05.04.2010 Meclis Gündemi

6 Nisan 2010 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 12 NİSAN 2010 Pazartesi günü saat 14:00’de Gündemi aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı salonunda toplanılmak üzere toplantıya çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. Samsun Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Başkanlık Faliyet Raporunun Görüşülmesi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  504 Sayılı; Atakum Belediye Sınırlarında İlköğretim Alanından Yaya Yolu Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  518 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kömür Depolama Alanı Kullanımına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  516 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında S.K.V.T V.K.K. Tarafından Uygun Görülen Kent Müzesine Yönelik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin Yeniden Görüşülmesi Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  497 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında İlköğretim Alanı Kullanımının Ortaöğretim Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  484 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Adalarının Atatürk Bulvarına Cepheli Kısmında Ticaret Kullanımlarının Tanımlanmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  478 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kapanan Yolların Karşılığında Yeşil Alan Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  427 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret, Konut Kullanımlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına İlave Edilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  507 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında 3.Derece Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  513 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı, Park Ve Otopark Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  514 Sayılı; İlkadım Belediye Sınırlarında Heyelandan Çıkan Alanlara Yönelik Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  515 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında 15 Mt. Enkesitli Yolun Dere Islahı İçin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  499 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Gelirler İdaresi Başkanlığına Yer Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  517 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Tcddy Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  508 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İmar Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Bulmak İçin Ada Kenarlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  510 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Jeolojik Etüd Sonucuna Göre Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  509 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yola Terk Olacak Şekilde Konut Adasının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  511 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanından Trafo Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  519 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol, Park Ve Semt Spor Alanı Kullanımlarının Yeniden  Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  512 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Resmi Alan Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  500 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yol Ve Konut Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  501 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Haklarının Park Kullanımı İle Birleştirilerek Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  505 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Ticaret Alanı Kullanımının Yapılaşma Haklarının Çıkma Hakkı İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  506 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Trafo Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 Tarih Ve  236 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı Teklifi.
 26. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 22/03/2010 Tarih Ve 893 Sayılı; Ücret Tarifesi Teklifi.
 27. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 22/03/2010 Tarih Ve 894 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Aykome Yönetmeliği Teklifi.
 28. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 09/03/2010 Tarih Ve 749 Sayılı; Moloz Döküm Yeri Ve İş Makinası İle Serme Düzeltme Bedeli Teklifi.
 29. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02/03/2010 Tarih Ve 381 Sayılı; Cedit Ilıca Spor Klübü Derneğine Halı Saha Tahsisi Teklifi.
 30. Samsun Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması.
 31. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle 5 Encümen Üyesi Seçimi.
 32. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği;
  • Kurulması Gerekli İmar Ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre Ve Sağlık, Plan Ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Ve Ulaşım Komisyonunun Haricinde Hangi Komisyonun Kurulacağı,
  • Bu Komisyonların Kaç Kişiden Oluşacağı,
  • Kurulacak Olan Bu Komisyonların Ne Kadar Süre İle Kurulacağına Karar Verilmesi Ve Bu Komisyonlara Açık Oy İle Üye Seçimi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım