08.02.2010 Meclis Gündemi

9 Şubat 2010 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 08 ŞUBAT 2010 Pazartesi günü saat 14:00’de Gündemi aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı salonunda toplanılmak üzere toplantıya çağırılmıştır.

 1. Geçen Toplantıya Ait 15 Ocak 2010 Tarihli Tutanak Özeti.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 160 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kent Müzesi Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 161 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında DDY Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 135 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Depolama Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 103 Sayılı; Atakum  İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Alan Kullanımından “Adliye” Kullanım Kararının Kaldırılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 138 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Jeolojik Etüt Çalışmaları Tamamlanan Alana İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 149 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Meslek Lisesi Kullanımının Konut Ve Yeşil Alan Kullanımı Olarak Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 148 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Dere Islahı İçin 15 Mt. Enkesitli Yolun 30 Mt.Enkesitli Olarak Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 158 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Katlı Otopark Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 2098 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Raylı Sistem Otopark Alanı İçin Yapılan Plan Değişikliğine İlişkin İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 62 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Cami Sınırının Mülkiyete Uygun Olarak Düzeltilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 5 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Yeşil Alan Belirlenmesine İlişkin İlave Nazım İmar Planı Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 54 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının İlköğretim Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 46 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Alanı Kullanımının Sağlık Tesisi Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 87 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Akaryakıt İstasyonu Kullanımının Sınırlarında Düzenleme Yapılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 147 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Park, Ticaret Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 139 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 141 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının E:2.30 Yapılaşma Hakkının Kaldırılarak Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 142 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notu Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 143 Sayılı;  Atakum  İlçe Belediye Başkanlığının Ayrık Nizam Yapılaşma Hakkının E:1.46 Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 144 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Ada Mihferinin Kaldırılarak Ayrık Nizam 3 Kat Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 145 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Mülkiyet Sınırına Göre Yapılan Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 146 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının E:2.30 Yapılaşma Hakkına Sahip Konut Alanının Çekme Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 156 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park Ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve  150 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının İmam Hatip Lisesinin Bulunduğu Alanda Yapı Yaklaşma Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 151 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının E:2.00 Yapılaşma Hakkının Bitişik Nizam 5 Kat Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 152 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Ayrık Nizam 4 Kat Yapılaşma Hakkının E:1.89 Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 153 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının  Piknik Ve Mesire Alanı Kullanımının Park Kullanımı Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 154 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının E:2.50 Yapılaşma Hakkının Yükseklik Ve Yapı Yaklaşma Sınırlarının Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliği Teklifini Red Eden Meclis Kararı.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 Tarih Ve 155 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Bitişik Nizam 11 Kat Yapılaşma Hakkının Çıkma Hakları İle Birlikte Yeniden Düzenlenerek Bitişik Nizam 10 Kat Olarak Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/01/2010 Tarih Ve 253 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Teklifi.
 32. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22/06/2009 Tarih Ve 1183 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kamalı Köyü Sınırlarında Toki Tarafından Yapılan 644 Konut Sakinlerinin Atakum Belediye Sınırları İçerisine Katılması Ve Çobanlı Mahallesine Bağlanması Teklifi.
 33. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 25/01/2010 Tarih Ve 101 Sayılı: Daire Başkanlıkları Ve Hukuk Müşavirliğine Yapılan Atamaların Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım