10.05.2010 Meclis Gündemi

11 Mayıs 2010 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Mayıs 2010 Pazartesi Günü Saat 14:00’de gündemi aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantıya çağırılmıştır.

Gündem
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 446 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Ağaçlandırılacak Alan, Konut, Park, Yeşil Alan, Yol Ve Akaryakıt İstasyonu Kullanımının Bir Kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve  683 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Fuar Alanı Kullanımının Kent Parkı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve  536 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Yol, Cami, Yeşilalan Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve  535 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Turizm Tesis Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 548 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yeşil Alan Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 647 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Yeşil Alan Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 590 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Kullanımının Ticaret Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 615 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Dini Tesis Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 676 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında 30 Mt.Enkesitli Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 678 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında 30 Mt. Enkesitli Yol Çevresinde Yapılan İlave Uygulama İmar Planı Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 667 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Adalarının Birleştirilerek Yeşil Alan Da Ayrılacak Şekilde Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 675 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Polis Okulunun Bulunduğu Alana İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 674 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Adasında Trafo Alanının Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 673 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Mevcut Yapının Ruhsatlandırılması Amacı İle “M” Rumuzunun Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 672 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol Ve Park Alanı Kullanımlarına İlişkin Düzenlemeyi İçeren Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 671 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kütlenin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 670 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kütlelerin Birleştirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 682 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Kullanımının Belirlenmesine İlişkin İlave Uygulama İmar Planı Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 679 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yapı Yaklaşma Koşulunun Kaldırılmasına İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 680 Sayılı; İlkadım Belediye Başkanlığının  Kat Adedinin Arttırılarak Konut Kullanımının Park Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 681 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Kadastral Duruma Göre Konut Ve Yol Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 651 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Büfe Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 21/04/2010 Tarih Ve 1098 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2009 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı.
 24. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08/04/2010 Tarih Ve 551 Sayılı; Sevgi Park Fuar Alanının 15-30 Eylül 2010 Tarihleri Arası Samsun Ticaret Borsasına Bedelsiz Tahsis Edilmesi Teklifi.
 25. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08/04/2010 Tarih Ve 563 Sayılı; Milli Eğitim Müdürlüğüne Bedelsiz Hisse Devir Talebi Teklifi.
 26. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/04/2010 Tarih Ve 791 Sayılı; Anakent İş Merkezinde Yer Alan 152 Nolu Bağımsız Bölümün 2 Yıl Süre İle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına Tahsisi Teklifi.
 27. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04/05/2010 Tarih Ve 874  Sayılı; Adalet Mahallesi, Kafdağı  Sokağı İsminin “Şehit Jandarma Er Selman ÖZAY,” Bahçelievler Mahallesi Tunalar Sokağı İsminin “ Şehit Piyade Komando Teğmen Ahmet ALTUNOĞLU”  Olarak Değiştirilmesi Teklifi.
 28. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 Tarih Ve 1533 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın 27-30 Nisan 2010 Tarihleri Arası İtalya’nın Floransa, Avusturya’nın Viyana Kentlerinde Yapılan İncelemelerle İlgili Görevlendirmenin Meclisin Bilgisine Sunulması.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım