07.12.2009 Meclis Gündemi

8 Aralık 2009 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 07 ARALIK 2009 Pazartesi günü saat 14:00’de Gündemi aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı salonunda toplanılmak üzere toplantıya çağırılmıştır.

 1. Geçen Toplantıya Ait 17  Kasım 2009 Tarihli Tutanak Özeti.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1735 Sayılı; Atakum İlçe  Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Ve Otopark Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1950 Sayılı; Canik İlçe Sınırlarında İlköğretim Alanının Plana İşlenmesine İlişkin Yerel Nazım İmar Planı Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1925 Sayılı; Atakum İlçe Sınırlarında Raylı Sistem Güzergahında Plan İle  Mevcut Durum Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 2001 Sayılı; İlkadım İlçe Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Katlı Otopark Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1997 Sayılı; İlkadım İlçe Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Ve Camii Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 2002 Sayılı; Canik İlçe Sınırlarında Ticaret Alanının Akaryakıt İstasyonu Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1795 Sayılı; İlkadım İlçe Sınırlarında Tescilli Binanın Plana İşlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 2005 Sayılı;  Atakum Belediye Sınırlarında Raylı Sistem Depolama Alanı Belirlenmesi İle İlgili Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1978 Sayılı; Tekkeköy İlçe Sınırlarında Sağlık Ve Ticaret Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 2000 Sayılı; Atakum İlçe Sınırlarında Sağlık Tesisi, Park Ve Konut Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1998 Sayılı; Atakum İlçe Sınırlarında Polis Okulu, Resmi Kurum, Park Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1979 Sayılı; Atakum İlçe Sınırlarında Okul, Spor Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Pazar Yeri, Park Ve Otopark Kullanımlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1999 Sayılı; Atakum İlçe Sınırlarında Sağlık, Konut Alanı Ve Park Alanı Kullanımlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1991 Sayılı;  Atakum İlçe Sınırlarında Konut + Ticaret Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1989 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Ticaret Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1990 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Özel Eğitim Alanına İlave Yapılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1959 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Akaryakıt Satış Ve Depolama Tesisi İle Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1993 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Akaryakıt Ve Lpg İkmal İstasyonu Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1995 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Kullanımının Ticari Katlı Otopark Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının  01/12/2009 Tarih Ve 1996 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Blok Nizam 4 Kat Yapılaşma Hakkının E: 2.25 Taks: 0.30 Olacak Şekilde Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/11/2009 Tarih Ve 2133 Sayılı; Ödenek Aktarılması Teklifi.
 23. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 22/11/2009 Tarih Ve 1589 Sayılı; Katı Atık Düzenli Depolama Çöp Sahasında, Elektrik Enerji Üretim Tesisinin Yap-İşlet Modeli İle 29 Yıllığına İşletilmesi Teklifi.
 24. Zabıta Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 Tarih Ve 2854 Sayılı; Taksi Durak Yerlerinin 10 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım