K.’ nun ilgili maddesi uyarınca satışını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 48. (K.NO:327) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 13.08.2013 tarih ve 1386 sayılı; Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü kullanımında iken, bedeli ödenerek mülkiyeti Belediyemize geçen, İlimiz, Atakum İlçesi İlçesi, Yeşildere Mahallesinde Samsun-Ankara Bulvarına cepheli; tapuya Atakum İlçesi, 5043 ada 1 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan bina, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2012 tarih ve 18/390 sayılı kararı uyarınca, “Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü” olarak kullanılmak üzere 2 yıl süre ile, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmişti. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü 23.07.2013 tarih ve 81743/327 sayılı yazısında; “Binadaki muhtelif tadilatlar nedeni ile bugüne kadar taşınma işlemini gerçekleştiremediklerini; ayrıca buraya Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü’nün taşınmasının planlandığını; laboratuarda kullanılan cihazların pahalı ve hassas olmaları nedeniyle yerinden sökülmesi, taşınması ve yerine montajının oldukça pahalı bir işlem olduğunu ve bu nedenlerden dolayı tahsis süresinin dolduğu 12.10.2014 tarihinden itibaren, binanın tahsis süresinin üç yıl daha uzatılmasını talep etmektedir.”Söz konusu, Atakum İlçesi, 5043 ada 1 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Belediyemize ait binanın, tahsis süresinin Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü adına 12.10.2014 tarihinden başlamak üzere iki yıl daha uzatılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 49. (K.NO:328) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 15.08.2013 tarih ve 1479 sayılı; İlimiz Merkez İlçe, 19 Mayıs Bulvarı ile Gazi Caddesi kesişiminde bulunan alt geçitte; mülkiyetleri Belediyemize ait olan, tapuda Samsun Merkez, Kale Mahallesi, 9744 ada, 1 no’lu parsel ve 9745 ada, 1 no’lu parsel üzerinde yer alan, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri ve diğer açıklamaları bulunan dükkan nitelikli taşınmazların, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışlarını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

 50. Sıra No Mahallesi Ada/Parsel No Bulunduğu kat Bağımsız bölüm no Niteliği Arsa Payı Alanı (m² )
  1 Kale 9744/1 Bodrum 1 Dükkan 1/5 13.65
  2 Kale 9744/1 Bodrum 2 Dükkan 1/5 13.87
  3 Kale 9744/1 Bodrum 4 Dükkan 1/5 13.74
  4 Kale 9744/1 Bodrum 5 Dükkan 1/5 12.28
  5 Kale 9745/1 Bodrum 1 Dükkan 2/11 14.30
  6 Kale 9745/1 Bodrum 2 Dükkan 2/11 14.30
  7 Kale 9745/1 Bodrum 3 Dükkan 2/11 14.30
  8 Kale 9745/1 Bodrum 4 Dükkan 2/11 14.30
  9 Kale 9745/1 Bodrum 5 Dükkan 2/11 12.66

 51. (K.NO:329) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.08.2013 tarih ve 1497 sayılı; Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü 06.08.2013 tarih, 2013-1020 sayılı yazısı ile; Batıpark ile Amisos Tepeleri arasında bulunan teleferik hattının işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmektedir.    Kurulduğu günden bu yana, kuruluş amacı doğrultusunda hızlı güvenli ve ekonomik olma özellikleri ile toplu taşımacılıkta büyük mesafe alan %99.9 oranında Büyükşehir Belediyemizin de hissedarı olduğu Samulaş A.Ş.’ye 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26.maddesindeki  “Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden,  Batıpark ile Amisos Tepeleri arasında bulunan teleferik hattının işletme hakkının,  Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne, 5 yıllığına,  5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesi uyarınca; üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydıyla aylık 1.000.-TL bedelle devredilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 52. (K.NO:330) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 22.08.2013 tarih ve 145 sayılı; Huzurevimizde kalmakta olan sakinlerimizden 50323642432 TC kimlik no’lu Recep ÖZ 16.01.2013  ve 27.02.2013 tarihli dilekçelerinde; ilimiz Kavak ilçesi Mehmetpaşa mahallesi 251 1.parselde bulunan 1 ve 2 nolu bağımsız bölümleri (daire)  vefatına kadar huzurevinde ücretsiz kalmak ve Kavak Belediyesine olan şahsına ait  borçlarının  ödenmesi şartları ile  bedelsiz olarak bağışlamayı istediğini belirtmiştir.  Taşınmazın mahallinde  oluşturulan dosyasında yapılan incelemede; İlimiz Kavak ilçesi Mehmetpaşa mahallesi 251 1.parselde bulunan evin zemin+3 olmak üzere 4 adet bağımsız bölümden oluştuğu, İki adet bağımsız bölümü önceden Mehmetçik Vakfına bağışladığı, kalan  1 ve 2 no’lu bağımsız bölümü belediyemize bağışlamak istediği, bu taşınmazın 78.200.44 TL  raiç değerinin 78.200.44 Tl olarak tespit edildiği  08.02.2013 tarihli kıymet  takdir raporundan anlaşılmıştır. Belirtilen taşınmaza ait bilgiler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

  Sıra no İli İlçe ve Mah. Maliki TC kimlik no Ada-Parsel no Hissesi M2 Rayiç bedeli
  1 Samsun Kavak Mrk. Mehmetpaşa mah. Recep ÖZ 50323642432 251/1 Mesken Zemin kat Tam 108.0 38.475.00
  2 Samsun Kavak Mrk. Mehmetpaşa mah. Recep ÖZ 50323642432 251/2 Mesken 1. kat Tam 135.9 48.414.38


  Her iki bağımsız bölümün toplam 86.889.38 Tl olan toplam bedelinden 8.688.94 TL eksik inşaat bedeli (8.688.94 TL) düşüldükten sonra kalan 78.200.44 TL raiç bedel olarak belirlenmiştir Recep ÖZ vermiş olduğu 27.02.2013 tarihli dilekçesinde Kavak Belediyesine bina vergisi,çevre temizlik ve su parası adı altında gecikme cezaları ile birlikte toplam 1.400.00 TL borcu olduğunu belirterek ödeme gücü olmadığı içinbu borcu  Belediyemizin ödemesini talep etmektedir. Bu talebin bağış yapılacak meskenin maddi değeri göz önüne alındığında karşılanabilir olduğu yönünde değerlendirme yapılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g bendinde “şartlı bağışları kabul etmek”  belediye meclisinin görev ve yetkilerindendir. Bu nedenle yukarıda mevkii, parsel ve m2 değerleri belirtilen ve toplam değerleri 78.200.44 TL olan taşınmazların üzerindeki muhdesatlarla birlikte maliki Recep ÖZ’ün  vefatına kadar ücretsiz olarak belediyemiz huzurevinde kalması ve Kavak Belediyesine 1.400.00TL’na kadar olan borçlarının ödenmesi şartıyla 5393 sayılı kanunun 18/g maddesi uyarınca Belediyemize bedelsiz şartlı bağışı Beledi Meclisimizin 15.03.2013 tarih, 6-1-120 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır. Söz konusu bağış işleminde tapu tescil işlemleri sırasında parsel numarasının sehven yanlış yazıldığı anlaşılmış olup, aşağıdaki tabloda tanımlanan taşınmazların üzerindeki muhtesatlarla birlikte Recep ÖZ’ün vefatına kadar ücretsiz olarak Huzurevinde kalması şartıyla 5393 Sayılı Kanunun 18/g maddesi uyarınca Belediyemize şartlı bağış olarak kabul edilmesi ve 15.03.2013 tarih,6-1-120 sayılı kararın iptalini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

 53. Sıra No İli İlçe/Mah. Maliki TC No Ada Parsel Kat Bağ. Böl. No Arsa Payı Rayiç Bedel
  1 Samsun Kavak Mrk. Mehmetpaşa Mah. Recep ÖZ 50323642432 251 1 Zemin 1 1/4 38.475,00
  2 Samsun Kavak Mrk. Mehmetpaşa Mah. Recep ÖZ 50323642432 251 1 1 2 1/4 48.414,38

 54. (K.NO:331) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 22.07.2013 tarih ve 1667 sayılı; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesi gereği, ön mali kontrol işlemlerini yürütmek amacıyla daire başkanlığımıza bağlı Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü kurulmuştur.Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü’nün faaliyete geçecek olması nedeniyle, mevcut bulunan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin  revize edilmesi gerekmektedir. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği revize edilerek hazırlanmış olup, ekli yönetmeliğin kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 55. (K.NO:332) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.08.2013 tarih ve 1861 sayılı; 2013 Mali Yılı Bütçemizde yapılan tetkik sonucu; aşağıdaki listede belirtilen harcama birimlerinde 2013 mali yılı sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, 2013 mali yılı içinde ödenek ihtiyacı olduğu anlaşılan birimlere aktarılması;

  ÖDENEK DÜŞÜLEN BİRİMİN (-) ÖDENEK EKLENEN BİRİMİN (+)
  Kurum Kod BİRİM ADI Aktarılarak Düşülen Ödenek Kurum Kod BİRİM ADI Aktarılarak Eklenen Ödenek
  I II III IV I II III IV
  46 55 01 41 DOĞALTAŞ YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ İKTİSADI İŞLETMESİ 9.945.000,00 46 55 01 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 200.000,00
  46 55 01 53 ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10.055.000,00 46 55 01 04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 950.000,00
  46 55 01 07 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 200.000,00
  46 55 01 11 MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2.000.000,00
  46 55 01 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 200.000,00
  46 55 01 32 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 250.000,00
  46 55 01 39 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13.900.000,00
  46 55 01 42 OTOBÜS İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 300.000,00
  46 55 01 50 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2.000.000,00
  T O P L A M 20.000.000,00 T O P L A M 20.000.000,00


  Bu nedenle, toplam ¨ 20.000.000,00 ödeneğin, 2013 mali yılında ödenek ihtiyacı olan yukarıda belirtilen birimlerin ekonomik tertiplerine aktarılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 56. (K.NO:333) Teftiş Kurulu Başkanlığının 16.08.2013 tarih ve 18 sayılı; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yeniden hazırlanarak Bakanlığa gönderilmek üzere iade edilen ekli Teftiş Kurulu Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 57. (K.NO:334) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1660 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kerimbey Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04b.3d paftası, 103 ada 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2013 tarih ve 12/79 sayılı kararıyla; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının ada mihveri kaldırılarak yeniden düzenlenmesi ve “yeni düzenlemeye uygun olarak oluşturulacak olan imar parselinin taban alanı kullanımı düzenleme öncesindeki mevcut parsellerin taban alanı kullanımının toplamından fazla olamaz” plan notunun işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.06.2013 gün ve  33477558/2366 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım