11-12-13.12.2012 Komisyon Kararları

14 Aralık 2012 Cuma | Kurumsal / Meclis Komisyon Kararları | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 11-12-13/12/2012 tarihli Komisyon Raporları aşağıya çıkarılmıştır.

KOMİSYON RAPORLARI
 1. (K.NO:431) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2883 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, ulaşım bağlantılarının dikkate alınarak arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 2. (K.NO:432) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2884 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, mevcut su deposunun plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, kurum görüşleri de dikkate alınarak daha detaylı incelenmek üzere Dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 3. (K.NO:433) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2885 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  Kerimbey, Cumhuriyet, Çırakman ve Kurtuluş Mahallesi, nazım imar planı F36c.04a, F36c.04b, F36c.04c ve F36c.04d  paftalarının bulunduğu alanda, ulaşım bağlantılarının dikkate alınarak arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 24.08.2012 gün ve M.55.6.TEK.B/447-2642 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 4. (K.NO:434) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2835 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, orman sınırlarına göre Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı (mezbaha) kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 5. (K.NO:435) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2862 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23d paftasının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 16/296 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine uygun olarak; ticaret alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 6. (K.NO:436) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2863 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23c.4b paftasının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2012 tarih ve 16/304 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; arazinin eğiminden dolayı konut dışı kentsel çalışma alanı ve diğer kullanım kararlarının kaldırılarak  ağaçlandırılacak alan olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli  uygulama imar değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 7. (K.NO:437) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2864 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23c.4c ve F36b.23d.3d paftalarının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarih ve 18/361 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; arazinin eğiminden dolayı 25m en kesitli yolun daraltılması yanında, Karaağaç Deresinin bulunduğu alanda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 8. (K.NO:438) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2848 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, afet riski olan alanların belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2012 gün ve 20/408 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 19.11.2012, 23.11.2012, 26.11.2012 ve 28.11.2012 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında düzenlemeler yapılacağından itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 9. (K.NO:439) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2560-2669-2628 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a paftası, İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm alanı sınırının kaldırılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 gün ve 18/354 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 23.11.2012 gün ve 4220-246-12 sayılı, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından 31.10.2012 gün ve 4220-2490-12 sayılı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 05.11.2012 gün ve 7136 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu İdare Mahkemesi kararında Bakanlar Kurulu tarafından kentsel dönüşüm alanı kararı alınmadan dava konusu yerde plan değişikliği ve uygulama yapılabilmesinin mümkün olmadığı gerekçesi belirtildiğinden kentsel dönüşüm alanı sınırı kaldırıldığı ve yapılaşma hakkı olan kısım tekrar Askeri Alan kullanımına çevrilerek mahkeme kararı yerine getirildiğinden, yapılaşma hakkı olmayan yapı yasağı olan alanla ilgili Milli Savunma Bakanlığının 20/07/2011 gün ve 12451 sayılı yazılarında bu alan için Büyükşehir Belediyesine kullanım hakkı verildiğinden itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 10. (K.NO:440) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2699-2627 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftası, sanayi alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 gün ve 18/365 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine SİOD Samsun İkinci El Otomotivciler Derneği tarafından 05.11.2012 günlü ve vatandaş tarafından 12.11.2012 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu karayolu cephesinde servis yolunun zorunlu olması nedeni ile 12/11/2012 gün ve 2699 sayılı dilekçe ile yapılan itirazın reddi, şehrimizde 2.El Otomotivciler Sitesi alanı ayrıldığından 05/11/2012 gün ve 2627 sayılı dilekçedeki itiraz dikkate alınarak; “2.El Otomobil Galericileri Sitesi yapılamaz” plan notunun eklenmesi şeklinde kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 11. (K.NO:441) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2849 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21b.3a, F36b.21b.3b, F36b.21b.3c, F36b.2a.4a ve F36b.22a.4d paftalarının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2012 tarih ve 20/404 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mera alanlarının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 12. (K.NO:442) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2850 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.2c paftasının bulunduğu alanda, Fatin Rüştü Zorlu Caddesinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 13. (K.NO:443) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1024 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kışla Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d paftasında 3151 numaralı adanın bulunduğu alanda pazar alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 17.05.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.13-01-109470-310.01.02-1382 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, enerji nakil hatları dikkate alındığında belediye hizmet alanı kullanımının uygun olmayacağı gibi mülkiyet ve çevredeki kullanım kararları dikkate alınarak Pazar yeri olarak kalması şehircilik ve planlama ilkeleri açısından daha uygun olduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 14. (K.NO:444) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1051 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Çatalarmut Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftasında 4924 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 4925 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 4926 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile 4930 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapı adalarının birleştirilmesi yanında park alanına çevrilen konut alanının yapılaşma hakkının da birleştirilen adaya taşınmasını sağlayacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.05.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, çevre yapılaşma koşullarına aykırı olması nedeni ile reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 15. (K.NO:445) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2586 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c paftasında 10361 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının zemin katı ticaret olacak şekilde düzenlenmesini içeren ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 04.09.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, ada yapılaşma koşuluna aykırı olması yanında trafik güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeni ile reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 16. (K.NO:446) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2550 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05a ve F36c.05b paftalarında 638 ada 1 nolu parsel ve 639 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, trafo merkezi oluşturulması yanında kaldırılan park alanı karşılığında sanayi alanı kullanımının park alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 22.10.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere Dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 17. (K.NO:447) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2823 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  Selyeri ve Pınar Mahalleleri, nazım imar planı F36c.05c  paftasının bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı ve konut alanı kullanımlarının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlarına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 26.11.2012 gün ve M.55.6.TEK.B/628-3769 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 18. (K.NO:448) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2708 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı  F36b.23c.3d paftası, 212 ada 25 ve 26 nolu parsellerin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.11.2012 tarih ve 31/166 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2012 tarih ve 16/320 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut dışı kentsel çalışma alanı ve akaryakıt alanı kullanımlarının “T” rumuzlu ticaret alanına çevrilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 12.11.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/3580 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 19. (K.NO:449) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2746 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftası, 374 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.11.2012 gün ve 20/103 sayılı kararıyla; Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda 7mlik imar yolunun kapatılmasına ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen koruma amaçlı imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.11.2012 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/317 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 20. (K.NO:450) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2710 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1a paftası, 465 ada 19 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.11.2012 gün ve 20/102 sayılı kararıyla; sayısallaştırma sırasında sehven unutulan 4 katlı kütlenin plana işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen koruma amaçlı imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.11.2012 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/317 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 21. (K.NO:451) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2734 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı, uygulama imar planı F36a.20c.1a, F36a.20c.1b, F36a.20c.1c, F36a.20c.1d, F36a.20c.2a, F36a.20c.2b ve F36a.20c.2c paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.11.2012 gün ve 23/122 sayılı kararıyla;  arazi yapısı dikkate alınarak kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen ilave imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.11.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/164 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 22. (K.NO:452) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2515 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.2b ve F36b.17d.1a paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.10.2012 gün ve 20/111 sayılı kararıyla;  imar planı ile kadastro arasındaki sorunlara çözüm getirilmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 18.10.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/150 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, plan değişikliği ile yapılan yol düzenlemelerinin SASKİ Genel Müdürlüğünün 26/11/2012 gün ve 2779/6658 sayılı yazıları ile uygun görülmemesi nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 23. (K.NO:453) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2280 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç, uygulama imar planı  F36b.16a.3d paftası, 133, 134, 135 ve 137 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.09.2012 gün ve 18/102 sayılı kararıyla; konut, yol, park ve oyun alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” koşullarını yerine getirmek amacıyla konut alanının oyun alanı ve park yönünde 5 m. kaydırılarak otopark oluşturulması yanında,  12 m.’lik yolun sürekliliğini  sağlayacak şekilde 10 m.’lik  yolun 12 m.ye çıkarılması şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 24. (K.NO:454) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2286 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.3b ve F36b.16a.3c paftaları, 8433 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.09.2012 gün ve 18/95 sayılı kararıyla; “8433 ada 4 parselde düzenlenecek park alanı içerisinde; topografik yapıya uygun, yeşil alan işlev ve bütünlüğünü bozmayacak biçimde, ev hanımlarının el ürünlerini ve sanatçıların çeşitli tasarımlarını topluma sunabilecekleri, böylece bunların bir sektör olarak gelişeceği, sosyal ve kültürel ortam oluşturmak amacıyla mekânlar oluşturulabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/141 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 25. (K.NO:455) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2738 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı,  uygulama imar planı F36a.20b.2b paftası 1526 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.11.2012 gün ve 23/118 sayılı kararıyla; revizyon imar planında yapılaşma hakkı sehven 3 kat yerine 1 kat verilen yapılaşma hakkının düzeltilmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.11.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/164 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, revizyon öncesindeki sayısallaştırmaya yönelik planlarda 1 katlı olduğu anlaşıldığından eski plan haklarına dönüşümü saylayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 26. (K.NO:456) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2736 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç, uygulama imar planı F36b.16d.2c ve F36b.16d.3b paftaları, 907 ve 1224 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.11.2012 gün ve 23/120 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 16/316 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; E:1.50 yapılaşma koşullu özel eğitim alanı, park ve yol kullanımlarının belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.11.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/164 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha önce bu alanlarda yapılan özel okullara ilişkin plan değişikliklerinde emsal değeri en fazla E:1 olarak belirlendiğinden, E:1.50 yapılaşma koşulunun E:1 olarak değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 27. (K.NO:457) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 2737 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı, uygulama imar planı F36a.20b.2c paftası, 3774 ada 18 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.11.2012 gün ve 23/119 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 16/315 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının E=1.90 TAKS:0.30 yapılaşma koşullu özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesi ve “otopark gereksinimi kendi parseli içinde sağlanmadan ruhsat alınamaz.” Plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.11.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/164 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 28. (K.NO:458) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 31/10/2012 tarih ve 1255 sayılı; Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere 1 adet Uzun Şasi Kamyonun satın alınmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 29. (K.NO:459) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/11/2012 tarih ve 2199 sayılı; 2012 Mali Yılı Bütçemizde yapılan tetkik sonucu;5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre hazırlanan 2012 Mali Yılı Bütçemizde (Analitik Bütçe) aşağıdaki listede belirtilen harcama birimleri karşısındaki ekonomik tertiplerde 2012 mali yılı sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, 2012 mali yılı içinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan birimlerin ekonomik tertiplerine aktarılması;Bu nedenle, toplam ¨ 13.355.000,00 ödeneğin, 2012 mali yılında ödeneği yetmeyeceği anlaşılan yukarıda belirtilen birimlerin ekonomik tertiplerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesi doğrultusunda aktarılması, 2012 Mali Yılı Bütçesinde; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Spor Toto Teşkilatınca gönderilen bağış ve yardımlar karşılığı yapılan 7500 kişilik Spor Salonu inşaatı hak ediş ödemelerinden dolayı yetersiz olduğu anlaşılan 03.02 (03.02.03.02-03.02.03.02-03.02.09.90) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri ekonomik tertibine ¨ 4.500.000,00, 03.07 (03.07.01.02-03.07.03.02-03.07.03.03) Menkul Mal Alım, Bakım Giderleri ekonomik tertibine ¨ 500.000,00, 06.01 (06.01.04.01-06.01.05.30) Mamul Mal Alım Giderleri ekonomik tertibine ¨ 850.000,00 ve 06.05 (06.05.07.02) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ekonomik tertibine ¨ 9.150.000,00 olmak üzere toplam ¨ 15.000.000,00 EK ÖDENEK ilave edilmesi, Buna karşılık Gelir Bütçesinin 04.05.02.01 ekonomik tertibinin (Proje Yardımı) ¨ 15.000.000,00 artırılması, Gider bütçemizin ¨ 210.000.000,00’den ¨ 225.000.000,00’ye, ve Gelir Bütçemizin  ¨ 200.000.000,00 ’den ¨ 215.000.000,00’ye yükseltilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.

 30. ÖDENEK DÜŞÜLEN BİRİMİN (-) ÖDENEK EKLENEN BİRİMİN (+)
  Kurum Kod Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Kod Aktarılarak Düşülen Ödenek Kurum Kod Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Kod Aktarılarak Eklenen Ödenek
  IV I I I IV I I I
  46 55 01 23 01 3 9 00 5 03 5 10.000,00 46 55 01 11 01 3 9 00 5 02 3 10.000,00
  46 55 01 24 01 3 9 00 5 03 4 420.000,00 46 55 01 11 01 3 9 00 5 03 2 1.300.000,00
  46 55 01 45 04 2 1 00 5 03 5 100.000,00
  46 55 01 51 10 6 0 00 5 03 5 450.000,00
  46 55 01 51 10 6 0 00 5 03 8 30.000,00
  46 55 01 53 04 5 5 00 5 06 5 300.000,00
  46 55 01 53 04 5 2 00 5 03 2 100.000,00 46 55 01 11 01 3 9 00 5 03 5 3.000.000,00
  46 55 01 53 04 5 5 00 7 06 5 2.900.000,00
  46 55 01 53 04 5 2 00 5 06 5 150.000,00 46 55 01 11 01 3 9 00 5 03 7 150.000,00
  46 55 01 53 04 5 5 00 5 03 5 600.000,00 46 55 01 11 01 3 9 00 5 03 8 930.000,00
  46 55 01 53 04 5 5 00 5 03 7 330.000,00
  46 55 01 37 06 1 0 00 5 03 7 30.000,00 46 55 01 11 01 3 9 00 5 06 1 230.000,00
  46 55 01 38 06 1 0 00 5 06 3 200.000,00
  46 55 01 31 01 3 9 00 5 03 7 452.000,00 46 55 01 35 05 1 0 00 5 01 3 530.000,00
  46 55 01 38 06 1 0 00 5 06 3 78.000,00
  46 55 01 48 04 7 1 00 5 03 2 45.000,00 46 55 01 35 05 1 0 00 5 02 3 105.000,00
  46 55 01 48 04 7 1 00 5 03 5 45.000,00
  46 55 01 48 04 7 1 00 5 03 7 15.000,00
  46 55 01 13 01 3 9 00 5 03 7 14.000,00 46 55 01 35 05 1 0 00 5 03 7 14.000,00
  46 55 01 13 01 3 9 00 5 03 2 15.000,00 46 55 01 35 05 1 0 00 5 06 1 136.000,00
  46 55 01 38 06 1 0 00 5 06 3 99.000,00
  46 55 01 47 04 7 1 00 5 03 5 12.000,00
  46 55 01 36 07 4 0 00 5 03 5 10.000,00
  46 55 01 33 03 2 0 00 5 06 1 700.000,00 46 55 01 35 05 1 0 01 5 03 5 950.000,00
  46 55 01 37 06 1 0 00 5 03 7 50.000,00
  46 55 01 37 06 1 0 00 5 03 8 70.000,00
  46 55 01 48 04 7 1 00 5 03 8 20.000,00
  46 55 01 53 04 5 5 00 5 03 8 110.000,00
  46 55 01 37 06 1 0 00 5 06 4 2.400.000,00 46 55 01 44 08 1 0 00 5 03 2 4.000.000,00
  46 55 01 45 04 2 1 00 5 06 5 1.500.000,00
  46 55 01 36 07 4 0 00 5 03 5 10.000,00
  46 55 01 53 04 5 5 00 5 03 2 90.000,00
  46 55 01 53 04 5 5 00 5 04 3 1.900.000,00 46 55 01 44 08 1 0 00 5 03 5 2.000.000,00
  46 55 01 53 04 5 5 00 7 03 5 100.000,00
  T O P L A M 13.355.000,00 T O P L A M 13.355.000,00

 31. (K.NO:460) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 28/11/2012 tarih ve 1334 sayılı; Samsun Proje Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu, R12 kodlu “ Taflan – Çatalçam – İncesu Aktarma hattı ” işletmesinin kira bedelinin tespiti için, 22.11.2012 gün ve 1517 sayılı yazısı ile, R4 kodlu “Baruthane – Kalkanca mahallelerinden hareketle detaylı güzergâhı UKOME tarafından belirlenecek” aktarma hattının kira bedeli tespiti için, 20.11.2012 gün ve 2012/1506 sayılı yazıları ile başvurmuştur. Her iki hattın kira bedelinin, diğer aktarma hatlarında olduğu gibi aylık 250 tam bilet karşılığı hat kirası ödenmesi kaydıyla” ve 5 yıl müddetle %99,96 hissesi Büyükşehir Belediyemize ait olan Samsun Proje Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, tarafından işletilmesini, uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 32. (K.NO:461) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27/11/2012 tarih ve 2303 sayılı; Samsun İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği  14.11.2012 tarih, M.55.0.İÖİ.00.61.00.00/115/5857 sayılı yazısı ile,  İlimiz  Atakum İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 103 ada, 7 nolu parselde üzerinde yer alan Bayındır İlköğretim Okulu’nun mülkiyetinin 2387/2400 hissesinin  Atakum Belediyesi, 13/2400 hissesinin  belediyemize ait olduğunu ve Atakum Belediyesine ait hissenin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/502 esas, 2010/485 karar sayılı ilamı ile Samsun İl Özel İdaresine tescil edildiğini ve söz konusu taşınmazda belediyemiz adına bulunan hissenin 222 Sayılı Kanunun  62., 63. Ve 65. Maddeleri uyarınca Samsun İl  Özel İdaresi adına tescil/terkin edilmesini istemiştir. 222 Sayılı Kanunu’nun 62.maddesinde “İlköğretim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişiliğine ait arazinin, miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edilerek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili mercilerine gönderilir. Bu makamların tasdiki ile bu arazi parasız okula tahsis olunur. Okula gelir sağlamak maksadı ile seçilen topraklar, 50 dekardan fazla olamaz.” 63.maddesinde “ Okul için lüzumlu topraklar tahsis yol ile sağlanamadığı takdirde, gerçek veya tüzel kişilere ait araziden bu husus için elverişli yer, sahiplerinin rızaları ile, satın alınır. Mal sahiplerinin muvafakatlerinin alınamaması halinde, bu yerler umumi mevzuata göre kamulaştırılır. Satın alma veya kamulaştırmak, köy okulları için köy tüzel kişiliğine, şehir ve kasaba okulları için özel idareye aittir. 65.maddesinde “Okullar için tahsis, satın alma veya kamulaştırma yol ile sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler adına tapuya tescil edilir. Bunların ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan okul binaları ile tesislerinin daimi bakım ve onarım giderleri, bulundukları yerlere göre özel idare veya köy bütçelerinden karşılanır. ”denilmektedir.5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesinde “ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesinde “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis   mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.”  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesinde “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” denilmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47.maddesinde “Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.           Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.”  denilmektedir. Bu nedenle Atakum Mahallesi, 103 ada, 7 nolu parseldeki belediyemize ait 18/2400 hissenin ( 85.89 m2) Samsun İl Özel İdaresi’ne 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 75/d ve 18/e maddeleri uyarınca; bedelsiz olarak devrinin yapılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 33. (K.NO:462) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/11/2012 tarih ve 2323 sayılı; İlimiz Tekkeköy İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 967 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan halı sahanın 5 yıl süre ile aylık 50,00-TL bedelle Tekkeköy Beldespor Kulübü Derneği’ne tahsisi amacı doğrultusunda kullanılması ve tüm masrafların adı geçen dernek tarafından karşılanması, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2007 tarih, 24-1-490 sayılı kararı uygun görülmüştür. Tekkeköy Beldespor Kulübü Başkanı Aydın YILMAZ  23.12.2012 tarihli dilekçesi ile; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2007 tarih, 24-1-490 sayılı kararı ile Tekkeköy Beldespor Kulübü Derneği’ne 50,00-TL bedelle 5 yıl süre ile tahsis edilen halı sahanın ve kira geçerlilik süresinin 31.12.2012 de sona erdiğini ve  taşınmazın yeniden tahsisini talep etmektedir.  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesinde “Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. ” denilmektedir. Bu nedenle ilimiz Tekkeköy İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 967 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan halı sahanın 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Tekkeköy Spor Kulübü Derneği’ne aylık ¨ 90,00 bedelle ve 5 yıl süre ile kulübün amacı doğrultusunda kullanılması; tüm masrafların (elektrik, su vb.) adı geçen dernek tarafından karşılanması ve üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile tahsisini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 34. (K.NO:463) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/11/2012 tarih ve 2100 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait Atakum İlçesinde bulunan spor tesisinin(halı saha ve ek binasının) 5 yıl süre ile aylık 50,00-TL bedelle Kurupelit Belediye Spor Kulübü Derneği’ne tahsisi amacı doğrultusunda kullanılması ve tüm masrafların adı geçen dernek tarafından karşılanması, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2007 tarih, 22-1-442 sayılı kararı uygun görülmüştür. Kurupelit Belediye Spor Kulübü Derneği Başkanı M.Ali DEMİR  11.10.2012 tarihli dilekçesi ile; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2007 tarih, 22-1-442 sayılı kararı ile Kurupelit Belediye Spor Kulübü Derneği’ne 50,00-TL bedelle 5 yıl süre ile tahsis edilen spor tesisinin(halı saha ve ek binasının)  kira geçerlilik süresinin 31.12.2012 de sona erdiğini ve  taşınmazın yeniden tahsisini talep etmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesinde “Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. ” denilmektedir. Bu nedenle Mülkiyeti Belediyemize ait Atakum İlçesinde bulunan spor tesisinin(halı saha ve ek binasının) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Kurupelit Belediye Spor Kulübü Derneği’ne aylık ¨ 90,00 bedelle ve 5 yıl süre ile kulübün amacı doğrultusunda kullanılması; tüm masrafların (elektrik, su vb.) adı geçen dernek tarafından karşılanması ve üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile tahsisini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 35. (K.NO:464) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/11/2012 tarih ve 2343 sayılı; Belediyemiz kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlayarak, katma değer yaratarak; kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için, stratejik plan ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, fiziki, ekonomik ve sosyal çöküntü alanları ile afet tehlike ve riski taşımakta olan alanların iyileştirme, tasfiye, yenileme gibi yöntemlerle planlı, düzenli, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevrelere dönüştürülmesini amaçlamakta; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h Maddesi ve 69. maddeleri uyarınca düzenli kentleşmeyi sağlamak, şehrimizin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak için konut ve toplu konut yapmak amacıyla, arazi satın almakta veya kamulaştırma yapmaktadır. Üretilen konutlar gerek kentsel dönüşüm ve gelişim proje uygulamalarında hak sahiplerine verilmekte gerekse yeni kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine kaynak yaratmak amacıyla ihale ile satışı yapılmaktadır. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Belediyemiz arasında imzalanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri kapsamında bugüne kadar Hastanebaşı, Selahiye, Kazım Karabekir ve Adalet Mahallelerinde olmak üzere toplam 928 adet konut üretilmiştir. 29/09/2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin” 15. ve 16. maddeleri uyarınca, konutların tahsis ve satışlarında alınacak peşinat miktarlarını, peşin ödemelere uygulanacak indirim oranını, tahsis ve satışlarda uygulanacak taksit süreleri ile vade farkını belirlemeye Belediye  Meclisi yetkili kılınmıştır. Buna göre; mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda tabloda açıklamaları bulunan bağımsız bölümlerin 2013 yılı içerisinde yapılacak satışlarında uygulanmak üzere;             Alınacak asgari peşinat tutarı oranının % 50’ye kadar, Peşin ödemelerde uygulanacak indirim oranının % 10 olması, ödemenin her aşamasında (geri kalan ödemelerde) de bu indirim oranının uygulanmasına, Taksitli satışlarda uygulanacak azami taksit süresinin 24 ay, Taksitli satışlarda uygulanacak aylık vade farkının % 1 olarak kabulü ve bu satışları uygulamak üzere Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

 36. Sıra No Mahallesi Ada No Parsel No Niteliği Bağımsız Bölüm No / m² yüzölçümü
  1 Kökçüoğlu (Hastanebaşı) (4 adet) 7205 2 Mesken B1(C) Blok (4) B2(D) Blok ( 8 ) B3(A) Blok ( 15 ) B4(B) Blok ( 4 ) (daireler 82,00 m²)
  2 Selahiye ( 3 adet ) 7506 1 Mesken C1(A) Blok ( 1,2) C2(B) Blok ( 3 ) (daireler 105,00 m²)
  3 Kılıçdede/ (Adalet) (7 adet) 903 11 Mesken C-2 Blok ( 1, 2, 3, 5, 13, 21, 35 ) daireler 105,00 m² )
  4 Kılıçdede (14 adet ) 2220 1 Büro 8,9,10,11, 13 (120,00 m²)
  5 Kılıçdede (7 adet ) 2220 1 Dükkan 25 (60,00 m²)

 37. (K.NO:465) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1186 sayılı; “Samsun Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” ile kaçak ve çarpık olarak yapılaşmış bu alanın, nazım plana uygun olarak rehabilitasyonunun sağlanması, sürdürülebilir çevre ve özellikle kentsel mekanların sosyo-ekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılması, güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekanlar oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İdaremiz ve TOKİ Başkanlığı arasında 12.02.2010 tarihinde Ön Protokol imzalanmıştır. Ekte sunulan asıl protokolün imzalanması için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 38. (K.NO:466) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 30/11/2012 tarih ve 1611 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’ncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele 01.07.2012 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları ve ek ödeme oranı tavanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 28.06.2012 tarih ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184  sayılı genelgesinde belirtilmiştir. Belediyemizde boş bunun 1. derece Avukat kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Avukat Nafız Alper GÖK’e 2.244,60.-TL aylık net ücret, % 130 oranında ek ödeme verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 39. (K.NO:467) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10/12/2012 tarih ve 2825 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Büyüklü Mahallesi, uygulama imar planı  12O-IIIa, 12O-IIIb,  12O-IIIc ve 12O-IIId paftalarının bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 26.11.2012 tarih ve 32/169 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 16/319 ve  12.09.2012 tarih ve 18/363 sayılı kararlarıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut, yol, ortaöğretim alanı, spor alanı, ticaret alanı kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.11.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/3770 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım